Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'nộp thuế điện tử'

Tag Archives: nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử


Tổng cục Thuế vừa có thông báo ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) đã được nâng cấp đáp ứng Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.
tphcm-su-dung-chu-ky-so

Nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/11/2016 về quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, ứng dụng NTĐT đã nâng cấp bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí môn bài, áp dụng từ 1/1/2017. Cụ thể:

Mã mục 1800 bao gồm các mã nội dụng kinh tế: 1801, 1802,…1806, 1849 được chuyển thành mã tiểu mục từ năm 2016 trở về trước.

Đối với lệ phí môn bài phát sinh và nộp từ năm 2017: bổ sung các mã Nội dung kinh tế (NDKT): 2862, 2863, 2864, chi tiết như sau:

  1. Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2862.
  2. Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2863.
  3. Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng/năm: Ghi tiểu mục 2864.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện NTĐT.

Khai thuế qua mạng: Phủ sóng 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc


Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 30/11/2016, Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc.
su-dung-chung-thu-so-de-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu

Hệ thống khai thuế qua mạng hiện tại được triển khai theo mô hình tập trung tại Tổng cục Thuế. Người nộp thuế (NNT) tại các Chi cục Thuế và Cục Thuế đã triển khai khai thuế qua mạng có thể vào cổng khai thuế qua mạng của cơ quan Thuế để thực hiện kê khai và ký điện tử lên các tờ khai gửi cho cơ quan Thuế theo yêu cầu. Hiện tại, hệ thống khai thuế qua mạng đã hỗ trợ NNT khai hầu hết tất cả các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn của các sắc thuế.

Hết ngày 30/11/2016, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc; cả nước đã có trên 567.784 DN kê khai qua mạng, đạt 99,7% trên tổng số 569.695 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận và xử lý hơn 35,5 triệu hồ sơ kê khai thuế điện tử.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức vận hành và giám sát hệ thống chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khai và nộp thuế điện tử trong kỳ. 43 Ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế. Đồng thời Tổng cục Thuế cũng tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.

Tính đến ngày 21/11/2016 có trên 547.785 DN đã đăng ký sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế (đạt tỷ lệ 96,7%) và trên 530.757 DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng (đạt tỷ lệ 93,7%), với tổng số tiền nộp thuế điện tử trong năm 2016 là trên 404.687 tỷ đồng và hơn 2 triệu giao dịch nộp thuế điện tử qua 43 ngân hàng cung cấp dịch vụ.

8 tháng đầu năm: 93% DN đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử


Tổng cục Thuế cho biết, tính đến hết tháng 8, cả nước đã có trên 512 nghìn doanh nghiệp (DN) đã hoàn thành đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT với các ngân hàng thương mại trên tổng số 554 nghìn DN đang hoạt động (đạt tỷ lệ 93%).
bao-mat-thong-tin-hoa-don

Từ đầu năm đến tháng 8, tổng số tiền đã nộp NSNN bằng phương thức điện tử đạt trên 297 nghìn tỷ đồng; đã ghi nhận trên 1,6 triệu giao dịch NTĐT…

Tính riêng trong tháng 8, tổng thu từ NTĐT đạt khoảng hơn 30.222 tỷ đồng, bằng 73% tổng số tiền nộp thuế trong tháng; có khoảng hơn 149.000 lượt chứng từ giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 79% tổng số lượt chứng từ nộp thuế.

Tại thông báo số 5566/TB-TCT về kết quả triển khai nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 8, có 33 cục thuế đạt tỷ lệ trên 95% (trong đó có Cục Thuế Thái Nguyên), 28% cục thuế đạt trên 90% về chỉ tiêu tỷ lệ DN đăng ký sử dụng dịch vụ NTĐT.

Về chỉ tiêu tỷ lệ giao dịch trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử: Cục Thuế Thái Nguyên đạt tỷ lệ trên 95%; 40 cục thuế đạt tỷ lệ từ 70% đến 94%; 19 cục thuế đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 70%,…

Về chỉ tiêu tỷ lệ giao dịch trong tháng được thực hiện bằng phương thức điện tử: Cục Thuế Thái Nguyên đạt tỷ lệ trên 95%; 40 cục thuế đạt tỷ lệ từ 70% đến 94%; 19 cục thuế đạt tỷ lệ từ 50% đến dưới 70%,…

Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố chưa đạt kết quả triển khai NTĐT (<99,5%) tiếp tục chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử đảm bảo tối thiếu đến tháng 12/2016 đạt tỷ lệ 95% doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên cả 3 chỉ tiêu gồm đăng ký NTĐT, số lượng chứng từ NTĐT, và số tiền thực nộp vào ngân sách Nhà nước bằng hình thức điện tử.

Quảng Nam: 96,72% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng


Thời gian qua, Cục thuế tỉnh Quảng Nam luôn chú trọng theo dõi diễn biến và đôn đốc doanh nghiệp tham gia khai thuế qua mạngnộp thuế điện tử.
su-dung-chung-thu-so-de-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu

Theo đó, tính đến hết ngày 31/8/2016 đã có 4.978/5.147 doanh nghiệp đang hoạt động (DN có mã số thuế 10 số) thực hiện khai thuế qua mạng, đạt tỷ lệ 96,72%.

Đã có 4.610/5.147 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 90%, cũng trong tháng 8 phát sinh 1.986 chứng từ nộp thuế trong đó có đến 1.592 chứng từ nộp thuế điện tử, đạt tỷ lệ 80,16% với tổng số thuế các doanh nghiệp nộp trong tháng 8 là 942,124 tỷ đồng trong đó có 881,095 tỷ đồng được nộp bằng đường điện tử, đạt tỷ lệ 93,52%.

Cục thuế tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, thu ngân sách nội địa thực hiện trong tháng 8 đạt được 1.263 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2016 tổng thu là 8.515 tỷ đồng, đạt 96% dự toán pháp lệnh, đạt 80% dự toán phấn đấu và tăng 49,5% so cùng kỳ năm 2015.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã được Cục Thuế Quảng Nam chú trọng ngày từ đầu, qua 8 tháng đã quyết định tiến hành thanh tra thuế 64 cuộc, kết quả đã xử lý được 50 cuộc, đạt 65,8% chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao, tổng số tiền truy thu thuế và xử phạt qua thanh tra là 41,518 tỷ đồng, trong đó đã nộp vào ngân sách 27,245 tỷ đồng; giảm lỗ 34,810 tỷ đồng; giảm khấu trừ 309,5 triệu đồng.

Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai Nộp thuế điện tử


Ngày 28/4/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020. Một trong các nhiệm vụ đưa ra là đảm bảo 95% doanh nghiệp thực hiện khai, nộp và hoàn thuế điện tử.

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. Việc triển khai nộp thuế điện tử đã được bắt đầu từ năm 2015, đến nay hầu hết các Ngân hàng thương mại đã có kết nối với Tổng cục Thuế để triển khai dịch vụ này.

Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số Ngân hàng vẫn chưa triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, do đó để đạt được mục tiêu đề ra, sáng ngày 30/8/2016 Tổng cục Thuế đã có buổi họp Giới thiệu dịch vụ nộp thuế điện tử nhằm hỗ trợ các Ngân hàng tìm hiểu đầy đủ thông tin về dịch vụ Nộp thuế điện tử, đồng thời có thể trao đổi, thảo luận để đưa ra cách thức phối hợp hiệu quả nhất.

Tham dự buổi họp về phía Tổng cục Thuế có đại diện Cục Công nghệ thông tin, đại diện Vụ Kê khai và Kế toán thuế và một số cán bộ thuộc các Vụ/đơn vị liên quan. Khách mời tham dự là một số Ngân hàng thương mại chưa triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử.

Bà Nguyễn Thu Trà- Cục phó Cục Công nghệ thông tin

Bà Nguyễn Thu Trà- Cục phó Cục Công nghệ thông tin

Sau bài phát biểu khai mạc buổi họp, bà Nguyễn Thu Trà- Cục phó Cục Công nghệ Thông tin đã giới thiệu tổng quan về nộp thuế điện tử. Bà nhấn mạnh, so với nộp thuế truyền thống, nộp thuế điện tử có những ưu việt hơn như: Người nộp thuế có thể thực hiện nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet, nộp thuế 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ; Người nộp thuế có thể dễ dàng giám sát, quản lý giao dịch nộp thuế, theo dõi tình hình nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản và được sử dụng các dịch vụ gia tăng khác của Ngân hàng thương mại; Cơ quan thuế nắm bắt được kịp thời, chính xác thông tin nộp thuế, giảm thiểu việc điều chỉnh sai sót; Quá trình nộp thuế hoàn toàn tự động, ngân hàng sẽ giảm thiểu được nguồn lực đang thực hiện thu tại quầy.

Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai Nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế đẩy mạnh triển khai Nộp thuế điện tử

Tiếp đó đại diện Cục Công nghệ thông tin cũng giới thiệu chi tiết về quy trình nghiệp vụ, Tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối hệ thống nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và Ngân hàng cũng như Quy trình phối hợp triển khai việc ký kết thỏa thuận, xây dựng hệ thống ứng dụng để sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

Sau phần trình bày của Tổng cục Thuế, đại diện các ngân hàng đã có buổi thảo luận sôi nổi, đưa ra các vướng mắc cũng như mong muốn phối hợp triển khai dịch vụ với ngành Thuế để mở rộng hơn lĩnh vực nghiệp vụ của mình. Buổi họp đã thành công tốt đẹp và kết thúc vào buổi sáng cùng ngày./.

Theo Tổng cục thuế

Tiếp tục mở rộng triển khai nộp thuế điện tử


Sáng ngày 30/8, Tổng cục Thuế đã tổ chức buổi họp Giới thiệu dịch vụ Nộp thuế điện tử nhằm hỗ trợ các Ngân hàng tìm hiểu đầy đủ thông tin về dịch vụ Nộp thuế điện tử và trao đổi, thảo luận về mong muốn phối hợp triển khai dịch vụ với ngành Thuế.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thu Trà phát biểu tại buổi họp.

Phó Cục trưởng Nguyễn Thu Trà phát biểu tại buổi họp.

Nộp thuế điện tử (NTĐT) là dịch vụ công của Cơ quan thuế cho phép người nộp thuế (NNT) nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng Thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

So với phương thức nộp thuế truyền thống, NTĐT có nhiều điểm ưu việt vượt trội giúp NNT có thể thực hiện nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet. Nộp thuế 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. NNT có thể dễ dàng giám sát, quản lý giao dịch nộp thuế, theo dõi tình hình nộp NSNN qua tài khoản và được sử dụng các dịch vụ gia tăng khác của NHTM. Cơ quan thuế từ đó cũng nắm bắt được kịp thời, chính xác thông tin nộp thuế, giảm thiểu việc điều chỉnh sai sót. Đồng thời, quá trình nộp thuế hoàn toàn tự động, Ngân hàng sẽ giảm thiểu được nguồn lực đang thực hiện thu tại quầy.

Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng của nộp thuế điện tử, ngay từ tháng 4/2015, Tổng cục Thuế đã triển khai chính thức mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử về mặt kỹ thuật tại 63/63 tỉnh, thành phố và hơn 700 Chi cục thuế trên cả nước. Tính đến nay đã có 45 ngân hàng thương mại kết nối triển khai NTĐT. Số lượng DN tham gia đăng ký sử dụng là 530 nghìn DN chiếm tỷ lệ 95,7% số DN hoạt động trên cả nước. Số lượt giao dịch NTĐT lên tới trên 1,5 triệu lượt với số tiền nộp vào NSNN trên 282 nghìn tỷ đồng.

Kết quả trên đã thể hiện được sự nỗ lực lớn của toàn bộ ngành thuế cũng như sự phối hợp nhiệt tình của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 6 ngân hàng thương mại chưa triển khai nộp thuế điện tử.

Phát biểu tại buổi họp, bà Nguyễn Thu Trà – Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị Quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về “Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020”, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng triển khai và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ NTĐT với tất cả các Ngân hàng trên cả nước.

Theo đó, trong năm 2016, ngành thuế phấn đấu triển khai mở rộng dịch vụ NTĐT với tất cả các Ngân hàng trong nước và nước ngoài. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng đôn đốc, hỗ trợ DN thực hiện Nộp thuế điện tử nhằm đảm bảo yêu cầu đến 31/12/2016 trên cả nước đạt 95% trên cả 3 chỉ tiêu về tỷ lệ đăng ký, tỷ lệ giao dịch và tỷ lệ về số tiền nộp.

Để hỗ trợ các DN chưa triển khai NTĐT, tại buổi họp, đại diện các đơn vị tại Tổng cục Thuế đã giới thiệu tổng quan và kế hoạch triển khai mở rộng dịch vụ Nộp thuế điện tử của ngành Thuế trong năm 2016 và các năm tiếp theo; Chi tiết về quy trình nghiệp vụ của Dịch vụ thuế điện tử; Tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối hệ thống nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và Ngân hàng và Quy trình phối hợp triển khai việc ký kết thỏa thuận, xây dựng hệ thống ứng dụng và tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Dự kiến sau buổi họp hôm nay, các ngân hàng sẽ lựa chọn hình thức kết nối (qua cổng trực tiếp hoặc qua cổng eBanking) và gửi công văn đăng ký triển khai và kết nối hạ tầng kỹ thuật triển khai dịch vụ NTĐT với Tổng cục Thuế.

Sau đó, NHTM phân tích, xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống ứng dụng trong khoảng từ 1-2 tháng, thực hiện kiểm thử hệ thống ứng dụng từ 9/2016 và thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ từ tháng 11/2016.

NHTM sẽ chủ động đào tạo cho cán bộ ngân hàng trước khi triển khai chính thức, tổ chức tuyên truyền, quảng các dịch vụ NTĐT. Đồng thời, triển khai tới các Cục Thuế địa phương.

Theo bà Nguyễn Thu Trà, để đảm bảo thành công việc triển khai nộp thuế điện tử sẽ cần sự quyết tâm và quán triệt chỉ đạo của Hội sở Ngân hàng đến các Chi nhánh Ngân hàng khi triển khai dịch vụ tại các tỉnh, thành phố và sự phối hợp nhịp nhàng giữa đội triển khai của Ngân hàng tại Chi nhánh các tỉnh, thành phố và các Cục Thuế địa phương theo kế hoạch của Tổng cục Thuế.

Hỗ trợ đơn vị sử dụng chứng thư số thực hiện khai, nộp thuế điện tử


Tổng cục Thuế vừa có văn bản 2851/TCT-CNTT gửi Ban Cơ yếu Chính phủ về việc hỗ trợ các đơn vị sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp thực hiện khai, nộp thuế điện tử.
nop-thue-gtgt-1

Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ phân tích và thống nhất giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khai và nộp thuế điện tử cho các đơn vị sử dụng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Hiện tại, hệ thống khai và nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế đã được nâng cấp đáp ứng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Để triển khai cung cấp chứng thư số và dịch vụ khai, nộp thuế điện tử cho các đơn vị Hành chính sự nghiệp được đồng bộ và thuận tiện cần có kế hoạch phối hợp triển khai chi tiết (thông báo nội dung triển khai cho các đơn vị sự nghiệp hành chính, phương án cho việc cấp đổi chứng thư số đã được cấp, phối hợp hỗ trợ đơn vị Hành chính sự nghiệp trong việc khai và nộp thuế điện tử….) giữa Tổng cục Thuế và Ban Cơ yếu Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị Ban Cơ yếu Chính sắp xếp trao đổi với Tổng cục Thuế về kế hoạch triển khai chi tiết trước 30/6/2016.

Thông báo V/v Kế hoạch tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TẠM DỪNG HỆ THỐNG KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬPHỤC VỤ NÂNG CẤP HỆ THỐNG

thong-bao-quan-trong-tam-ngung-he-thong-thue

Nhằm phục vụ nâng cấp hệ thống, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 9h00 đến 11h00 thứ bảy ngày 28/05/2016 và từ 21h00 đến 23h00 thứ bảy ngày 28/05/2016. Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thu xếp thời gian thực hiện kê khai, nộp thuế.

Tải và xem chi tiết thông báo: Tại đây.

Trân trọng cảm ơn./.

511.801 doanh nghiệp khai thuế điện tử


Tính đến hết năm 2015, đã có 511.801 doanh nghiệp (DN) trong cả nước thực hiện khai thuế điện tử (đạt 99% số DN đang hoạt động), với trên 26,6 triệu hồ sơ thuế điện tử.
nop-thue-dien-tu-moi

Cũng theo Tổng cục Thuế, đến nay có trên 484,7 nghìn DN đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan Thuế (đạt 95,5%) và đã có 39 ngân hàng kết nối với cơ quan Thuế để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Riêng trong tháng 12/2015, có trên 38 nghìn tỷ đồng nộp vào NSNN bằng phương thức điện tử (chiếm 72,35% tổng số nộp NSNN) với trên 112,8 nghìn chứng từ nộp thuế điện tử (chiếm 64,78% tổng số chứng từ nộp thuế). Tổng số tiền đã nộp vào NSNN bằng hình thức điện tử trong năm 2015 đạt trên 157 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Tổng cục Thuế tiếp tục ứng dụng CNTT trong việc giao dịch giữa cơ quan thuế với DN để tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý thuế.

Quảng Nam: Triển khai mạnh mẽ nộp thuế điện tử, thực hiện tốt Nghị quyết 19


Tại Hội nghị tổng kết công tác thuế tỉnh Quảng Nam năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng ngành thuế tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 và công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
cuc-thue-quang-nam

9.567,4 tỷ đồng là kết quả thu NSNN năm 2015 của tỉnh Quảng Nam. Con số đó đã cho thấy sự bức phá kỷ lục về thu ngân sách qua 18 năm kể từ khi tái lập tỉnh, tăng gấp 47 lần so với năm 1997 khi tỉnh Quảng Nam mới tái lập, vượt 50,7% dự toán pháp lệnh, vượt 36,7% dự toán phấn đấu và tăng 55,5% so với cùng kỳ năm 2014 (số tuyệt đối tăng hơn 3.400 tỷ đồng).

Điểm nổi trội nhất có lẻ phải nhắc tới nguồn thu từ lĩnh vực kinh tế dân doanh, năm 2015 lĩnh vực này đóng góp 6.476,6 tỷ đồng, chiếm thế áp đảo đến 67,6% tổng thu ngân sách nội địa do ngành thuế quản lý. Nổi bật là Tập đoàn ô tô Chu Lai – Trường Hải đã làm nên cú hích bất ngờ, nộp ngân sách nội địa đến 5.340,7 tỷ đồng, vượt 77,7% dự toán, tăng 96% so cùng kỳ năm trước (chưa kể thuế xuất nhập khẩu).

Trong năm 2015, đã có 18/19 đơn vị thu của Cục Thuế đều đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh, trong đó có 7 đơn vị đạt cao là Nam Giang, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My, Núi Thành, Duy Xuyên và Văn phòng Cục Thuế; một đơn vị không hoàn thành dự toán là Chi cục Thuế huyện Phước Sơn (88,5%).

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành Thuế cả tỉnh đã thực hiện mạnh mẽ việc triển khai cho doanh nghiệp (DN) thực hiện khai và nộp thuế điện tử, kết quả cuối năm 2015 có 4.598 trên tổng số 4.665 DN thực hiện đăng ký khai thuế điện tử (mã số thuế 10 số), đạt 98,5%; có 4.360 trên tổng số 4.665 DN đăng ký NTĐT qua Cổng thông tin của Tổng cục Thuế và NHTM, đạt tỷ lệ 93,5% (chỉ tiêu là 90%).

Trong tháng 12/2015 đã có 1.078,3 tỷ đồng tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử đạt 99% tổng số tiền thuế nộp vào NSNN. Đặc biệt có 6 đơn vị hoàn thành cả 3 tiêu chí là: Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Duy Xuyên, Nam Giang và Nam Trà My..

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm qua đã thể hiện tích cực, trong năm đã tiến hành kiểm tra 82 đơn vị, xử lý được 78 đơn vị, số tiền truy thu xử phạt sau thanh tra là 40,7 tỷ đồng và đã thu vào NSNN được 39,36 tỷ đồng (bình quân 1 cuộc thanh tra truy thu 521,5 triệu đồng). Kiểm tra đã thực hiện 25.217 hồ sơ của người nộp thuế, số thuế điều chỉnh 2,3 tỷ đồng; kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 662 lượt, truy thu 48,87 tỷ đồng, giảm khấu trừ 3,5 tỷ đồng, giảm lỗ 89,9 tỷ đồng.

Đánh giá cao những thành tựu của ngành thuế tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng yêu cầu ngành thuế tiếp tục phát huy thành công trong huy động nguồn lực tài chính cho NSNN nói chung và đóng góp xây dựng quê hương Quảng Nam nói riêng. Đồng thời tập trung cải cách tốt thủ tục hành chính, xây dựng phong cách thái độ phục vụ người nộp thuế theo phương châm của ngành; lưu ý sớm tham mưu cho tỉnh chỉ đạo ngay trong tháng đầu, quý đầu về công tác quản lý thuế và thu ngân sách trên địa bàn.