Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'thủ tục hành chính'

Tag Archives: thủ tục hành chính

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất


Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Nhằm tháo gỡ vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật; Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 7810/BTC-QLCS hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất.

nop-thue-dat

Theo đó, việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với hoạt động khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2014 thực hiện như sau:

– Trường hợp đã bàn giao thực tế và nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm theo quy định trước ngày 01/7/2014 thì được miễn, giảm theo quy định tại thời điểm Nhà nước cho thuê đất.

Trường hợp chậm làm thủ tục, nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm sau ngày 01/7/2014 cũng được miễn, giảm như trên.

– Trường hợp bàn giao thực tế và nộp hồ sơ sau ngày 01/7/2014 thì không được miễn, giảm theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và Nghị định 46/2014/NĐ-CP .

– Trường hợp phần diện tích được bàn giao thực tế trước và sau ngày 01/7/2014 thì việc ưu đãi miễn, giảm được thực hiện tương ứng với từng phần diện tích bàn giao thực tế theo hướng dẫn trên.

Bên cạnh đó, việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai theo quy định tại khoản 9 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/12/2020.

Ngoài ra, để cải cách thủ tục hành chính, việc nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các trường hợp nêu trên có thể được thực hiện thông qua Hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Advertisements

Tổng cục Thuế triển khai đề án “Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế”


Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, Ngày 12/12/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 2297/QĐ-TCT phê duyệt đề án “Đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế”. Theo đó, Tổng cục Thuế phối hợp Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) hoặc đơn vị tư vấn độc lập có kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra xã hội học để tổ chức khảo sát, đánh giá thực hiện đề án một cách khách quan, trung thực và chất lượng.

danhgiasu12a

Việc tổ chức khảo sát, đánh giá phải đảm bảo các yêu cầu:

Thứ nhất, phản ánh đầy đủ, khách quan, trung thực ý kiến của người nộp thuế đối với: Tính đầy đủ, minh bạch, phù hợp của chính sách thuế; Sự thuận tiện để tiếp cận chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế; Nội dung của thủ tục hành chính thuế có đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; Sự phục vụ của công chức thuế; Kết quả giải quyết công việc của cơ quan thuế và sự phục vụ của cơ quan thuế;

Thứ hai, đảm bảo tính khả thi, đơn giản, dễ áp dụng, chi phí thấp, phù hợp với năng lực của các đơn vị tư vấn độc lập thực hiện đánh giá cũng như mức độ phối hợp của công chức thuế, cơ quan thuế;

Thứ ba, bộ câu hỏi điều tra xã hội học, bảng hỏi phỏng vấn sâu phù hợp với hệ thống tiêu chí đánh giá, dễ hiểu, dễ thực hiện; quá trình điều tra xã hội học hạn chế tối đa gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế;

Thứ tư, thông qua chỉ số hài lòng của người nộp thuế, VCCI hoặc đơn vị tư vấn độc lập phối hợp với cơ quan thuế, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thuế phải đưa ra những đề xuất, kiến nghị từ đó thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực chính sách thuế, chất lượng hiệu quả hoạt động quản lý thuế đảm bảo phục vụ người nộp thuế tốt hơn./.