Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'thông tư 119'

Tag Archives: thông tư 119

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Thông tư 119


BỘ TÀI CHÍNH 
Số: 119/2014/TT- BTC
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                         Hà Nội, ngày 25 tháng  8 năm 2014

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; (more…)

Advertisements

Tổng cục Thuế quán triệt nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC


Để kịp thời quán triệt nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và  tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính thuế, ngày 4/9/2014, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 119/2014/TT-BTC tới toàn thể công chức là lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

HN119

Tổng cục Thuế quán triệt nội dung Thông tư 119/2014/TT-BTC

(more…)