Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Posts tagged 'hải quan điện tử'

Tag Archives: hải quan điện tử

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

23 NHTM đã ký Thỏa thuận phối hợp thu với cơ quan Hải quan


Tổng cục Hải quan vừa ban hành Thông tư 7720/TCHQ-TXNK về việc đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước (NSNN) qua các ngân hàng phối hợp thu.

23-ngan-hang-thuong-mai-thoa-thuan-ky-voi-hai-quan

Tổng cục Hải quan cho biết, đến ngày 24/8/2015 Tổng cục Hải quan đã ký Thỏa thuận phối hợp thu NSNN với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) và triển khai thí điểm tại địa bàn Cục Hải quan: Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan đề nghị ngân hàng thương mại cổ phần nêu trên, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố niêm yết công khai danh sách các ngân hàng thương mại đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, lợi ích của việc nộp thuế qua các ngân hàng thương mại (NHTM) đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan tại trụ sở các ngân hàng thương mại, các điểm giao dịch của ngân hàng thương mại, trụ sở cơ quan Hải quan và địa điểm làm thủ tục hải quan, tuyên truyền trên Website của đơn vị.

Danh sách 23 NHTM phối hợp thu:

STT      Tên Ngân hàng thương mại
1    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
2    Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)
3    Ngân hàng TMCP Quân đội (Mbbank)
4    Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
5    Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)
6    Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
7    Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
8    Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)
9    Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritimebank)
10    Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (Vpbank)
11    Ngân hàng Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)
12    Ngân hàng TMCP Phương đông (OCB)
13    Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam)
14    Ngân hàng TMCP An bình (ABbank)
15    Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)
16    Ngân hàng TMCP Xăng dầu (PGbank)
17    Ngân hàng The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU)
18    Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank)
19    Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB)
20    Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank)
21    Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
22    Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu long (MHB)
    (ngày 23/5/2015 đã sáp nhập với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV))
23    Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank)

Advertisements

Hết quý 2/2015: Hệ thống QLRR và VCIS đánh giá rủi ro, phân luồng 3.874.953 tờ khai


Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến ngày 30/6/2015, ngành Hải quan đã thực hiện đánh giá tuân thủ đối với 86.927 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp tuân thủ tốt chiếm tỷ lệ 12,82 % (11.141 doanh nghiệp); doanh nghiệp tuân thủ trung bình chiếm tỷ lệ 80,34 % (69.834 doanh nghiệp); doanh nghiệp không tuân thủ tốt chiếm tỷ lệ 6,84% (5.952 doanh nghiệp).
hai-quan-dien-tu-gia-re

Tính từ 01/01 đến 30/6/2015, hệ thống quản lý rủi ro (QLRR) và VCIS đánh giá rủi ro, phân luồng tổng số 3.874.953 tờ khai XNK, đặc biệt tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa chỉ còn 8,3% so với cùng kỳ 9,35% của năm 2014 góp phần giảm thời gian thông quan, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Trong đó, tổng số vụ vi phạm phát hiện từ hoạt động phân luồng là 910vụ/10.807 vụ vi phạm phát hiện từ hoạt động hải quan chung (tính từ 01/01 đến 15/6/2015 chiếm 8,4%).

Bên cạnh đó, ngành Hải quan cũng đã tăng cường công tác quản lý tuân thủ và đánh giá xếp hạng doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp FDI thông qua việc trực tiếp phân tích, đánh giá tuân thủ và giao chỉ tiêu tới tất cả đơn vị quản lý rủi ro địa phương đối với 4.499 doanh nghiệp FDI có kim ngạch chiếm 52,34% tổng kim ngạch XNK toàn quốc năm 2014 để đưa ra giải pháp, kế hoạch tạo thuận lợi cho nhóm doanh nghiệp này nhằm giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa, đồng thời đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về hải quan. Đã cập nhật, sửa đổi và bổ sung 5.590 lượt hồ sơ doanh nghiệp chiếm 11,45% tổng số 48.658 doanh nghiệp có tờ khai XNK (tính từ 01/01 đến 30/6/2015).

Đồng thời, ngành đã áp dụng tiêu chí quy định đối với hơn 30 văn bản do các bộ, ngành có liên quan ban hành đảm bảo quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành; lũy kế tổng số văn bản từ trước tới nay đã áp dụng tiêu chí với hơn 200 văn bản của các bộ, ngành; thiết lập 27.970 tiêu chí phân tích để tăng cường kiểm tra đối với các đối tượng trọng điểm rủi ro.

Theo Tổng cục Hải quan, công tác QLRR 6 tháng đầu năm 2015 đã được thực hiện ở tất cả các khâu nghiệp vụ và mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Kết quả đánh giá tuân thủ và xếp hạng đối với doanh nghiệp XNK sát với thực tế hơn, bước đầu đi sâu phân loại, đánh giá các nhóm doanh nghiệp có kim ngạch lớn và ảnh hưởng, tác động đến phát triển kinh tế như doanh nghiệp FDI; đã triển khai các phương thức quản lý hiện đại như xây dựng chiến lược kiểm soát rủi ro, phân tích xu hướng sau bắt giữ, áp dụng kiểm tra bằng máy soi đối với lô hàng trọng điểm trước thông quan. Tuy nhiên tỷ lệ phát hiện vi phạm qua các hoạt động kiểm tra hải quan còn thấp. Việc trao đổi cung cấp thông tin với các đơn vị trong và ngoài ngành chủ yếu phát sinh theo sự vụ chưa mang tính dự báo, sự phối hợp trao đổi thông tin chưa kịp thời…

Chỉ ra nguyên nhân, Tổng cục Hải quan cho biết, việc thiết lập, áp dụng tiêu chí lựa chọn kiểm tra tại một số cấp đơn vị chưa đúng trọng tâm, trọng điểm. Cơ chế phối hợp giữa các cấp, đơn vị trong và ngành còn lỏng lẻo, thiếu sự hợp tác, chia sẻ thông tin dẫn đến thông tin không đầy đủ, chất lượng chưa đảm bảo cho việc xác định và ngăn chặn rủi ro; cộng đồng doanh ngiệp chưa hiểu được quyền lợi từ việc cung cấp thông tin cho cơ quan hải quan…

Vẫn thu lệ phí hải quan trong trường hợp hủy tờ khai hải quan


Tổng cục Hải quan vừa có công văn 6249/TCHQ-TXNK trả lời vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc thu lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy.

dich-vu-hai-quan-dien-tu

Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan, có 3 trường hợp không thu lệ phí hải quan bao gồm:

– Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan. Khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ phải nộp lệ phí hải quan;

– Hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (kể cả hàng hóa trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với nội địa và giữa doanh nghiệp chế xuất với nhau).

Như vậy, trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan và phát sinh lệ phí hải quan, nhưng vì một lý do nào đó phải hủy tờ khai hải quan của lô hàng đã được đăng ký vẫn thực hiện thu lệ phí hải quan.

Triển khai “Cơ chế một cửa quốc gia” tại cảng biển quốc tế


Từ ngày 6/5/2015, “Cơ chế một cửa quốc gia” sẽ chính thức được triển khai mở rộng tại cảng biển quốc tế.

cong-mot-cua-hai-quan-dien-tu

Cơ chế này được triển khai mở rộng tại các cảng biển thuộc các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Tổng Cục Hải Quan, bắt đầu từ thời điểm trên, toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển trên (Cổng thông tin một cửa quốc gia) theo địa chỉ: https://vnsw.gov.vn ,hoặc trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan:http://customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx…

Nếu doanh nghiệp chưa đăng ký tài khoản và chưa có chữ ký số để thực hiện khai báo trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, có thể liên hệ theo thông tin: