Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'triển khai nộp thuế điện tử'

Tag Archives: triển khai nộp thuế điện tử

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Vĩnh Phúc phấn đấu 100% DN nộp thuế điện tử


Tính đến 16h ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 4.031 doanh nghiệp (DN) có mã số thuế 10 số; 151 DN có mã số thuế 13 số đăng ký thành công dịch vụ nộp thuế điện tử với Ngân hàng. Những doanh nghiệp này đã đủ điều kiện để sẵn sàng nộp thuế vào ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử.
vinh-phuc-dn-nop-thue-dien-tu

Ngày 17/8, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3331/TCT-CNTT về việc triển khai nộp thuế điện tử năm 2015, theo đó việc đánh giá kết quả triển khai nộp thuế điện tử của Cục thuế được xác định hàng tháng bằng đồng thời các tiêu chí: 90% của số lượng chứng từ nộp thuế trong tháng được nộp bằng phương thức điện tử (theo ngày của chứng từ nộp); 90% tổng số tiền nộp thuế trong tháng bằng phương thức điện tử (theo ngày của chứng từ nộp).

Để hoàn thành những tiêu chí trên và phấn đấu 100% DN đang quản lý thực hiện nộp tiền thuế NSNN bằng phương thức nộp thuế điện tử, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu mọi DN đã đăng ký thành công với Ngân hàng khi phát sinh các khoản tiền nộp vào NSNN thì nộp bằng phương thức điện tử.

Các phòng, các Chi cục thuế tiếp tục rà soát những DN đang quản lý nhưng chưa đăng ký nộp thuế điện tử, đôn đốc; yêu cầu những doanh nghiệp này thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử thành công với các Ngân hàng để sẵn sàng thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN bằng phương thức nộp thuế điện tử.

Tiếp tục đôn đốc những DN đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa đăng ký với Ngân hàng thực hiện đăng ký thành công với Ngân hàng để sẵng sàng thực hiện nộp tiền thuế vào NSNN bằng phương thức nộp thuế điện tử.

Giao từng cán bộ theo dõi việc thực hiện nộp thuế điện tử của doanh nghiệp để kịp thời nhắc nhở, yêu cầu mọi doanh nghiệp phải thực hiện nộp thuế vào NSNN bằng phương thức nộp thuế điện tử.

Các cán bộ các Phòng, các Chi cục Thuế thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thuế bằng phương thức điện tử, cán bộ tin học Chi cục Thuế là đầu mối hỗ trợ những vướng mắc của doanh nghiệp.

Advertisements

Tây Ninh tích cực triển khai nộp thuế điện tử


Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản số 2535/UBND-KTTC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh về việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử.
ca-nhan-nop-le-phi-truoc-ba-o-to

Thực hiện nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2015-2016. Theo đó, trong lĩnh vực thuế, ngoài việc phải rút ngắn thời gian nộp thuế, thực hiện kê khai thuế qua mạng; Nghị quyết của Chính phủ cũng nhấn mạnh triển khai nộp thuế điện tử, bảo đảm tỷ lệ 90% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang hoạt động sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Thực hiện nộp thuế điện tử mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thếu, bảo đảm đơn giản, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện. Để việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ; phát huy những kết quả đạt được về kê khai thuế qua mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu Cục thuế tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các sơ, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nộp thuế điện tử, giao dịch với cơ quan thuế qua Cổng thông tin điện tử nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh;

Thành lập Ban chỉ đạo triển khai nộp thuế điện tử thuộc Cục thuế tỉnh và các Tổ triển khai thực hiện nộp thuế điện tử tại Chi cục Thuế các huyện, thành phố;

Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan, các đơn vị viễn thông, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

Trang bị đầy đủ các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự để phục vụ cho việc triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử, đảm bảo thông suốt đường truyền và đảm bảo bí mật về số liệu của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khi thực hiện nộp thuế điện tử.

Đồng thời, Cục thuế cần giao chỉ tiêu tổ chức kinh doanh nộp thuế điện tử trên địa bàn cho Chi cục thuế các huyện, thành phố và các Phòng chức năng thuộc Cục thuế tỉnh; phấn đấu đến ngày 30/9/2015 đạt tối thiểu đồng thời cả 3 tiêu chí: 90% DN, tổ chức kinh doanh đăng ký nộp thuế điện tử; 90% tổng số tiền nộp thuế trong tháng bằng phương pháp điện tử (theo ngày chứng từ nộp); 90% của số lượng chứng từ nộp thuế trong tháng được nộp bằng phương thức điện tử (theo ngày của chứng từ nộp).

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, phối hợp với Cục thuế tỉnh, cac cơ quan báo chí ở địa phương, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền việc thực hiện nộp thuế điện tử đạt hiệu quả.

Đối với Sở kế hoạch và Đầu tư, cần thông báo cho các tổ chức kinh doanh và doanh nghiệp mới thành lập hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về các quy định nộp thuế điện tử để các tổ chức kinh doanh, các doanh nghiệp biết và thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan thuế triển khai thực hiện nộp thuế điện tử; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các donah nghiệp, tổ chức kinh doanh thực hiện nộp thuế điện tử.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cục thuế tỉnh triển khai và vận hành hệ thống dịch vụ nộp thuế điện tử; thực hiện bảo mật thoiong tin dữ liệu của người nộp thuế trong quá trình cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử; phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mở tài khaorn tại ngân hàng thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử.

Đối với Hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của mình tích cực thực hiện nộp thuế điện tử; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Cục thuế tỉnh và các ngành liên quan để có biện pháp khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc nộp thuế điện tử.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh cần chủ động đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử, kịp thời liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn và hỗ trợ đăng ký nộp thuế điện tử. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử do cơ quan thuế tổ chức; liên hệ với các ngân hàng thương mại để được tư vấn, hướng dẫn về các thủ tục, điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử.

Thời gian hoàn thành đăng ký và thực hiện nộp thuế điện tử trước ngày 15/9/2015.

Triển khai nộp thuế điện tử, quản lý thuế tập trung TMS – Giải pháp cải cách thủ tục hành chính quyết liệt tại Cục thuế tỉnh TT Huế


Cùng với nhiều chính sách cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2014, ngành thuế đã triển khai đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính thuế ngay từ đầu năm 2015 với nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực. Nộp thuế điện tử, xây dựng hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS-Tax Managment System) là những giải pháp lớn đòi hỏi sự triển khai đồng bộ trong nội bộ cơ quan thuế cũng như người nộp thuế (NNT) và sự vào cuộc của hệ thống chính thị hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho NNT.

20150417-1

Nộp thuế điện tử được biết như là dịch vụ cho phép NNT lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. Đây là một trong những giải pháp của ngành thuế nhằm triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan thông qua công văn số 964/TCT-CNTT ngày 20/3/2015 của Tổng cục Thuế. Theo đó, NNT sẽ tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế; nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet, nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/lễ, được NHTM xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi GNT. Bên cạnh đó, khi sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, NNT có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, GNT điện tử đã nộp, được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM; truy vấn số thuế phải nộp, kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị lên “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước hay NNT có thể Lập giấy nộp tiền nộp thay cho mã số thuế khác. Nhiều chức năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử được thiết lập tạo điều kiện thuận lợi cho NNT như: chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử; chức năng lập giấy nộp tiền, gửi giấy nộp tiền với thông tin số thuế phải nộp, chức năng tra cứu chứng từ, tra cứu thông báo và chức năng cập nhật thông tin người nộp thuế. Đến 31/12/2015 ngành thuế quyết tâm triển khai 90% NNT nộp thuế điện tử để góp phần đưa công cuộc cải cách hành chính thuế đi vào thực tiễn cuộc sống hơn là chính sách về mặt hình thức.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế hiện nay đang triển khai mở rộng triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung TMS trên cả nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa, đặc biệt trong giai đoạn ngành thuế đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, trong năm 2014 và đầu năm 2015. Với kinh nghiệm đã triển khai hệ thống Quản lý thuế tập trung cho 27 Cục Thuế và toàn bộ các Chi cục Thuế trực thuộc, Tổng cục thuế tiếp tục triển khai cho 36 Cục Thuế miền trung và miền nam từ tháng 3 đến tháng 11/2015 trong đó có Cục thuế TT Huế được triển khai trong đợt 1 từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015. Với ứng dụng quản lý thuế TMS, cơ quan thuế quản lý và lưu trữ tập trung thông tin quản lý tất cả các sắc thuế trên phạm vi toàn quốc, thay thế toàn bộ 16 ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý thuế đang triển khai tại Cục Thuế và Chi cục thuế, đáp ứng được toàn bộ các khâu xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ. Ngành thuế sẽ dễ dàng áp dụng các quy trình nghiệp vụ quản lý chuẩn trên toàn quốc ở cả 3 cấp, làm tăng khả năng kiểm soát việc áp dụng thống nhất các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế tại cơ quan thuế các cấp. Bên cạnh đó, TMS có khả năng cung cấp số liệu và các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế một cách nhanh chóng, chính xác, khắc phục tình trạng dữ liệu NNT không đồng nhất giữa các ứng dụng, đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành của ngành thuế, tận dụng được các tính năng công nghệ mới để tối ưu hóa tốc độ của hệ thống và rất thuận lợi trong việc triển khai hay nâng cấp phiên bản. Hệ thống này sẽ dần được bổ sung, mở rộng các cấu phần theo các quy trình nghiệp vụ của ngành Thuế và ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế tiên tiến, hiện đại.

20150417-2

Để triển khai tốt hai nhiệm vụ quan trọng này, Cục thuế tỉnh TT Huế đã họp cán bộ chủ chốt ngay sau Hội nghị triển khai của Tổng Cục thuế, nhanh chóng thành lập các Tổ chỉ đạo và tổ triển khai ngay từ đầu tháng 4/2015 để kịp thời triển khai nhiệm vụ. Kế hoạch chi tiết công việc sẽ được Tổ chỉ đạo lập kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể gắn với chỉ tiêu thi đua để nâng cao trách nhiệm từng thành viên, các phòng và các Chi cục thuế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ triển khai căn cứ kế hoạch để triển khai, giám sát thực hiện đảm bảo hiệu quả thực tiễn cao. Các công văn tham mưu UBND tỉnh, công văn phối hợp triển khai của các Sở Ban ngành, Cổng thông tin UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, kế hoạch làm việc với các Chi nhánh ngân hàng, công văn gởi NNT, kế hoạch tập huấn NNT, công chức thuế cùng với đa dạng hóa hình thức tuyên truyền Video clip, audio clip, tờ rơi, họp báo báo chí, phóng sự dưới dạng báo nói, báo hình, báo viết và báo mạng đã và đang tiếp tục thực hiện và hoàn thiện để triển khai công việc có hiệu quả. Cục trưởng Cục thuế TT Huế, Phan Đình Công nhấn mạnh TMS và nộp thuế điện tử là những dự án quan trọng của ngành thuế có phạm vi triển khai rộng liên quan đến cả cơ quan thuế và NNT. Trong thời gian tới khối lượng công việc rất đồ sộ từ rà soát, chuẩn hoá và chuyển đổi dữ liệu cho đến cài đặt máy trạm, xử lý dữ liệu tồn, tạo tài khoản và phân quyền cho người sử dụng liên quan đến TMS hay tập huấn cho NNT, phối hợp với ngân hàng thương mại, tổ chức tuyên truyền cho NNT, hỗ trợ NNT, chuẩn bị điều kiên kỹ thuật để triển khai hỗ trợ NNT liên quan đến nộp thuế điện tử.

Hy vọng với những biện pháp đồng bộ và quyết tâm cao của cán bộ công chức toàn ngành và sự phối hợp của NNT và các sở ban ngành, ngânhàng thương mại, Cục thuế TT Huế sẽ triển khai tốt nhiệm vụ được giao góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trên địa bàn tỉnh TT Huế./.

Tăng cường triển khai nộp thuế điện tử tại Hà Nội


UBND TP.Hà Nội vừa có công văn số 2145/UBND-KT yêu cầu tăng cường triển khai kê khai và nộp thuế điện tử.
thuehn (2)

Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 10.180 đơn vị phải kê khai thực hiện nộp thuế điện tử, nhưng đến nay hầu hết các đơn vị chưa thực hiện.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thủ đô được triển khai có hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến tới tất cả các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kê khai và nộp thuế.

Tập trung hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử theo đúng quy định tại Điều 48 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 5/8/2014 của Chính phủ;

Công văn cũng yêu cầu Cục Thuế TP.Hà Nội tiếp tục tuyên truyền và giải quyết kịp thời những vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện kê khai và nộp thuế.