Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'Thông tư số 119/2014/TT-BTC'

Tag Archives: Thông tư số 119/2014/TT-BTC

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Quy định về việc nộp mẫu 06/GTGT


Ngày 13 /11/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5232/TCT-CS trả lời Cục Thuế Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát về việc nộp mẫu 06/GTGT, cụ thể:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 theo hướng bỏ nộp mẫu 06/GTGT đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

Căn cứ quy định, hướng dẫn trên và theo trình bày của Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Toàn Phát, trường hợp Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Toàn Phát đã thành lập từ năm 2012 và từ khi được thành lập đến năm 2016 Công ty đã kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo pháp luật về kế toán; theo phản ánh, cuối năm 2016, Công ty chậm nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu 06/GTGT) tới Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nhưng thực tế năm 2017, Công ty đã sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng để xuất cho các khách hàng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế TP.Hà Nội hướng dẫn để Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

TCT

Advertisements

98% doanh nghiệp đã khai thuế qua mạng internet


Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế vừa diễn ra chiều ngày 10/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.
98-phan-tram-doanh-nghiep-khai-thue-qua-mang

Tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn nhận định, công tác cải cách hành chính thuế nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói rêng luôn được Tổng cục Thuế ưu tiên quan tâm hàng đầu cùng với nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước. Nhưng đúng là chưa bao giờ tốc độ cải cách thuế diễn ra với mức độ nhanh và mạnh mẽ như thời gian vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành bên cạnh chú trọng thực hiện quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Trước năm 2015, đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư và trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 4 nghị định; chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế để sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa chính sách và thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp. Theo tính toán, với các giải pháp đã ban hành tại các văn bản pháp quy nay, tính đến 1/1/2015 số giờ nộp thuế dự kiến giảm được khoảng 370 giờ.

Từ 1/1/2015 tới nay, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP vừa qua, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để nhằm giảm TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể:

Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật nội dung về thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế. Theo tính toán, việc sửa đổi TTHC tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên đã giảm thêm được 10 giờ nữa liên quan đến nội dung đơn giản hóa thủ tục hóa đơn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT của doanh nghiệp.

Trình Bộ ban hành Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Theo tính toán, việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục kê khai thuế TNDN theo Thông tư này sẽ gảm khoảng 30 giờ cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để vừa tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai thuế, tính thuế.

Tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, đã ký kết thỏa thuận với 27 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước. Theo đó, tính đến 30/6/2015, đã có 301.993 doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, đạt 67,8% chỉ tiêu giao cho các cục thuế với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước từ đầu năm 2015 đến 30/6/2015 là 35.119 tỷ đồng. Tổng cục Thuế phấn đấu đến 30/9/2015 sẽ đạt tỷ lệ trên 90% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Nếu đạt được tỷ lệ khai thuế, nộp thuế điện tử trên 90% số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước thì giải pháp này dự kiến sẽ góp phần làm giảm thêm 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

“Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay với các giải pháp đã triển khai thực hiện nêu trên, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được khoảng 50 giờ, do đó sẽ đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.” – Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn khẳng định.

Thời gian khai thuế của doanh nghiệp sẽ chỉ còn 167 giờ/năm


Trên cơ sở nhận định rõ những nguyên nhân, tồn tại ảnh hưởng đến thời gian để thực hiện thủ tục khai, nộp thuế của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất với Chính phủ, với Quốc hội và triển khai thực hiện nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó tập trung vào công tác cải cách, giảm thời gian khai, nộp thuế của doanh nghiệp.
thoi-han-khai-thue-con-167-gio

Các giải pháp cụ thể là:

1. Về các giải pháp thuộc thẩm quyền Quốc hội (giảm được gần 90 giờ):

Tại Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015, trong đó:

– Bãi bỏ quy định về khống chế đối với chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh qua đó giảm trên 08 giờ/năm.

– Kể từ ngày 01/7/2015, bãi bỏ quy định phải nộp Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra hoặc mua vào khi lập hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, qua đó giảm được hơn 80 giờ/năm thời gian thực hiện thủ tục khai thuế.

2. Giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ (giảm 88.36 giờ):

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 để áp dụng ngay trong năm 2014 các giải pháp:

– Mở rộng đối tượng được áp dụng khai thuế GTGT theo quý (thay vì kê khai theo tháng) bằng việc điều chỉnh mức doanh thu khai thuế GTGT theo quý từ dưới 20 tỷ/năm lên dưới 50 tỷ/năm. (giảm được 29,36 giờ và giảm kê khai thuế GTGT là 8 lần/năm).

– Bãi bỏ quy định việc doanh nghiệp phải điều chỉnh thuế GTGT đầu vào khi đến kỳ hạn thanh toán chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. (giảm được 12 giờ)

– Sửa đổi quy định để doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN theo quý, cuối năm quyết toán (hiện đang khai, tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán năm, giảm được 47 giờ/năm và giảm số lần khai thuế thu nhập doanh nghiệp là 4 lần/năm).

3. Các giải pháp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính (giảm 201.5 giờ):

Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung 07 Thông tư với nhiều giải pháp như:

– Sửa đổi các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào: bỏ 3 chỉ tiêu ký hiệu hóa đơn, mẫu hóa đơn, thuế suất và thay chỉ tiêu “mặt hàng” bằng “diễn giải kế toán” cho phù hợp với ghi chép kế toán (giảm 132 giờ).

– Bỏ quy định phải tổng hợp và khai các hóa đơn GTGT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ và khai các hóa đơn hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai thuế (giảm 12 giờ).

– Bỏ quy định phải ghi chú trên bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào về thời hạn thanh toán theo hợp đồng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm (giảm 42 giờ).

– Sửa các chỉ tiêu liên quan đến hạch toán thu NSNN trên các Giấy nộp tiền vào NSNN của NNT theo hướng doanh nghiệp ghi số tiền thuế phải nộp, cơ quan thuế, kho bạc sẽ tự hạch toán mục lục ngân sách (giảm 8 giờ).

– Rà soát các tiêu chí về thời gian lập bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu (đã bỏ), tính toán tỷ giá, giao dịch liên kết (không phù hợp với mô hình doanh nghiệp giả định), (giảm khoảng hơn 7,5 giờ).

– Điều chỉnh, khắc phục sự khác biệt giữa kế toán thuế để phù hợp với chuẩn mực kế toán doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán quốc tế, dự kiến giảm được 52 giờ.

Như vậy, thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ giảm được: 370 giờ/năm, thời gian khai thuế của doanh nghiệp còn 167 giờ/năm (tương đương mức bình quân của các nước ASEAN 6).

Theo Bộ Tài chính, với các giải pháp, chính sách cải cách trong những năm qua và định hướng đổi mới trong thời gian tới cũng như công tác triển khai, thực hiện đã và sẽ ngày càng góp phần tạo thuận lợi hơn cho sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, để những chính sách đó được đưa vào cuộc sống, đảm bảo tính khả thi, tính phù hợp với sự vận động của nền kinh tế, của doanh nghiệp và phát huy được hiệu quả, ngoài nỗ lực của các cơ quan quản lý trong xây dựng, triển khai thực hiện thì các doanh nghiệp cũng cần chủ động đề xuất, đóng góp cho công tác xây dựng, cải cách thể chế, chính sách đồng thời nắm bắt để có phương án sản xuất kinh doanh nhằm tận dụng những cơ hội mới về mặt chính sách, qua đó phát huy được tiềm năng, lợi thế của mình, nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia với khu vực và thế giới…