Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Hỗ trợ

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất


Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2017 mới nhất như: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài, thuế GTGT theo quý và tháng, thuế TNCN, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính

I. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2017:

1. Đối với DN mới thành lập:
– DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.

2. Đối với DN đã và đang hoạt động:
– Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau.
Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài, hạn chậm nhất là 30/1

– Nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

3. Nơi nộp tờ khai thuế môn bài:
– Nộp trực tiếp cho cơ quan thuế quản lý DN
– Nếu DN có chi nhánh: Nếu chi nhánh cùng tỉnh, thành phố thì nộp tập trung tại Công ty. Nếu khác tỉnh, thành phố thì nộp cho cơ quan thuế quản lý chi nhánh đó

II. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2017:

Theo Điều 10 Chương II Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT tháng 1/2017 là ngày 20/2/2017.

2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
VD: Hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2017 là ngày 30/4/2017.

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính là ngày 30/3/2017

6. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

Lưu ý:
– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.
Chi tiết bạn có thể xem thêm tại đây: Hướng dẫn cách kê khai thuế giá trị gia tăng

– Doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính sẽ kê khai Thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.
– Từ quý IV/2014 trở đi thì các bạn không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa, mà chỉ tính tiền, nếu có thì đi nộp tiền.

III. LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017 CHI TIẾT:

 

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2017
Tờ khai Thuế GTGT T12/2016

Tờ khai Thuế TNCN T12/2016 (nếu có)
 
30/1/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2015 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017
2 20/2/2017
Tờ khai Thuế GTGT T1/2017

Tờ khai Thuế TNCN T1/2017 (nếu có)
3 20/3/2017
Tờ khai Thuế GTGT T2/2017

Tờ khai Thuế TNCN T2/2017 (nếu có)


30/3/2017

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016
Quyết toán Thuế TNDN năm 2016

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016

Báo Cáo Tài Chính năm 2016
 
4 20/4/2017
Tờ khai Thuế GTGT T3/2016

Tờ khai Thuế TNCN T3/2016 (nếu có)
30/4/2017

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017
5 20/5/2017
Tờ khai Thuế GTGT T4/2017

Tờ khai Thuế TNCN T4/2017 (nếu có)
6 20/6/2017
Tờ khai Thuế GTGT T5/2017

Tờ khai Thuế TNCN T5/2017 (nếu có)
7 20/7/2017
Tờ khai Thuế GTGT T6/2017

Tờ khai Thuế TNCN T6/2017 (nếu có)
30/7/2017
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017
8 20/8/2017
Tờ khai Thuế GTGT T7/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2017 (nếu có)
9 20/9/2017
Tờ khai Thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2017 (nếu có)
10
 
20/10/2017 Tờ khai Thuế GTGT T9/2017.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2017 (nếu có)
 
30/10/2017

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2017

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2017(nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2017

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017
11 20/11/2017
Tờ khai Thuế GTGT T10/2017

Tờ khai Thuế TNCN T10/2017 (nếu có)
12 20/12/2017
Tờ khai Thuế GTGT T11/2017

Tờ khai Thuế TNCN T11/2017 (nếu có)

Nếu không may bạn chậm nộp bạn tính số tiền nộp chậm để đi nộp phạt luôn nhé, chi tiết bạn có thể xem: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI – BÁO CÁO THUẾ

THÁNG 01/2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ
GIA KHANG

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

TỔNG ĐẠI LÝ FPT TRONG MIỀN NAM

  • Địa Chỉ: Số 14 – 16, Đường Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ
Tổng Đại lý miền Nam –  CTY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ GIA KHANG
49/4A Quốc lộ 22, KP7, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TpHCM
Đại lý: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT
49/4A Quốc lộ 1A, Khu Phố 7, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Đại lý: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
442 Nguyễn Thị Minh Khai – Q.3 – TP.HCM – Chị PHẠM PHƯƠNG QUYÊN
Đại lý: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH
220/21 Âu Cơ, P9, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Đại lý: CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT
Lầu 1, Lô 29B – 31B – 33B Đường Tân Thuận – KCS Tân Thuận – P.Tân Thuận Đông – Q7 – Tp.HCM
Đại lý: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
188/23 Thành Thái, P12, Q10, TpHCM
Đại lý: CÔNG TY TNHH KÊ KHAI QUA MẠNG VIỆT NAM
194/43 Võ Văn Tần – Phường 05 – Quận 03 – Tp.HCM
Đại lý: CÔNG TY CP TƯ VẤN DỊCH VỤ THÁI BẢO
46 Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

10 sự kiện nổi bật về công tác thuế năm 2016


Tổng cục Thuế vừa công bố 10 sự kiện nổi bật về công tác thuế năm 2016.

1. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán được giao

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, với diễn biến phức tạp của kinh tế trong và ngoài nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ và Bộ Tài chính, sự nỗ lực duy trì phát triển SXKD của cộng đồng DN và sự phấn đấu quyết tâm cao của CBCC thuế, kết quả thu ngân sách nhà nước do ngành thuế quản lý năm 2016 đã hoàn thành vượt dự toán được giao và tăng trưởng ổn định so với năm 2015. Đây là nỗ lực vượt bậc, thể hiện quyết tâm của ngành thuế trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách.
10-su-kien-noi-bat-ve-cong-tac-thue-2016

2. Sửa đổi bổ sung các luật thuế, hỗ trợ phát triển DN

Thực hiện Nghị quyết 19 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và Nghị quyết số 35 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho DN, Tổng cục Thuế đã tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển DN, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô.

3. Lần đầu xây dựng dự thảo Nghị định về chống chuyển giá

Năm 2016, lần đầu tiên Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính, đề xuất xây dựng văn bản dưới hình thức Nghị định của Chính phủ để quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết nhằm ngăn chặn tình trạng chuyển giá, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước. Dự thảo Nghị định được các bộ, ngành và nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá cao về tính khả thi, đã tạo hiệu ứng mạnh, làm minh bạch hơn kết quả hoạt động kinh doanh và kê khai thuế đối với DN FDI, nhờ quy định trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành trong công tác quản lý giá chuyển nhượng và thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giao dịch liên kết, chống thất thu NSNN.

4. Top đầu về chỉ số cải cách hành chính

Theo đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) do Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 988/QĐ-BTC ngày 10/5/2016 về chỉ số CCHC năm 2015 các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nằm trong Top đầu về cải cách CCHC với 96,10 điểm. Theo đó, điểm nhấn trong công tác này là kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó CCHC thuế được cải cách toàn diện. Trong năm qua, Tổng cục Thuế cũng đã có bước tiến vượt bậc về Chỉ số mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông (ICT Index), nâng vị thế từ thứ 4 năm 2015 vươn lên vị trí thứ nhất toàn ngành Tài chính.

5. Thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà

Để mở rộng diện nộp thuế điện tử, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2128/QĐ-BTC thí điểm khai thuế GTGT, TNCN điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà của cá nhân tại Hà Nội và TP HCM. Theo đó, cá nhân có nhà cho thuê tại 2 thành phố này nếu có nhu cầu sẽ được khai thuế điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, NNT không nhất thiết phải đến Chi cục Thuế nơi có nhà cho thuê để nộp hồ sơ khai thuế hoặc gửi qua đường bưu chính như trước đây. NNT có thể thực thiện khai thuế điện tử ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, 24 giờ trên ngày, 7 ngày trên tuần. Quyết định này không chỉ giảm thiểu được thời gian và chi phí cho NNT mà còn giúp công tác quản lý của cơ quan thuế tại địa phương được thuận lợi hơn.

6. Triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế

Thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, trong năm 2016, Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trên địa bàn Hà Nội và TP HCM cho 249 DN. Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực rút ngắn được thời gian lập, gửi, nhận hóa đơn, giảm chi phí quản lý, lưu trữ hóa đơn và cải cách thủ tục hành chính thuế, tăng khả năng tuân thủ của DN bán hàng và bảo vệ người tiêu dùng. Từ đó, hạn chế tình trạng gian lận mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hạn chế và ngăn ngừa giả mạo hóa đơn, bảo vệ uy tín và thương hiệu của DN.

7. Mở rộng uỷ nhiệm thu đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Sau kết quả thu được trong 6 tháng đầu năm, ngày 25/7/2016 Tổng cục Thuế tiếp tục mở rộng diện thí điểm ủy nhiệm thu (UNT) thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, thông qua Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông quân đội tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, đồng thời chỉ đạo Cục Thuế 11 tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng đề án để thí điểm triển khai tại một số quận, huyện trên địa bàn từ Quý IV năm 2016. Động thái này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí cho cơ quan thuế, NNT, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thuế, do tận dụng được nguồn nhân lực, vốn và công nghệ thông tin hiện đại của các tập đoàn, tổng công ty lớn, mà còn cho thấy sự quyết tâm cao của ngành thuế trong việc cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển, hiện đại hóa công tác quản lý thuế của các nước trong khu vực.

8. Thành lập Ban chỉ đạo “chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận”

Nhằm cải thiện mạnh môi trường đầu tư, đảm bảo không xảy ra những vấn đề tránh thuế trong hoạt động đầu tư quốc tế, góp phần chống chuyển giá, ngày 21/7/2016, Tổng cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai chương trình Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) tại Tổng cục Thuế. Theo đó, đã có 15 hành động được đề xuất cần ưu tiên để kiểm soát trong lĩnh vực này, bao gồm: quản lý thuế trong nền kinh tế kỹ thuật số; giới hạn các khoản thanh toán tiền lãi vay vượt mức; lợi dụng hiệp định; tránh sự hiện diện của cơ sở thường trú; tài sản vô hình; rủi ro và vốn; các giao dịch có rủi ro cao; hồ sơ giá chuyển nhượng; giải quyết tranh chấp và hiệp định thuế đa phương… qua đó giúp giải quyết vấn đề cấp bách nhất trong quản lý thuế hiện nay là chính sách cho phép hạch toán chi phí lãi tiền vay quá cao của các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam; lạm dụng chuyển giá; quy định về hồ sơ giá chuyển nhượng; cơ sở thường trú và lợi dụng áp dụng hiệp định thuế.

9. Quản lý kinh phí hoàn thuế GTGT tập trung, hiệu quả

Ngày 29/6/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT với nhiều nội dung mới, nhằm đảm bảo quản lý hoàn thuế GTGT chặt chẽ, được giám sát tự động trên hệ thống ứng dụng CNTT. Trong đó, có nội dung quan trọng và thay đổi căn bản về quản lý, điều hành kinh phí hoàn thuế GTGT theo nguyên tắc tập trung, thống nhất tại Tổng cục Thuế và trong phạm vi dự toán của Quốc hội giao. Theo đó, kể từ ngày 13/8/2016, kinh phí hoàn thuế GTGT không phân bổ cho 63 tỉnh thành phố như trước đây mà được quản lý, điều hành tại Tổng cục Thuế và Kho bạc Nhà nước trung ương theo phương thức điện tử. Cơ chế này đã khắc phục được tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, chi hoàn thuế kịp thời cho DN, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết hoàn thuế, kiểm soát nhanh, đầy đủ, chính xác kinh phí hoàn thuế GTGT.

10. Quản lý thuế theo phương pháp rủi ro

Việc thành lập Ban quản lý rủi ro về thuế tại Tổng cục Thuế theo Quyết định 2019/QĐ-BTC của Bộ Tài chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của DN. Việc áp dụng cơ chế quản lý thuế theo rủi ro sẽ giúp cơ quan thuế phân luồng DN theo các hành vi để có cơ chế kiểm soát, giám sát và phương án xử lý phù hợp, từ đó phân bổ nguồn lực một cách hợp lý trong việc thực thi nhiệm vụ quản lý, tập trung nguồn lực vào những DN tuân thủ thấp, lĩnh vực rủi ro. Đồng thời, giúp NNT đã tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật thuế, không có sai phạm sẽ tránh được việc bị kiểm tra, thanh tra không cần thiết từ cơ quan thuế, góp phần giảm chi chí tuân thủ của NNT.

Khai thuế qua mạng: Phủ sóng 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc


Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 30/11/2016, Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc.
su-dung-chung-thu-so-de-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu

Hệ thống khai thuế qua mạng hiện tại được triển khai theo mô hình tập trung tại Tổng cục Thuế. Người nộp thuế (NNT) tại các Chi cục Thuế và Cục Thuế đã triển khai khai thuế qua mạng có thể vào cổng khai thuế qua mạng của cơ quan Thuế để thực hiện kê khai và ký điện tử lên các tờ khai gửi cho cơ quan Thuế theo yêu cầu. Hiện tại, hệ thống khai thuế qua mạng đã hỗ trợ NNT khai hầu hết tất cả các tờ khai phát sinh, tờ khai bổ sung, tờ khai quyết toán, báo cáo tài chính, báo cáo hóa đơn của các sắc thuế.

Hết ngày 30/11/2016, hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc; cả nước đã có trên 567.784 DN kê khai qua mạng, đạt 99,7% trên tổng số 569.695 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận và xử lý hơn 35,5 triệu hồ sơ kê khai thuế điện tử.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế tiếp tục tổ chức vận hành và giám sát hệ thống chặt chẽ để đáp ứng yêu cầu khai và nộp thuế điện tử trong kỳ. 43 Ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế. Đồng thời Tổng cục Thuế cũng tích cực tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ.

Tính đến ngày 21/11/2016 có trên 547.785 DN đã đăng ký sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế (đạt tỷ lệ 96,7%) và trên 530.757 DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng (đạt tỷ lệ 93,7%), với tổng số tiền nộp thuế điện tử trong năm 2016 là trên 404.687 tỷ đồng và hơn 2 triệu giao dịch nộp thuế điện tử qua 43 ngân hàng cung cấp dịch vụ.

Đã xác thực được hơn 2,3 triệu hóa đơn


Nằm trong kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chính phủ điện tử, thời gian qua, Tổng cục Thuế đã xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có mã xác thực.
cuc-thue-ha-noi-1

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác thuế tháng 11/2016 cho biết, Tổng cục Thuế đã tiếp tục hỗ trợ 250 doanh nghiệp tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trong việc đăng ký và xuất hóa đơn điện tử có xác thực, đã xác thực được hơn 2,3 triệu hóa đơn với số tiền thuế đã được xác thực trên 820 tỷ đồng.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án triển khai Hóa đơn điện tử và Hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế. Đồng thời, làm việc với cơ quan Thuế Hàn Quốc về việc triển khai hóa đơn điện tử tại Hà Nội trong 3 ngày từ ngày 09/11/2016 đến ngày 11/11/2016 bao gồm các nội dung: Mô hình triển khai và lộ trình triển khai Hóa đơn điện tử; Mô hình triển khai kết nối khi có nhà cung cấp dịch vụ TVAN; Hệ thống cảnh báo sớm; Cơ chế chính sách quản lý đối với các đơn vị có số lượng hóa đơn lớn; Mô hình triển khai kỹ thuật; Trung tâm hỗ trợ Hóa đơn điện tử.

Được biết, tại Việt Nam, trong những năm gần đây hóa đơn điện tử đã được nhiều doanh nghiệp lựa chọn sử dụng. Việc thực hiện hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực mang lại nhiều lợi ích cho cả người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

Cục Thuế TP HCM làm việc cả ngày thứ 7 trong tháng cuối năm


Ngày 12/12 Cục Thuế TP HCM đã ban hành Công văn số 12190/CT-THNVDT chỉ đạo cơ quan thuế trực thuộc tập trung đôn đốc thu ngân sách giai đoạn nước rút, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN cả năm 2016. Theo Cục Thuế TP HCM, trong tháng cuối năm, các phòng, chi cục thuế phải thu tối thiểu 28.000 tỷ đồng (không bao gồm số thu từ dầu thô), trong đó thu ngân sách trung ương tối thiểu đạt 20.000 tỷ đồng. Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các DN có số nộp lớn. Đồng thời kết hợp với công tác giám sát tình hình kê khai thuế TNDN năm 2016 nhằm đôn đốc nộp thuế kịp thời và sát đúng thực tế. Đối với công tác đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế tập trung vào các DN có số nợ thuế trên 50 triệu đồng; đảm bảo thu nợ thuế trong tháng 12 là 1.900 tỷ đồng.
thue-gtgt-tphcm

Cụ thể, Cục Thuế TP HCM giao Phòng kiểm tra thuế số 1 theo dõi, đôn đốc kịp thời số thu từ Tổng công ty CP bia rượu – nước giải khát Sài Gòn theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tổng cục Thuế đối với thuế TTĐB của tổng công ty và các công ty con, công ty liên kết với số tiền 3.730 tỷ đồng; phối hợp thu tạm ứng cổ tức được chia của Tổng công ty CP bia rượu – nước giải khát Sài Gòn năm 2016 khoảng 1.700 tỷ đồng và hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty xi măng Holcim khoảng 900-1.600 tỷ đồng. Cục Thuế giao Phòng Kê khai – Kế toán thuế theo dõi, hạch toán đầy đủ khoản tiền sử dụng đất của Bộ Quốc phòng số còn lại phải ghi thu – ghi chi vào NSNN theo dự toán năm 2016 khoảng 3.300 tỷ đồng.

Cục Thuế TP HCM cũng đã giao các phòng, chi cục thuế rà soát toàn bộ các nguồn thu có thể thực hiện trong tháng cuối năm để xây dựng phương án thu đối với các nguồn mới phát sinh; thu thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu do cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước và thuế TTĐB đối với xe ôtô nhập khẩu theo hình thức quà biếu, tặng, trong đó ưu tiên các khoản thu có điều tiết ngân sách trung ương. Bên cạnh đó, Cục Thuế đề nghị các chi cục thuế quận, huyện thực hiện nghiêm túc công tác lập sổ thuế cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán năm 2016 đã được chỉ đạo theo kế hoạch.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Cục Thuế TP HCM yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực triển khai thực hiện công tác đôn đốc thu NSNN trong tháng cuối năm 2016, bố trí công chức làm việc cả ngày thứ 7 cho đến hết tháng 12/2016.

Hướng dẫn cách mở khóa usb token chữ ký số FPT


Nếu không may usb token chữ ký số FPT của bạn bị khóa mã pin, đừng lo hãy làm theo cách sau để mở khóa nhanh nhất.
Bước 1: Kiểm tra phiên bản driver cài đặt nếu là phiên bản V1 thì phải cài lại, nếu là phiên bản V2, V3 thì không cần. Dưới đây là giao diện V1, V2, V3

Giao diện phiên bản V1

Giao diện phiên bản V1

Giao diện phiên bản V2,V3

Giao diện phiên bản V2,V3

Nếu là giao diện V1 vui lòng vào Cpanel gỡ hết driver liên quan tới chữ ký số FPT, khởi động lại máy và tải phiên bản driver mới nhất ở đây và cài lên, sau khi xong usb sẽ nhận driver V2.

Bước 2: Vào mục cấu hình> Yêu cầu mở khóa pin> nhập số điện thoại của bạn vào cửa sổ hiện lên

mo-khoa-usb-token-3

Bước 3: Gọi lên tổng đài 0932 780 176( bắt buộc phải gọi), đọc mã số thuế của bạn và số điện thoại bạn vừa nhập, trong một phút nhân viên FPTCA sẽ mở khóa pin cho bạn, bạn chỉ cần tắt phần mềm đi mở lại là được, khi đó mã pin mặc định sẽ là 12345678.

Hướng dẫn ưu đãi thuế mới với cơ sở thực hiện xã hội hóa


Bộ Tài chính mới đây có hướng dẫn cục thuế các địa phương về chính sách thuế thực hiện ưu đãi thuế TNDN đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa.

Vận tải hành khách là một trong những lĩnh vực được xã hội hóa mạnh mẽ nhất và cũng nhận được nhiều đãi thuế. Ảnh: Thanh Bình

Vận tải hành khách là một trong những lĩnh vực được xã hội hóa mạnh mẽ nhất và cũng nhận được nhiều đãi thuế. Ảnh: Thanh Bình

Bộ Tài chính cho biết, chủ trương khuyến khích các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xác hội hóa được thể hiện trong Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/208 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xác hội hóa trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Quyết định 693/QĐ-TTg ngày 6/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết ban hành kèm theo Quyết định 1466.

Ngày 22/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1470/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Danh mục chi tiết ban hành kèm theo Quyết định 1466. Theo đó, các nội dung không được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định (QĐ) 1470 vẫn có hiệu lực thi hành. Còn các nội dung sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/7/2016.

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn:

Cơ sở thực hiện xã hội hóa (cơ sở XHH) được thành lập trước ngày QĐ 1470 có hiệu lực, nếu không đáp ứng điều kiện (về Danh mục loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn) tại QĐ 1466 và QĐ 693 (điều kiện cũ) nhưng lại đáp ứng điều kiện tại QĐ 1470 thì thu nhập từ hoạt động XHH được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại, kể từ ngày 22/7/2016 (QĐ 1470 có hiệu lực).

Cơ sở thành lập trước 22/7/2016, nếu đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện của QĐ 1466, QĐ 693 nhưng không đáp ứng điều kiện của QĐ 1470 thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế đối với thu nhập từ hoạt động XHH theo điều kiện cũ cho thời gian còn lại.

Các cơ sở thành lập từ ngày có QĐ 1470 đáp ứng điều kiện của quyết định này thì thu nhập từ hoạt động XHH được hưởng ưu đãi thuế TNDN, kể từ khi đáp ứng quyết định này. Nếu cơ sở đó không đáp ứng điều kiện của QĐ 1470 thì thu nhập từ hoạt động XHH phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Cơ sở XHH không đáp ứng điều kiện của cả 3 quyết định trên sẽ không được hưởng ưu đãi thuế đối với thu nhập từ hoạt động XHH và phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Có một số trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện của 2 quyết định cũ nhưng lại đáp ứng điều kiện của QĐ 1470; một số khác lại không đáp ứng điều kiện của cả 3 quyết định. Đối với các cơ sở loại này, số thuế TNDN chưa thực hiện truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 của Chính phủ thì sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ khi có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Cơ sở thực hiện XHH phải xác định riêng thu nhập từ hoạt động XHH để được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Doanh nghiệp ngồi nhà làm thủ tục hoàn thuế


Cơ quan thuế đang rốt ráo chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử. Bà Lê Thị Duyên Hải, Vụ trưởng Vụ Kê khai kế toán thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, trong tháng 12 sẽ thí điểm hoàn thuế điện tử tại 13 địa phương cho một số đối tượng và đến tháng 3/2017 sẽ mở rộng ra cả nước.
doanh-nghiep-ngoi-nha-lam-thu-tuc-hoan-thue

Cùng với thanh tra, kiểm tra, thì hoàn thuế là một trong hai nội dung thường bị doanh nghiệp than phiền nhiều nhất, thưa bà?

Hiện tại, để được hoàn thuế, doanh nghiệp phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đem đến cơ quan thuế.

Thông thường, doanh nghiệp đem trực tiếp hồ sơ hoàn thuế đến bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế. Sau khi nhận hồ sơ, bộ phận “một cửa” kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ và sau khi bổ sung hồ sơ, doanh nghiệp lại phải lên cơ quan thuế.

Nếu không muốn nhận thông báo liên quan đến xử lý hồ sơ và quyết định hoàn thuế qua đường bưu điện thì doanh nghiệp lại phải lên cơ quan thuế để nhận. Việc đi lại nhiều lần, cộng với thời gian chờ đợi có khi khá lâu trong trường hợp có nhiều người cùng đến cơ quan thuế để giải quyết thủ tục hành chính thuế, khiến doanh nghiệp cảm thấy bị ức chế nên có lúc, có nơi than phiền.

Bà có nghĩ rằng, triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử sẽ khắc phục được tình trạng này?

Thực hiện hoàn thuế điện tử, doanh nghiệp không phải trực tiếp đến cơ quan thuế, mà toàn bộ hồ sơ hay các thông báo của cơ quan thuế về việc tiếp nhận hồ sơ, thông báo thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ, thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ, thông báo về việc hồ sơ không thuộc diện hoàn thuế hay hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, quyết định hoàn thuế… đều được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần truy cập vào cổng thông tin này, doanh nghiệp hoàn toàn có thể biết được hồ sơ của mình đang được xử lý ở giai đoạn nào, nên chắc chắc sẽ không còn tình trạng than phiền về việc hoàn thuế nữa.

Ngoài ra, toàn bộ phản hồi của cơ quan thuế tới doanh nghiệp cũng được gửi qua email mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế khi đăng ký kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, nên mỗi khi có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp sẽ biết ngay qua smartphone.

Nói một cách ngắn gọn là hoàn thuế điện tử sẽ rút ngắn được thời gian hoàn thuế, thưa bà?

Như tôi đã nói, toàn bộ giao dịch giữa cơ quan thuế với doanh nghiệp trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế đã được điện tử hóa nên doanh nghiệp không mất thời gian, công sức đến cơ quan thuế, bởi vậy chắc chắn giảm được thời gian không đáng có. Nhưng hoàn thuế vẫn phải bảo đảm theo đúng quy trình, thủ tục.

Cụ thể, đối với hồ sơ thuộc diện hậu kiểm (hoàn thuế trước, kiểm tra sau) thì chậm nhất là 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải ra quyết định hoàn thuế. Đối với hồ sơ thuộc diện tiền kiểm (kiểm tra trước, hoàn thuế sau) thì chậm nhất là 40 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải quyết định hoàn thuế hoặc thông báo cho người nộp thuế lý do không hoàn thuế.

Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trước thời điểm 1/7/2013, thời gian hoàn thuế đối với trường hợp hậu kiểm là 15 ngày và trường hợp tiền kiểm là 60 ngày và cũng kể từ 1/7/2013, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2012 thì quá thời hạn kể trên (6 ngày hoặc 40 ngày), nếu việc chậm ra quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan thuế còn phải trả tiền lãi cho người nộp thuế.

Vậy để được hoàn thuế điện tử, doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện gì?

Chỉ cần doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế điện tử, đăng ký nộp thuế điện tử. Đây là điều kiện rất dễ dàng vì hiện tại đã có 97% trong số hơn 560.000 doanh nghiệp đang hoạt động đã thực hiện kê khai thuế điện tử và 95% số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.

Khi đăng ký kê khai thuế điện tử, doanh nghiệp đã được Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế cấp tài khoản (ID) và doanh nghiệp tự lập mật khẩu (password). Khi đăng ký nộp thuế điện tử, doanh nghiệp cũng sử dụng luôn ID và password này. Bây giờ, khi đăng ký hoàn thuế điện tử, doanh nghiệp cũng sử dụng luôn ID và password đang sử dụng. Ngay cả địa chỉ email mà doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế khi đăng ký kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử cũng được sử dụng trong giao dịch hoàn thuế điện tử.

Hoàn thuế điện tử có nhiều tiện ích, vì sao mới chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và dự án đầu tư mới, thưa bà?

Trong thời gian thí điểm, chúng tôi lựa chọn đối tượng được hoàn thuế điện tử đối với hoạt động xuất khẩu và đầu tư và cũng chỉ lựa chọn 13 địa phương để làm thí điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận và Thái Nguyên. Trong đó, ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp thường xuyên xuất khẩu, dự án đang trong giai đoạn đầu tư vì đối tượng này thường xuyên phải đến cơ quan thuế làm thủ tục hoàn thuế.

Cho dù chỉ lựa chọn doanh nghiệp xuất khẩu, dự án đầu tư, nhưng số hoàn thuế điện tử, số giao dịch hoàn thuế điện tử đã chiếm tỷ trọng rất lớn trong số thuế hoàn và số giao dịch hoàn thuế.

Vậy mục tiêu của ngành thuế đặt ra cho giai đoạn tiếp theo là gì, thưa bà?

Sau thời gian thí điểm hoàn thuế tại 13 địa phương, chúng tôi tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm và đến tháng 3/2017 mở rộng hoàn thuế điện tử ra cả nước. Mục tiêu được chúng tôi đặt ra là vào cuối năm 2017 có 90% số hồ sơ hoàn thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử. Khi đó, 90% số doanh nghiệp ngồi nhà cũng sẽ được hoàn thuế, không phải mất thời gian, công sức đến cơ quan thuế, giảm được việc tiếp xúc giữa công chức thuế và người nộp thuế, qua đó cũng giảm được tiêu cực trong hoàn thuế.

Sơn La công khai danh sách 209 doanh nghiệp nợ thuế


Cục thuế Sơn La vừa thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến 31/10/2016.
doanh-nghiep-son-la-no-thue

Trên cơ sở hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS), Cục thuế Sơn La hiện đang quản lý 209 doanh nghiệp có số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp đến ngày 31/10/2016 chưa nộp hết vào ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 298,73 tỷ đồng.

Cục thuế Sơn La thông báo danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật, đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế.

Danh sách các doanh nghiệp nợ thuế: Xem tại đây.

Công khai thông tin hộ kinh doanh


Theo văn bản 5277/TCT-KK, Tổng cục Thuế cho biết, hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS chỉ có chức năng kết xuất theo địa bàn thu theo xã/phường, không kết xuất theo đường phố, tổ dân phố.
cap-ma-so-thue-tu-dong

Tổng cục Thuế cho biết, không có danh mục đường phố, tổ dân phố trong TMS. Thông tin này được nhập dưới dạng text, đồng thời việc xây dựng danh mục đường phố, tổ dân phố phục vụ cho công khai thông tin tự động là khó thực hiện.

Trường hợp cơ quan thuế có nhu cầu công khai thông tin theo đường phố, tổ dân phố thì thực hiện theo cách sau:

Thứ nhất, thực hiện kết xuất các địa bàn thu ra file excel và lọc các địa chỉ theo đường phố để phục vụ yêu cầu công khai thông tin của cơ quan thuế đó.

Thứ hai, cơ quan thuế định nghĩa thông tin đường phố, tổ dân phố vào địa bàn thu để in công khai trên ứng dụng TMS.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: 14-16, Bình Giã,P.13,Quận Tân Bình ,TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641 - Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ

bảng kê hóa đơn chi cục thuế chu ky so chính sách thuế chính sách thuế GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC chứng thư số chứng thực chữ ký số chữ ký số chữ ký số fpt cuc thue quang nam các bước nạp thuế điện tử cơ chế một cửa cơ chế một cửa quốc gia cơ quan thuế cải cách hệ thống thuế Cục Thuế Cục Thuế Hà Nội Cục thuế Thành phố Hà Nội Cục Thuế TP. Hà Nội cục thuế tphcm Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp nợ thuế dịch vụ chứng thực chữ ký số dịch vụ làm thủ tục về thuế dịch vụ nộp thuế điện tử gia hạn nộp thuế giao dich dien tu hoàn thuế GTGT huong dan nop thue dien tu huong dan su dung chu ky so hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hải quan hải quan điện tử Hệ thống khai thuế qua mạng hệ thống tms hồ sơ hoàn thuế iHTKK ke khai thue khai nộp thuế khai nộp thuế điện tử khai thuế khai thuế qua mạng khai thuế điện tử kê khai thuế qua mạng Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi mã số thuế mẫu 06/GTGT Nghị quyết 19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP Người nộp thuế nộp thuế nộp thuế GTGT nộp thuế điện tử nợ thuế quyết toán thuế 2015 quyết toán thuế TNCN quản lý thuế thue tai nguyen thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT thuế TNCN thông tư 119 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Thông tư số 39/2014/TT-BTC thủ tục hành chính thủ tục về thuế triển khai nộp thuế điện tử tổng cục hải quan tổng cục thuế đăng ký chữ ký số đăng ký nộp thuế điện tử đăng ký thuế đại lý thuế