Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'Nghị quyết 19/NQ-CP'

Tag Archives: Nghị quyết 19/NQ-CP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế


Công văn 3369/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 21/6/2016 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế.
su-dung-chung-thu-so-de-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu

Công văn nêu rõ Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp (Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế) tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch hành động và Chỉ thị 01 của Tổng cục Thuế.

Chủ động đề ra các giải pháp chỉ đạo, giám sát và quyết liệt triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành, chấn chỉnh thái độ, tác phong ứng xử của công chức thuế với người nộp thuế; Thực hiện nghiêm túc Quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức.

Đặc biệt yêu cầu thiết lập và công khai đường dây nóng của Cục trưởng Cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Thuế hoàn thành trước ngày 10/8/2016 để tiếp nhận những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, người dân cũng như những phản ánh về công chức có thái độ phiền hà, nhũng nhiễu.

Advertisements

Tổng Cục Thuế ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP


Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Tài chính, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1033/QĐ-TCT ngày 07/06/2016 về việc ban hành kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/04/2016 của Chính phủ, các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
nop-thue-gtgt-1

Thứ nhất, Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai, nộp thuế: Thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu năm 2016- 2017 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế đạt cấp độ 4; Thực hiện điện tử hóa từ Tổng cục thuế xuống chi cục thuế; cán bộ, công chức thuế tác nghiệp theo hướng chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử; Rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách đối với hộ kinh doanh; Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về hộ kinh doanh để áp dụng trong toàn ngành thuế.

Thứ hai, Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoàn thuế điện tử; Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra: Xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý về thực hiện hoàn thuế GTGT điện tử; Nâng cấp các ứng dụng phục vụ hoàn thuế điện tử; Thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn thuế theo quy định.

Thứ ba, 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật; Công khai, minh bạch các quy định của Luật quản lý thuế, các quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại: Rà soát các quy định, quy trình công khai nội dung trả lời vướng mắc, giải quyết khiếu nại; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định, quy trình công khai nội dung trả lời vướng mắc, giải quyết khiếu nại; Hoàn thiện phần mềm và cơ sở dữ liệu về giải quyết khiếu nại.

Thứ tư, Xây dựng Nghị định về chống chuyển giá, trốn thuế.

Thứ năm, Tiếp tục triển khai cấp mã số thuế tự động và phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc: Phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp mã số tự động cho Doanh nghiệp theo hướng dẫn của TT127/2015/TT-BTC, Phát triển hệ thống đại lý thuế và tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong nộp thuế (T-VAN), Tăng cường phát triển các Trung tâm tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và bổ sung nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, Nghiên cứu thực hiện thí điểm giao dịch thuế điện tử đối với hoạt động đăng ký xe ô tô, xe gắn máy.

Thứ sáu, Trình Chính phủ để trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp trong năm 2016. Xử lý nợ chậm nộp cho doanh nghiệp gặp khó khăn khách quan; nghiên cứu, đề xuất thực hiện bù trừ thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bù trừ hai chiều): Trình Chính phủ trình Quốc hội Nghị định về các giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp trong năm 2016; Trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB, Luật quản lý thuế; Trình cấp có thẩm quyền các văn bản QPPL quy định chi tiết hướng dẫn Luật phí, lệ phí.

Thứ bảy, Đảm bảo xây dựng các Nghị định của Chính phủ về điều kiện đầu tư kinh doanh theo đúng thời hạn quy định của Luật Đầu tư 2014: Rà soát, bãi bỏ điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; Xây dựng các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đảm bảo phù hợp với thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Thứ tám, Công khai các điều kiện đầu tư kinh doanh trên cổng thông tin điện tử: Rà soát, cập nhật điều kiện đầu tư kinh doanh của ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Thứ chín, Xây dựng và hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Tài chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3-4.

Thứ mười, Công khai các TTHC thuế đã được chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia trước 30/6/2016: Hoàn thành việc chuẩn hóa bộ TTHC theo Quyết định 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Internet và tại trụ sở đơn vị.

Thứ mười một, Phối hợp thực hiện, xử lý các phản ánh kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân và DN đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC: Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết TTHC để người dân và DN đánh giá, phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

Cải cách hành chính thuế, hải quan phải quyết liệt, quyết liệt hơn nữa…


Đây là quan điểm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Tạp chí Thuế nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thống nhất đất nước.

bt

Thưa Bộ trưởng, từ đầu năm đến nay, vấn đề đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) liên tục trở thành tâm điểm trong chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính. Vậy, Bộ trưởng đánh giá ra sao về sự khác biệt trong nội dung đẩy mạnh CCHC năm 2014 và 2015?

Trong năm 2014, với sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban cán sự, lãnh đạo Bộ Tài chính; sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống cơ quan tài chính các cấp từ trung ương đến địa phương, trong đó có Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, kết quả CCHC thuế, hải quan đã được Chính phủ đánh giá cao, được cộng đồng DN và người nộp thuế ghi nhận.

Bước sang năm 2015, bằng Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2015, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu phấn đấu cải thiện thang điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN – 6. Theo đó, lĩnh vực thuế và hải quan, bên cạnh việc phải tiếp tục giảm số giờ nộp thuế, giảm thời gian thông quan hàng hóa, thì nhiệm vụ quan trọng là phải củng cố vững chắc những kết quả về CCHC đã đạt được. Cụ thể là, tiếp sau việc hoàn thiện về thể chế đáp ứng yêu cầu CCHC, phải xây dựng và sửa đổi bổ sung các quy chế, quy trình thực hiện đồng bộ với nội dung thuế, hải quan đã công bố trong năm 2014; kiên quyết không để các quy chế, quy trình cũ cản trở tiến trình cải cách; đồng thời phải công khai các quy trình, quy chế, thủ tục này để người nộp thuế, người khai hải quan giám sát thực hiện.

Mục tiêu cao nhất của chương trình CCHC thuế và hải quan năm nay là gì và cơ sở nào để ngành tài chính triển khai CCHC mạnh mẽ, quyết liệt hơn, như mong muốn của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính?

Theo yêu cầu của Nghị quyết 19/NQ-CP, trong năm 2015, thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế của DN phải rút ngắn xuống không quá 121,5 giờ/năm; tỷ lệ DN khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; xây dựng và củng cố cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế theo đúng thời gian quy định. Đối với lĩnh vực hải quan, thời gian thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải ngang bằng các nước ASEAN-6, tức là tối đa 13 ngày đối với hàng hóa xuất khẩu và 14 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu.

Để thực hiện được các mục tiêu, yêu cầu CCHC này, ngay từ đầu năm 2015, Bộ Tài chính đã chỉ đạo toàn ngành ra quân với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao. Cùng với các giải pháp đã mang lại kết quả, trong năm 2015 nhiều giải pháp mới từ cải cách thể chế, cải cách TTHC, đến rà soát sửa đổi các quy chế, quy trình giải quyết công việc đang được gấp rút triển khai. Đồng thời, Bộ cũng đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy chế, quy trình mới, thực hiện chế độ luân phiên luân chuyển cán bộ công chức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ quản lý mới. Tôi tin rằng, với những gì chúng ta đã làm, kết quả CCHC năm 2015 sẽ chuyển biến mạnh mẽ.

Ở những ngày tháng Tư lịch sử này, Bộ trưởng có mối liên hệ nào đó giữa nỗ lực CCHC thuế và hải quan của ngành tài chính hiện nay với cuộc tổng tấn công mùa xuân 1975?

Theo triết học, mọi sự vật, hiện tượng luôn có mối quan hệ biện chứng và tác động lẫn nhau. Tôi cho rằng, từ cuộc tổng tấn công lịch sử cách đây 40 năm, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính, trong đó có hệ thống các cơ quan thuế và hải quan cần chiêm nghiệm, liên hệ với quá trình thực hiện nhiệm vụ, trọng trách của mình. Chúng ta phải quyết tâm hơn, quyết liệt hơn, dù khó khăn tới đâu cũng phải vượt qua nhằm đạt được mục tiêu CCHC thuế, hải quan năm 2015.

Nếu như vào ngày 7/4/1975, Đại tướng – Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp thay mặt thường trực Quân ủy Trung ương đã gửi toàn quân bức điện lịch sử “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút từng giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng” tạo khí thế khích lệ cả dân tộc đi tới một Việt Nam thống nhất, thì thời điểm này, với tinh thần tự đổi mới vượt qua chính mình trong CCHC, ngành tài chính sẽ quyết tâm phấn đấu, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 19/NQ-CP.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước, tôi xin gửi đến cán bộ, công chức toàn ngành tài chính mệnh lệnh của đất nước, của Chính phủ, của ngành trong công cuộc CCHC hôm nay, đó là: “Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”./.
Xin cám ơn Bộ trưởng.

Nộp thuế điện tử – Nỗ lực của ngành thuế nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế


Đầu năm 2014 Dịch vụ nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế chính thức được triển khai, thông qua sự kiện ngày 09/02/2014 Tổng Cục Thuế (TCT) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mở cổng kết nối triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử thí điểm tại 03 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Nộp thuế điện tử ra đời đánh dấu bước chuyển lớn của ngành thuế trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho người nộp thuế.
hung1

Thay vì trước kia, các tổ chức và doanh nghiệp phải đến trực tiếp ngân hàng hay Kho bạc để nộp tiền thuế thì nay với dịch vụ nộp thuế điện tử người nộp thuế có thể truy cập vào cổng thông tin kekhaithue.gdt.gov.vn để nộp thuế mọi lúc, mọi nơi. Dịch vụ nộp thuế điện tử ngoài tính năng nộp thuế thì tổ chức, doanh nghiệp còn có thể lập và gửi giấy nộp tiền có hỗ trợ cung cấp thông tin số thuế phải nộp; Tra cứu chứng từ/thông báo; Cập nhật thông tin người nộp thuế.

Tháng 7 năm 2014 Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện ký kết thỏa thuận triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với 04 ngân hàng thương mại: Ngân hàng VCB; Ngân hàng VietinBank; Ngân hàng Agribank; Ngân hàng MB.

Tháng 3 năm 2015 để mở rộng triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện ký kết Thỏa thuận triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử với 15 Ngân hàng thương mại.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Bộ Tài chính, quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính của ngành thuế, sự phối hợp chặt chẽ các ngân hàng và đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của người nộp thuế sau hơn 1 năm triển khai tại 18 tỉnh, thành phố dịch vụ nộp thuế điện tử đã đạt được những kết quả khả quan: Gần 42.000 Doanh nghiệp đã đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử; tính đến hết tháng 3/2015 đã có hơn 17.000 tỷ đồng tiền thuế được nộp thành công vào Ngân sách Nhà nước.

Đến nay, qua phản hồi từ doanh nghiệp đã thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử thì không có bất kỳ khó khăn lớn nào trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước.

Theo Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ đề ra cho ngành thuế trong năm 2015 đạt 90% doanh nghiệp tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử. Ngành thuế xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần phải hoàn thành góp phần đạt được mục tiêu cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ. Ngay từ đầu thời gian triển khai, ngành thuế luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính trong điều hành cũng như khẩn trương triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử. Hiện nay, ngành thuế đang triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố; Phối hợp chặt chẽ với Kho Bạc Nhà, ký hợp tác với các ngân hàng thương mại còn lại trong việc cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho người nộp thuế. Sửa đổi, bổ sung khung pháp lý tạo điều kiện cho dịch vụ nộp thuế điện tử phát triển, theo đó Tổng cục Thuế sẽ trình Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thay thế thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính. Chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người nộp thuế và cộng đồng dân cư biết được lợi ích của dịch vụ nộp thuế điện tử, qua đó tăng số lượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ. Tiến tới mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử cho cả người nộp thuế là cá nhân kinh doanh và cá nhân làm công ăn lương.

Đây là nhiệm vụ rất khó khăn đối với ngành thuế, tuy nhiên với sự quyết tâm của cán bộ, công chức toàn ngành thì mục tiêu 90% doanh nghiệp nộp thuế điện tử trong năm 2015 là hoàn toàn khả thi, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Lợi ích Dịch vụ Nộp thuế điện tử:

Đối với Người nộp thuế: Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Nộp thuế bất cứ thời điểm nào, bất cứ ở đâu có kết nối Internet; Có thể dễ dàng lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin của Cơ quan thuế và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch tức thời.

Đối với Cơ quan thuế: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu Ngân sách nhà nước.

Đối với Ngân hàng thương mại: Thông qua dịch vụ Nộp thuế điện tử có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ ngân hàng hiện đại đến các doanh nghiệp, đồng thời đóng góp một phần công sức thực hiện mục tiêu hiện đại hóa, cải cách hành chính công của Chính phủ.