Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'Nghị quyết số 19/NQ-CP'

Tag Archives: Nghị quyết số 19/NQ-CP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

98% doanh nghiệp đã khai thuế qua mạng internet


Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế vừa diễn ra chiều ngày 10/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.
98-phan-tram-doanh-nghiep-khai-thue-qua-mang

Tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn nhận định, công tác cải cách hành chính thuế nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói rêng luôn được Tổng cục Thuế ưu tiên quan tâm hàng đầu cùng với nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước. Nhưng đúng là chưa bao giờ tốc độ cải cách thuế diễn ra với mức độ nhanh và mạnh mẽ như thời gian vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành bên cạnh chú trọng thực hiện quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Trước năm 2015, đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư và trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 4 nghị định; chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế để sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa chính sách và thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp. Theo tính toán, với các giải pháp đã ban hành tại các văn bản pháp quy nay, tính đến 1/1/2015 số giờ nộp thuế dự kiến giảm được khoảng 370 giờ.

Từ 1/1/2015 tới nay, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP vừa qua, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để nhằm giảm TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể:

Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật nội dung về thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế. Theo tính toán, việc sửa đổi TTHC tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên đã giảm thêm được 10 giờ nữa liên quan đến nội dung đơn giản hóa thủ tục hóa đơn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT của doanh nghiệp.

Trình Bộ ban hành Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Theo tính toán, việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục kê khai thuế TNDN theo Thông tư này sẽ gảm khoảng 30 giờ cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để vừa tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai thuế, tính thuế.

Tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, đã ký kết thỏa thuận với 27 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước. Theo đó, tính đến 30/6/2015, đã có 301.993 doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, đạt 67,8% chỉ tiêu giao cho các cục thuế với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước từ đầu năm 2015 đến 30/6/2015 là 35.119 tỷ đồng. Tổng cục Thuế phấn đấu đến 30/9/2015 sẽ đạt tỷ lệ trên 90% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Nếu đạt được tỷ lệ khai thuế, nộp thuế điện tử trên 90% số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước thì giải pháp này dự kiến sẽ góp phần làm giảm thêm 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

“Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay với các giải pháp đã triển khai thực hiện nêu trên, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được khoảng 50 giờ, do đó sẽ đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.” – Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn khẳng định.

Advertisements

Cục thuế TP Hà Nội: Tích cực triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ


Sáng ngày 13/4/2015, Cục thuế Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 và tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ tới các Phòng thuộc Văn phòng Cục và Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã. Tại điểm cầu Văn phòng Cục, đồng chí Cục trưởng Hà Minh Hải chủ trì hội nghị trực tuyến với 30 điểm cầu khác ở 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.
20150415-1

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực tham gia ý kiến vào các chính sách sửa đổi nhằm cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm số giờ thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp. Theo đó: Tham gia ý kiến với Tổng Cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119 sửa đổi, bổ sung 7 thông tư về thuế; trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ban Nghị định 91 sửa đổi, bổ sung 4 Nghị định về thuế và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 151. Nghị định và Thông tư trên đi vào cuộc sống đã cắt giảm được 290 giờ thực hiện thủ tục về thuế cho doanh nghiệp, người dân. Đã tham gia ý kiến với Tổng Cục Thuế trình Bộ, trình Chính phủ và trình Quốc Hội ban hành luật số 71 sửa đổi, bổ sung 5 Luật về thuế (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015) và Nghị định 12 quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung qua đó cắt giảm thêm được 80 giờ. Đến nay, số giờ làm thủ tục thuế đối với doanh nghiệp đã giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm.

Ngay sau khi các chính sách thuế mới được ban hành, Cục thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đã kịp thời đưa chính sách thuế vào cuộc sống đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Cục thuế còn nâng cao trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; chú trọng đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho NNT khi thực hiện pháp luật thuế (giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho cả NNT và cơ quan Thuế). Kết quả, đến 31/3/2015, đã có 107.661 doanh nghiệp thực hiện kê khai qua mạng, đạt 96,5% số doanh nghiệp đang hoạt động (đạt 101,3% chỉ tiêu của Tổng Cục Thuế tại công văn 3100/TCT-CNTT); Dữ liệu kê khai được cập nhật kịp thời vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; tỷ lệ nộp tờ khai đạt 95%, trong đó tỷ lệ số NNT nộp tờ khai đúng hạn trên số NNT đã nộp tờ khai luôn đạt trên 96%. Cục Thuế tập trung mở rộng nộp thuế điện tử, đến 31/3/2015 đã có 15.386 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử. Lũy kế năm 2015 đã có 2.539 giao dịch với số thuế đã nộp 817 tỷ đồng. Cục thuế đã phối hợp tốt với cơ quan Kho bạc và các Ngân hàng thương mại tổ chức 300 điểm thu, thực hiện tốt dự án hiện đại hóa thu nộp NS… đã tạo nhiều thuận lợi và sự đồng thuận cao cho NNT khi thực hiện kê khai, nộp thuế vào ngân sách.
20150415-2

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Cục thuế tiếp tục xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động số 18226/KH-CT thực hiện nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016 và cụ thể hóa thành 06 nhóm giải pháp với 64 đầu việc cụ thể được triển khai đồng bộ từ Văn phòng Cục tới 30 Chi cục thuế trên địa bàn. Theo đó, năm 2015 Cục thuế phấn đấu giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế; Giảm 45,5 giờ nộp thuế để đạt 171 giờ/năm (thuế còn 121,5 giờ và BHXH còn 49,5 giờ); Thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định; Đảm bảo yêu cầu khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng quy định và ít nhất 90% đúng thời gian theo quy định của pháp luật; Thời gian thực hiện các thủ tục khởi sự kinh doanh tối đa 6 ngày; Thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp giảm từ 60 tháng hiện nay còn tối đa 30 tháng.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Cục trưởng Hà Minh Hải đã trực tiếp chỉ đạo các Phòng và các Chi cục Thuế nghiêm túc quán triệt đầy đủ, kịp thời tinh thần, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo Nghị Quyết 19 để mỗi cán bộ, công chức thuế trong toàn ngành phải hiểu và ý thức được nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của cơ quan. Phát động phong trào để mỗi công chức thuế đều chấp hành tốt quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho Người nộp thuế; đề xuất những sáng kiến, cải tiến; đề xuất đơn giản hoá quy trình, cắt giảm thủ tục hành chính thuế không cần thiết phục vụ công tác sửa đổi chính sách và quy trình nghiệp vụ. Đổi mới, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức thuế về yêu cầu cần thiết, cấp bách của việc cải cách hành chính thuế, xây dựng chế độ trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí công tác, xây dựng thái độ phục vụ của công chức thuế. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế./.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực thuế


Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế; Ngày 6/8/2014 Tổng cục Thuế đã xây dựng Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TCT nhằm thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), nâng cao trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; đơn giản hoá thủ tục hành chính. Kế hoạch hành động là một hệ thống gồm 7 nhóm giải pháp với 46 đầu việc cụ thể được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương. Kết quả thực hiện chương trình hành động được xem là thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua khen thưởng năm 2014 đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong toàn ngành Thuế.
images791450_anh_hop_TT

Ngay sau khi ban hành kế hoạch hành động, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế cũng như các Cục Thuế đã đồng loạt hưởng ứng, kịp thời cụ thể hoá thành các công việc, nhiệm vụ và giao trực tiếp cho từng bộ phận, cán bộ triển khai thực hiện. Tiếp đến, ngày 19/8/2014 Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TCT chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế với NNT, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn bộ hệ thống, nhờ đó tạo bước chuyển biến căn bản trong chấp hành chế độ công vụ và phục vụ NNT của công chức thuế.

Tổng cục Thuế đã chủ động rà soát và tham khảo các đánh giá của một số tổ chức quốc tế trong việc khảo sát, đánh giá thời gian kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp để xác định số giờ kê khai nộp thuế, về tần suất khai, nộp thuế; về số lượng hồ sơ; về nội dung tờ khai; về phương thức khai, phương thức nộp tờ khai; nộp thuế… Trên cơ sở đó, đã đề xuất nhiều giải pháp về cải cách TTHC thuế, giảm thời gian và thủ tục nộp thuế cho NNT. Theo đó, về cơ chế chính sách , đã phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014. Tiếp đó, trình Bộ ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2014 qua đó giảm được 201,5 giờ; Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại 4 Nghị định quy định về thuế và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014 qua đó giảm được 88,36 giờ; Trình Quốc Hội ban hành Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế và Luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 qua đó giảm được 80 giờ. Như vậy, tính đến thời điểm 01/01/2015, sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, số giờ tuân thủ về thuế giảm được 370 giờ/năm. Với kết quả đã đạt được, năm 2015 Bộ Tài chính sẽ phải tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ, để đạt được mục tiêu cắt giảm thời gian làm thủ tục về thuế xuống còn 121,5 giờ trong năm 2015 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thuế. Đặc biệt, đã làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam để tăng thời lượng phát sóng các vấn đề liên quan về thuế trên các kênh VTV và VOV. Đã tham mưu trình Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp (Hàn Quốc, Nhật Bản, EU…) tổ chức đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện cải cách TTHC, phổ biến các nội dung về quản lý thuế và chính sách thuế mới; giải đáp các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp về thuế. Mở rộng thực hiện khai thuế điện tử, đến hết 25/3/2015 đã có trên 97,5% số doanh nghiệp khai thuế điện tử (đầu năm 2014 là 65%). Đồng thời, đã phối hợp với 20 Ngân hàng thương mại để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, tính đến 01/4/2015 đã triển khai tại 18/63 tỉnh/thành phố với 41.806 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp, cùng với quyết tâm chính trị của toàn thể công chức, viên chức toàn hệ thống thuế trên cả nước, Tổng cục Thuế đã tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, được cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng, đồng tình, được các tổ chức quốc tế ghi nhận và được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành biểu dương, đánh giá cao góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế năm 2014./.

Một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19/NQ của Chính phủ


Để thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế; Theo đó, Tổng cục Thuế phấn đấu trong hai năm 2015 – 2016 phải đạt được các mục tiêu sau:

nghi-quyet-so-19nq-cua-chinh-phu

Giảm số giờ nộp thuế từ 167 giờ/năm xuống còn 121,5; Thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm; Tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%; Tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định; Đảm bảo yêu cầu khiếu nại của người nộp thuế (NNT) được giải quyết đúng quy định và ít nhất 90% đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Phấn đấu đạt mức bình quân ASEAN-4 về cải cách hành chính thuế đối với ba nhóm chỉ tiêu là: Kiểm tra trước hoàn thuế; Thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; Thời hạn và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng cục Thuế đã đề ra các giải pháp chủ yếu trong từng năm 2015 – 2016; Trong đó các giải pháp trọng tâm đã thực hiện được trong 3 tháng đầu năm 2015 bao gồm: Đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế. Đồng thời tổ chức tập huấn cho các Cục Thuế địa phương tại 3 miền (Bắc – Trung – Nam). Qua đó đã giảm thêm được 10 giờ nộp thuế/năm cho NNT; Cùng với Hội nghị tập huấn Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Tổng cục Thuế đã tổ chức lấy ý kiến các Cục Thuế về dự thảo Thông tư thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật nội dung về thuế TNDN, TNCN; Trong đó dự kiến có một số nội dung khi ban hành Thông tư sẽ tiếp tục giảm thêm 34 giờ/năm về thời gian kê khai, nộp thuế cho NNT như: Điều chỉnh sự khác biệt về quy định giữa doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế TNDN đối với dịch vụ; Sửa đổi quy định về hồ sơ, thủ tục đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn; hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên được tính vào chi phí được trừ theo hướng sử dụng chung hồ sơ của các cơ quan có liên quan; Bỏ quy định doanh nghiệp phải tự xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh và lưu tại doanh nghiệp; Sửa đổi hoặc bỏ bớt quy định khống chế phần chi phí vượt định mức như: chi phí về trang phục cho người lao động vượt quá 05 triệu đồng/năm; chi phụ cấp tàu xe nghỉ phép, công tác phí…

Tổng cục Thuế đã thành lập Ban Chỉ đạo và 7 Tổ soạn thảo quy trình nghiệp vụ để rà soát tổng thể các Quy trình, Quy chế về quản lý thuế và chuyên môn nghiệp vụ liên quan; Đồng thời công khai minh bạch Quy trình, Quy chế để NNT biết và theo dõi, giám sát. Kết quả đã rà soát đối với 70 Quy trình, Quy chế (60 Quy trình, Quy chế hiện có và 10 Quy trình, Quy chế đang xây dựng mới); Trong đó, có 30 Quy trình, Quy chế liên quan trực tiếp đến NNT. Sau khi rà soát, Tổng cục Thuế đang sửa đổi, bổ sung đối với 17 Quy trình, Quy chế. Tính đến ngày 3/4/2015 Tổng cục Thuế đã chuyển Vụ Pháp chế-Bộ Tài chính để thẩm định đối với 15 Quy trình, Quy chế; Thực hiện sơ kết, đánh giá về tình hình triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại 27/63 Cục Thuế và triển khai mới tại 36/63 Cục Thuế địa phương; Ban hành Quyết định phê duyệt mô tả vị trí công việc đối với 15 vị trí công tác tại cơ quan Thuế các cấp phục vụ việc xây dựng chế độ trách nhiệm đối công chức khi giải quyết thủ tục hành chính thuế (TTHC cho NNT.

Các giải pháp trọng tâm về cải cách TTHC thuế trong thời gian tới như sau:; Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, ban hành văn bản về việc cho phép chỉ định thầu trong việc đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, trong đó cần thực hiện ngay đối với cơ quan Thuế.

Đối với các giải pháp của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. Đổi mới, nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức thuế về yêu cầu cần thiết, cấp bách của việc cải cách hành chính thuế, xây dựng chế độ trách nhiệm cụ thể đối với từng vị trí công tác, xây dựng thái độ phục vụ của công chức thuế. Thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật của ngành, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan thuế. Yêu cầu các Cục Thuế nghiêm túc quán triệt đầy đủ, kịp thời tinh thần, nhiệm vụ cải cách TTHC để mỗi công chức, viên chức thuế phải hiểu và ý thức được nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế. Phát động phong trào thi đua để mỗi công chức thuế đều chấp hành tốt quy trình, thủ tục, giảm phiền hà cho NNT và đề xuất sáng kiến, cải tiến để đơn giản hoá Quy trình, cắt giảm thủ tục phục vụ công tác sửa đổi chính sách và quy trình nghiệp vụ thuế; Các Vụ/đơn vị, các Cục Thuế thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số TTHC thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số TTHC thuế theo hướng: Giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế; Sửa đổi, bổ sung 100% Quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của NNT theo nội dung cải cách TTHC, ứng dụng CNTT; Triển khai các công việc đảm bảo số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%; Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về chế độ quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra về thuế và ban hành Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp; Thực hiện ứng dụng CNTT ở cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 60% số tờ khai và số tiền hoàn thuế và đạt 95%. Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất toàn quốc về các hồ sơ hoàn thuế, thực hiện công tác giám sát tập trung đối với toàn hệ thống; Thực hiện công khai thông tin về thủ tục hành chính thuế và quy trình giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và trên Trang thông tin điện tử cơ quan thuế; xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế. Tập trung thống nhất trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 4; Hướng dẫn chi tiết đối với NNT về các Quy trình, thủ tục khi thực hiện các nghĩa vụ với NSNN, thực hiện theo nhóm vấn đề tương ứng với từng nội dung cụ thể. Trên cở đó công khai tại trụ sở cơ quan Thuế; Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn ngành; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng cơ chế phối hợp, thu thập thông tin quản lý nhà nước nhằm phục vụ cho quản lý thuế. Xây dựng cơ sở dữ liệu về người nộp thuế tập trung thống nhất toàn quốc; Trên cơ sở đó thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế dựa trên đánh giá rủi ro, qua đó phòng ngừa các hành vi gian lận, trốn thuế, chống thất thu, chống gian lận về khấu trừ, hoàn thuế GTGT; Bộ Tài chính ban hành quy định hướng dẫn thực hiện việc tổ chức tư vấn để tư vấn cho cơ quan thuế khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại của NNT; Thường xuyên rà soát các vấn đề khó khăn trong cơ chế, chính sách để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung; Nghiên cứu, triển khai thực hiện thí điểm kê khai điện tử, nộp điện tử đối với: Lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô, xe máy, nhà đất…; đối với hoạt động cho thuê nhà; Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản; Xây dựng chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các TTHC thuế đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh; Sửa đổi, bổ sung những quy định đối với hoạt động của các tổ chức hành nghề đại lý thuế nhằm phát triển hệ thống đại lý thuế ở Việt Nam, giúp doanh nghiệp thực hiện các TTHC thuế thông qua các đại lý thuế; Chỉ đạo và tổ chức công tác kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm minh, kịp thời các sai phạm nhằm chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế với NNT; Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo cán bộ làm việc tại các chức năng quản lý thuế cơ bản như tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý nợ, kê khai; Triển khai quyết liệt Chương trình hành động của Tổng cục về đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường quản lý thuế và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, đồng hành cùng doanh nghiệp…

Trên đây là một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của ngành Thuế để thực hiện thành công Nghị quyết số 19/NQ của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế trong giai đoạn 2015 – 2016./.