Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'hệ thống tms'

Tag Archives: hệ thống tms

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Giám sát hoàn thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung


Tổng cục Thuế vừa có công văn 4118/TCT-KK yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng các chứng năng trên Hệ thống Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) để thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế.
su-dung-chung-thu-so-de-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu

Công văn nêu rõ quy trình thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống TMS sẽ được thực hiện.

Theo đó, cán bộ được phân công thực hiện giám sát hồ sơ hoàn thuế được phân quyền sử dụng các chức năng liên quan đến giám sát hồ sơ hoàn thuế trên Hệ thống TMS. Hệ thống TMS tự động giám sát hồ sơ hoàn thuế theo các quy tắc nghiệp vụ để kiểm tra các thông tin liên quan đến việc giải quyết hoàn thuế của người nộp thuế.

Hiện hệ thống TMS không thực hiện giám sát lại đối với các hồ sơ hoàn thuế đã có Quyết định hoàn thuế ký, ban hành trước ngày 12/9/2016 trở về trước. Cục Thuế phải đảm bảo hoàn thành việc cập nhật hồ sơ, hạch toán Quyết định hoàn thuế đã ban hành trước ngày 12/9/2016 vào hệ thống chậm nhất trước ngày 22/9/2016. Kể từ ngày 22/9/2016 trở đi, các hồ sơ hoàn thuế GTGT có kết quả giám sát là “Không đạt” sẽ không được hạch toán vào Hệ thống TMS.

Đối với các hồ sơ hoàn thuế thuộc diện Tổng cục Thuế thực hiện giám sát trước ngày Thông tư số 99/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành nhưng có Thông báo kết quả giám sát là “Hồ sơ không đủ điều kiện ban hành quyết định hoàn thuế”, nếu Cục Thuế không thực hiện giải trình, bổ sung hồ sơ trước ngày 22/9/2016 để Tổng cục Thuế thực hiện giám sát lại.

Công văn cũng nêu rõ, kể từ 22/9/2016 trở đi, Tổng cục Thuế không tiếp nhận hồ sơ giải trình, bổ sung và Cục Thuế tự chịu trách nhiệm về việc giải quyết hoàn thuế đối với người nộp thuế.

Advertisements

Công khai thông tin hộ khoán trên hệ thống TMS


Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố về việc triển khai phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế hộ khoán năm 2016.
he-thong-tms

Để hỗ trợ chi cục thuế trong việc nhập thông tin hộ khoán trên hệ thống TMS, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và xây dựng thêm các phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, bao gồm: ứng dụng TMS với chức năng quản lý thuế theo hộ khoán; các phần mềm hỗ trợ chi cục nhập, điều chỉnh dữ liệu tờ khai hộ khoán năm 2016.

Để việc cập nhật thông tin hộ khoán được thuận lợi, Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng, và được tiến hành làm nhiều đợt, sẽ gửi cục thuế các tỉnh, thành phố vào thời gian phù hợp với thời gian triển khai hộ khoán theo Thông tư 92.

Về nội dung, việc nâng cấp này sẽ cho phép in thông báo doanh thu và mức thuế khoán chính thức cho từng hộ kinh doanh theo bảng công khai 200 hộ kinh doanh; in danh sách niêm yết công khai lần 2 về mức doanh thu và mức thuế khoán chính thức.

Để thuận tiện cho việc triển khai ứng dụng mới này, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Phòng tin học lấy tài liệu hướng dẫn, quy trình triển khai phần mềm ứng dụng hỗ trợ theo thông báo của Cục Công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế) đã gửi thông báo trên hệ thống; chỉ đạo Phòng tổng hợp dự toán, Phòng kê khai và Kế toán thuế phối hợp triển khai.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, ứng dụng mới nâng cấp này ngoài chỉ tiêu bắt buộc phải nhập để tính nghĩa vụ thuế khoán năm 2016, còn các thông tin khác nhằm hỗ trợ cơ quan thuế quản lý rủi ro, mẫu tờ khai…

Để tránh việc quá tải cho các cục thuế có số lượng hộ thuế khoán lớn, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo các chi cục có phương án triển khai, bố trí nhân sự nhập tờ khai vào file Excel, hoặc trực tiếp vào TMS để đảm bảo khai thông tin 1 lần đúng thời gian quy định và đảm bảo có cơ sở dữ liệu đầy đủ để quản lý rủi ro theo yêu cầu.

Hà Nội đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý thuế tập trung


Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

quan-ly-thue-tap-trung

Để tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý thuế, trong đó xác định hai nhiệm vụ trọng tâm. Một là hoàn chỉnh hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý thuế. Hai là triển khai mở rộng các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, UBND thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp Cục Thuế thành phố Hà Nội và các Chi cục Thuế thực hiện một số nội dung liên quan đến Triển khai Hệ thống ứng dụng Quản lý thuế tập trung và triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử.

Chủ động triển khai TMS

Tổng cục Thuế đã xây dựng và tổ chức triển khai rộng Hệ thống ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS) trên phạm vi toàn quốc. Hệ thống TMS là hệ thống Quản lý thuế tập trung, tích hợp – thay thế 16 ứng dụng trước đây của ngành Thuế, hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý các loại thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thếu thu nhập cá nhân và các loại thuế khác theo các nghiệp vụ như: quản lý hồ sơ thuế, xử lý tờ khai/quyết toán thuế, xử lý chứng từ, xử lỷ quyết định, hạch toán và theo dõi nghĩa vụ của người nộp thuế, kế toán thuế nội địa, quản lý nợ thuế và tổng hợp các báo cáo đánh giá, phân tích hỗ trợ cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý thuế, thu ngân sách tại địa phương. Việc triển khai rộng hệ thống TMS được xác định là nội dung triển khai CNTT trọng điểm trong giai đoạn 2011-2015.

Triển khai ứng dụng CNTT mới sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tuy nhiên trong giai đoạn đầu sẽ phát sinh một số vướng mắc, UBND thành phố yêu cầu Cục thuế Hà Nội và các Chi cục Thuế chủ động thực hiện; nếu có khó khăn cần chủ động báo cáo UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã để kịp thời hỗ trợ giải quyết.

Tích cực tuyên truyền dịch vụ NTĐT

Tổng cục Thuế đã cung cấp dịch vụ khai thuế qua mạng, giúp người nộp thuế tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm số giờ thực hiện nghĩa vụ thuế. Đến nay, 97% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện khai thuế điện tử.

Năm 2014, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (dịch vụ công trực tuyến mức 4) để hỗ trợ tốt hơn nữa cho người nộp thuế và giảm số giờ kê khai, nộp thuế bằng với mức của các nước trong khu vực. Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại để triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) cho 63 tỉnh, thành phố. Đến hết ngày 28/5/2015, toàn quốc đã có khoảng 110.00 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ, trong đó riêng thành phố Hà Nội có khoảng 44.000 doanh nghiệp thực hiện NTĐT.

Theo kế hoạch năm 2015, ngành Thuế tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh triển khai dịch vụ NTĐT trên phạm vi toàn quốc nhằm đảm bảo mục tiêu đến hết năm 2015, số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ NTĐT trên phạm vi toàn quốc sẽ đạt 90% theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015. Bộ Tài chính xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thuế năm 2015 cũng như căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi Cục Thuế địa phương trong năm 2015.

Để việc triển khai đạt kết quả, đảm bảo góp phần hôà thành mục tiêu cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo cuủ Chính phủ tại nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, cần tập trung thực hiện công tác tuyên truyền với các cơ quan thông tin đại chúng hỗ trợ cơ quan thuế tuyên truyền rộng rãi cho NNT về kế hoạch, nội dung và vai trò của hệ thống CNTT cơ quan thuế phục vụ mục tiêu hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là lợi ích của việc sử dụng các dịch vụ nộp thuế điện tử do ngành Thuế cung cấp.

Đồng thời đôn đốc các Chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn phối hợp với tổ chức triển khai dịch vụ NTĐT, tạo điều kiện thuận lợi cho DN khi đăng ký và sử dụng. Chỉ đạo, giám sát, động viên, đôn đốc tiên độ và hỗ trợ các cơ quan Thuế triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về CNTT đúng kế hoạch, đạt hiệu quả, đặc biệt là chương trình NTĐT. Thực hiện đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính và phối hợp có hiệu quả với cơ quan thuế trong việc trao đổi, tích hợp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế trên địa bản đạt hiệu quả cao.

UBND giao Cục thuế thành phố Hà Nội chủ động xây dựng các nội dung tuyên truyền, phối hợp với Sở, Ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã giải quyết kịp thời những vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai, thực hiện…