Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'Luật số 71/2014/QH13'

Tag Archives: Luật số 71/2014/QH13

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

98% doanh nghiệp đã khai thuế qua mạng internet


Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế vừa diễn ra chiều ngày 10/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.
98-phan-tram-doanh-nghiep-khai-thue-qua-mang

Tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn nhận định, công tác cải cách hành chính thuế nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói rêng luôn được Tổng cục Thuế ưu tiên quan tâm hàng đầu cùng với nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước. Nhưng đúng là chưa bao giờ tốc độ cải cách thuế diễn ra với mức độ nhanh và mạnh mẽ như thời gian vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành bên cạnh chú trọng thực hiện quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Trước năm 2015, đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư và trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 4 nghị định; chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế để sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa chính sách và thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp. Theo tính toán, với các giải pháp đã ban hành tại các văn bản pháp quy nay, tính đến 1/1/2015 số giờ nộp thuế dự kiến giảm được khoảng 370 giờ.

Từ 1/1/2015 tới nay, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP vừa qua, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để nhằm giảm TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể:

Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật nội dung về thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế. Theo tính toán, việc sửa đổi TTHC tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên đã giảm thêm được 10 giờ nữa liên quan đến nội dung đơn giản hóa thủ tục hóa đơn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT của doanh nghiệp.

Trình Bộ ban hành Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Theo tính toán, việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục kê khai thuế TNDN theo Thông tư này sẽ gảm khoảng 30 giờ cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để vừa tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai thuế, tính thuế.

Tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, đã ký kết thỏa thuận với 27 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước. Theo đó, tính đến 30/6/2015, đã có 301.993 doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, đạt 67,8% chỉ tiêu giao cho các cục thuế với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước từ đầu năm 2015 đến 30/6/2015 là 35.119 tỷ đồng. Tổng cục Thuế phấn đấu đến 30/9/2015 sẽ đạt tỷ lệ trên 90% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Nếu đạt được tỷ lệ khai thuế, nộp thuế điện tử trên 90% số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước thì giải pháp này dự kiến sẽ góp phần làm giảm thêm 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

“Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay với các giải pháp đã triển khai thực hiện nêu trên, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được khoảng 50 giờ, do đó sẽ đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015.” – Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn khẳng định.

Advertisements

Đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về miễn, giảm thuế


Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIII, cử tri TP. Hồ Chí Minh đề nghị tạm ngưng ban hành thêm các loại thuế, phí phải thu của doanh nghiệp, người dân để tăng cầu hàng hóa và hỗ trợ doanh nghiệp.

quy-dinh-mien-giam-thue

Cử tri cũng đề nghị miễn giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho một số ngành hàng trong nước để giúp doanh nghiệp giảm giá bán, giải quyết hàng tồn kho, thu hồi vốn để tái sản xuất, nhằm hạn chế hàng nhập lậu.

Đồng thời, theo ý kiến của cử tri, liên quan đến quy định hiện hành củaLuật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản, trên thực tế đã xảy ra rất nhiều phức tạp khi xác định trường hợp nào phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản theo thuế suất 25% hoặc theo thuế suất 2%.

Cử tri TP Hồ Chí Minh đề nghị sửa Luật Thuế TNCN theo hướng chỉ áp dụng một mức thuế suất là 2% trên giá chuyển nhượng như trước đây thu 5% trên giá đất khi tính thuế chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri TP. Hồ Chí Minh như sau:

Chính sách ưu đãi thuế cũng được xây dựng để phù hợp với diễn biến thực tế của nền kinh tế theo từng thời kỳ, từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu của phát triển và hội nhập quốc tế, đảm bảo khuyến khích, thu hút đầu tư có hiệu quả. Đồng thời, chính sách thuế cũng thường xuyên được đánh giá, tổng kết để sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập và theo hướng giảm nghĩa vụ để tạo thuận lợi và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong những giai đoạn khó khăn của nền kinh tế.

Về việc ban hành thêm các loại phí

Tại Pháp lệnh Phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn (Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP); các Luật và các Nghị định chuyên ngành đã quy định cụ thể các khoản phí, lệ phí được phép thu. Tại Pháp lệnh phí, lệ phí cũng quy định nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự đặt ra các loại phí, lệ phí.

Vì vậy, Bộ Tài chính chỉ hướng dẫn chi tiết việc thu các khoản phí, lệ phí đã có tên trong Danh mục ban hành kèm theo Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn; các Luật và các Nghị định chuyên ngành; không ban hành thêm các khoản phí, lệ phí không có tên trong Danh mục.

Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về miễn, giảm thuế

Thời gian vừa qua, căn cứ tình hình thực tế của kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia đình, cá nhân kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, được áp dụng trong năm 2014 và các năm tiếp theo, cụ thể:

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014, trong đó quy định cụ thể:

– Bổ sung quy định không tính thuế TNDN đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa.

– Miễn thuế trong thời gian thực hiện hợp đồng và tối đa không quá 3 năm kể từ ngày bắt đầu có doanh thu đối với thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam được miễn thuế tối đa không quá 5 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm.

– Bổ sung quy định chuyển tiếp ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp dệt may đáp ứng tiêu chí xuất khẩu bị ngừng ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO.

– Bổ sung quy định trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Bổ sung quy định ô tô sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng vẫn được khấu trừ thuế GTGT.

– Bổ sung quy định không tính thuế TNCN đối với khoản lợi ích nhận được là nhà ở do doanh nghiệp xây dựng cho công nhân làm việc trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, trong đó:

Về thuế TNDN: Bổ sung vào lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN đối với một số lĩnh vực như: bổ sung vào diện miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp tại địa bàn khó khăn; bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản ở địa bàn không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; bổ sung vào diện áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng và phạm vi tác động sâu, rộng tới kinh tế – xã hội. Trường hợp các dự án đầu tư này đáp ứng thêm điều kiện về doanh thu hoặc số lao động hoặc đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng, kinh tế kỹ thuật theo quy định của Luật thì được xem xét kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thêm 15 năm.

Bãi bỏ quy định khống chế khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh.

Bổ sung nguyên tắc về thu thuế TNDN đối với trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Bổ sung quy định nguyên tắc áp dụng ưu đãi khi pháp luật về thuế TNDN có sự thay đổi.

Về thuế TNCN: Bổ sung quy định miễn thuế TNCN đối với: thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế; thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Áp dụng một phương pháp tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán, theo đó quy định cá nhân chuyển nhượng bất động sản nộp thuế 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng và cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần chuyển nhượng.

Bỏ thu thuế TNCN đối với cá nhân trúng thưởng trong casino để phù hợp với thông lệ quốc tế.

Sửa đổi quy định về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng đơn giản, theo đó cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 100 triệu đồng thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu ổn định trong cả năm để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cải cách thủ tục hành chính.

Về thuế GTGT: Chuyển nhóm mặt hàng phân bón, thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn chăn nuôi cho vật nuôi khác, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế GTGT. Bổ sung vào diện đối tượng không chịu thuế đối với tàu đánh bắt xa bờ.

Về thuế tài nguyên: Chuyển từ đối tượng được miễn thuế sang đối tượng không chịu thuế đối với nước thiên nhiên dùng cho nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Về Luật Quản lý thuế: Bỏ Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào, bán ra trong Hồ sơ khai thuế nhằm đơn giản hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý.

Bãi bỏ mức tiền chậm nộp thuế 0,07%/ngày, theo đó chỉ còn một mức tiền chậm nộp là 0,05%/ ngày trên số tiền chậm nộp thuế trong thời gian chậm nộp tiền thuế.

Không áp dụng các biện pháp cưỡng chế và không tính tiền chậm nộp đối với số tiền nợ thuế phát sinh trong trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán; đồng thời bãi bỏ quy định về gia hạn nộp thuế với với trường hợp chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán NSNN.

Bổ sung quy định quy đổi tỷ giá trong việc tính thuế và nộp ngân sách theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh.

Ngày 26/11/2014 Quốc hội đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật về thuế (có hiệu lực từ 1/1/2015), trong đó tại khoản 6, khoản 7 Điều 2 có quy định thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được áp dụng một mức thuế suất là 2% trên giá bán từng lần chuyển nhượng.

Cục Thuế Tây Ninh triển khai chính sách thuế mới


Ngày 18.3.2015, tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai chính sách thuế mới và đối thọai với Doanh nghiệp lần 2/2015.

20150327-1-1

Phó Cục trưởng Võ Văn Thanh phát biểu triển khai Hội nghị

Dự Hội nghị có Ông Võ Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Thuế chủ trì Hội nghị, trưởng các phòng chức năng thuộc văn phòng Cục Thuế, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc Cục Thuế quản lý.

Hội nghị được nghe Ông Phạm Đình Huy, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế triển khai Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật Về Thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015; Hướng dẫn thực hiện Quyết tóan thuế TNCN năm 2014.

20150327-1-2

Ông Phạm Đình Huy, Trưởng Phòng TT-HTNNT triển khai chính sách thuế

Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Cũng tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã nêu những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp khi thực hiện chính sách thuế như: Vướng mắc về hóa đơn; Xuất khẩu hàng hóa ra nước ngòai; Thuế TNDN; Khấu trừ thuế GTGT đối với các khỏan chi phúc lợi cho Người lao động; Thuế TNCN; Tờ khai thuế GTGT… Hầu hết những vướng mắc của Doanh nghiệp đã được Cục thuế giải đáp và hướng dẫn thỏa đáng tại Hội nghị./.

Cục Thuế Hà Nội phổ biến chính sách thuế mới cho báo cáo viên thành phố


Nhằm tuyên truyền sâu, rộng chính sách thuế tới người nộp thuế (NNT) và Nhân dân Thủ đô biết thực hiện thực hiện, vừa qua Cục Thuế TP Hà Nội kết hợp với Ban Tuyên giáo Thành Ủy tổ chức hội nghị tuyên truyền tháng 3/2015 về hướng dẫn quyết toán thuế năm 2014 và triển khai một số chính sách thuế mới năm 2015 cho gần 300 báo cáo viên chuyên trách Thành phố.

tin+a+ChienHN_24_03

Tại hội nghị, đại diện Cơ quan Thuế, Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT Cục Thuế TP Hà Nội đã phổ biến các nội dung liên quan đến chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2015 như: Luật số 71/2014/QH13; các Nghị định và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế Tài nguyên…; đặc biệt nêu một số điểm mới tại Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính; Những vấn đề cần quan tâm khi quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2014; công tác cải cách, hiện đại hoá ngành Thuế Thủ đô, nhất là cải cách thủ tục hành chính về khai thuế, nộp thuế điện tử. Bà Nguyễn Thị Hải Yến nhấn mạnh: Năm 2015, chính sách thuế mới có nhiều thay đổi; đồng thời cũng là thời điểm NNT thực hiện quyết toán thuế TNDN và TNCN nên ngay từ đầu tháng 3 Cục Thuế đã tổ chức “Tháng hỗ trợ NNT thực hiện chính sách thuế mới năm 2015 và quyết toán thuế năm 2014”; đồng thời toàn ngành Thuế đồng loạt tổ chức tập huấn “Chính sách thuế mới và những điều cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2014” cho 100% NNT.

Thông qua buổi phổ biến, các báo cáo viên toàn Thành phố đã nắm rõ nội dung của các chính sách, các vấn đề cần thông tin để từ đó phối hợp cùng ngành thuế tuyên truyền sâu rộng tới NNT và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện. Với những nỗ lực của cơ quan Thuế, của đội ngũ báo cáo viên, chắc chắn rằng NNT trên địa bàn thành phố sẽ cập nhật kịp thời chính sách thuế mới và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình./.