Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Hướng dẫn (Page 2)

Category Archives: Hướng dẫn

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: 0915 412 332 - HOTLINE: 0932 780 176

Advertisements

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2016 mới nhất


Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2016 mới nhất

Nhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các tờ khai thuế như thế nào. Bài viết này Chữ ký số FPT xin chia sẻ với các bạn: Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2016 cụ thể và chi tiết tưng loại tờ khai như: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
lich-nop-cac-loai-bao-cao-thue-2016

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

a. DN mới thành lập hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Nếu mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì hạn nộp chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy ĐKKD.

b. Những DN đang hoạt động:

+) Nếu trong năm không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài cho các năm sau. (Chỉ cần nộp tiền thuế trước ngày 30/1/2016)

+) Nếu có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

c. Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

– Nếu DN có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì DN nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN

– Nếu đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

2. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ:

Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

VD: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2016. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2016.

Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

VD: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2015. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2016.

Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.

– Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

HS quyết toán thuế năm: Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2015. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2016.

– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Chú ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)

– DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.

– DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Ví dụ: Công ty kế toán Gia Khang thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.

– Tháng 1/2015 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN < 50 triệu. Thì kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 – IV/2015

– Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.

(Theo Thông tư 156)

– Từ quý 4/2014 trờ đi không cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tình tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

(Theo Thông tư 151)

Để hiểu rõ hơn Chữ ký số FPT đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2015:

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2016
Tờ khai Thuế GTGT T12/2015

Tờ khai Thuế TNCN T12/2015 (nếu có)
 
30/1/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2015 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015

Nộp tiền thuế môn bài năm 2016
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2015

Nộp tiền thuế môn bài năm 2016
2 20/2/2016
Tờ khai Thuế GTGT T1/2016

Tờ khai Thuế TNCN T1/2016 (nếu có)
3 20/3/2016
Tờ khai Thuế GTGT T2/2016

Tờ khai Thuế TNCN T2/2016 (nếu có)


30/3/2016

Quyết toán Thuế TNDN năm 2015

Quyết toán Thuế TNCN năm 2015

Báo Cáo Tài Chính năm 2015
Quyết toán Thuế TNDN năm 2015

Quyết toán Thuế TNCN năm 2015

Báo Cáo Tài Chính năm 2015
 
4 20/4/2016
Tờ khai Thuế GTGT T3/2016

Tờ khai Thuế TNCN T3/2016 (nếu có)
30/4/2016

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2016 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2016
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2016
5 20/5/2016
Tờ khai Thuế GTGT T4/2016

Tờ khai Thuế TNCN T4/2016 (nếu có)
6 20/6/2016
Tờ khai Thuế GTGT T5/2016

Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có)
7 20/7/2016
Tờ khai Thuế GTGT T6/2016

Tờ khai Thuế TNCN T6/2016 (nếu có)
30/7/2016
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2016 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2016
8 20/8/2106
Tờ khai Thuế GTGT T7/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2016 (nếu có)
9 20/9/2016
Tờ khai Thuế GTGT T8/2016 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2016 (nếu có)
10
 
20/10/2016 Tờ khai Thuế GTGT T9/2016.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2016 (nếu có)
 
30/10/2016

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2016

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2016(nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2016

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2016
11 20/11/2016
Tờ khai Thuế GTGT T10/2016

Tờ khai Thuế TNCN T10/2016 (nếu có)
12 20/12/2016
Tờ khai Thuế GTGT T11/2016

Tờ khai Thuế TNCN T11/2016 (nếu có)

Nếu không may bạn chậm nộp bạn tính số tiền nộp chậm để đi nộp phạt luôn nhé, chi tiết bạn có thể xem: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI – BÁO CÁO THUẾ

THÁNG 10/2016

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ
GIA KHANG

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

TỔNG ĐẠI LÝ FPT TRONG MIỀN NAM

  • Địa Chỉ: Số 14 – 16, Đường Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình ,TP.HCM

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ
Tổng Đại lý miền Nam –  CTY TNHH TMDV CÔNG NGHỆ GIA KHANG
49/4A Quốc lộ 22, KP7, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, TpHCM
Đại lý: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XNK DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GIA PHÁT
49/4A Quốc lộ 1A, Khu Phố 7, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh
Đại lý: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
442 Nguyễn Thị Minh Khai – Q.3 – TP.HCM – Chị PHẠM PHƯƠNG QUYÊN
Đại lý: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI KHÁNH LINH
220/21 Âu Cơ, P9, Q. Tân Bình, Tp.HCM
Đại lý: CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT
Lầu 1, Lô 29B – 31B – 33B Đường Tân Thuận – KCS Tân Thuận – P.Tân Thuận Đông – Q7 – Tp.HCM
Đại lý: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
188/23 Thành Thái, P12, Q10, TpHCM
Đại lý: CÔNG TY TNHH KÊ KHAI QUA MẠNG VIỆT NAM
194/43 Võ Văn Tần – Phường 05 – Quận 03 – Tp.HCM
Đại lý: CÔNG TY CP TƯ VẤN DỊCH VỤ THÁI BẢO
46 Ký Hòa, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Advertisements

Cách đăng ký file TbarCode5.ocx và khắc phục lỗi “Could not load file or assembly ‘office'”


I/ Các đăng ký file “TBarCode5.ocx”

(Các đơn vị chú ý nên tắt hết phần mềm KBHXH trước khi thực hiện nhé)

Các bài viết liên quan:

Bước 1: Đơn vị vào đường link sau để down file tbarcode5.ocx về máy tính (chú ý: sau khi down file về xong thì lưu file ở ổ D)

https://drive.google.com/drive/folders/0B11nriRNhuUSWmJQMVQwMWtHSG8

Hoặc đơn vị có thể vào thư mục KBHXH => Bin copy file TBarCode5.ocx ra ổ đĩa “D:\”
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-1

Paste vào ổ D:\
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-2

Bước 2: Vào biểu tượng Windown ở góc màn hình và gõ “cmd” ở mục tìm kiếm, sau đó di chuột đến biểu tượng “cmd” và bấm chuột phải vào chọn “Run as administrator” như ở hình dưới để chạy dưới quyền Administrator của máy tính.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-3

Bước 3: Màn hình sẽ hiển thị như trong hình dưới.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-4

Bước 4: Tại đây đơn vị gõ trực tiếp câu lệnh: “regsvr32 D:\TBarCode5.ocx” rồi ấn “Enter”
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-5

Khi chạy xong sẽ hiện thông báo như hình sau là hoàn thành.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-6

II/ Cách khắc phục lỗi “Could not load file or assembly ‘office'”

Khi làm hồ sơ đơn vị gặp thông báo lỗi “Could not load file or assembly ‘office, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c’ or one of its dêpndencies. The system cannot find the file specified.

Các đơn vị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đơn vị vào theo đường link sau để down tài liệu về và làm theo hướng dẫn:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18346
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-7

Bước 2: Sau khi tải file về xong đơn vị kích đúp vào file để mở lên hoặc bấm chuột phải và chọn mở để chạy file.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-8

Bước 3: Tiếp đến đơn vị chọn “run” để chạy file.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-9

Bước 4: Đơn vị làm như trong hình.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-10

Bước 5: Tại đây dơn vị chọn “Desktop” và nhấn “Ok” để thực hiện giải nén file ra màn hình.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-11

Sau khi giải nén thành công sẽ hiển thị thông báo như phía dưới.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-12

Bước 6: Ra màn hình sẽ thấy 3 biểu tượng như trong hình, đơn vị sẽ kích đúp vào file “o2007pia” để thực hiện cài đặt file.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-13

Bước 7: Sau khi kích đúp file sẽ tự động chạy như trong hình dưới đây, đơn vị chờ file chạy xong là hoàn thành.
huong-dan-dang-ky-file-tbarcode5-14

Đơn vị mở phần mềm thực hiện lại các thao tác

Chúc các bạn thành công

Tổng hợp lỗi khi nộp tờ khai thuế qua mạng và cách sửa lỗi


Tình hình dạo này việc các doanh nghiệp lớn nhỏ, đang phải nộp tờ khai thuế qua mạng hết, nếu như trước đây thì vấn đề này chỉ cần xếp hàng chờ cán bộ thuế thu và cộp cho con dấu cầm về, với con dấu đã nhận của cơ quan thuế là bạn đã yên tâm rồi, nhưng giờ thì khác, trách nhiệm nộp thuộc công ty doanh nghiệp, nhiều khi những vấn đề phát sinh trong quá trình nôp thì không được cơ quan thuế xác nhận, nhưng những nguyên nhân đó có thể cũng do những hệ thống phần mềm của cơ quan thuế nữa.

Các bài viết liên quan:

Nếu bạn là những nhân viên làm báo cáo thuế thì những ngày 19 ngày 20 là những ngày nếu bạn gặp lỗi và không nộp được là bạn bị phạt rồi, tôi cũng giám cá với bạn rằng, 100% nhân viên làm báo cáo thuế, khi nộp kê khai qua mạng chắc chắn dính một lỗi nào đó trong quá trình nộp tờ khai, bởi các phần mềm kê khai thuế được cập nhập liên tục, nào là các phiên bản hỗ trợ kê khai 1.0 giờ là lên bản 3.? rồi thì phải, vì vậy việc các phần mềm trên máy tính của mình bị lỗi do không tương thích với các phiên bản để đảm bảo nộp tờ khai thành công là chuyện thường ngày ở huyện.

Chính vì vậy hôm nay mình xin giới thiệu các bạn các lỗi khi mắc phải trong quá trình nộp tờ khai thuế qua mạng để các bạn có cách xử lý, đảm bảo thời gian nộp tờ khai thuế đúng hạn.

xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-1

Nộp tờ khai thuế qua mạng bị lỗi, cách xử lý hết lỗi.

Đầu tiên như chúng ta đã biết khi mua thiết bị nộp thuế qua mạng hay còn gọi là token, thì chúng ta được một username và pass word để nộp thuế qua mạng. Sau khi có tài khoản của nộp tờ khai qua mạng rồi chúng ta nên đảm bảo rằng mật khẩu đã được thay đổi, để đảm bảo tính bảo mật cho khách hàng, hơn nữa chúng ta nên tạo tài khoản trên http://kekhaithue.gdt.gov.vn, chứ không phải nộp qua một nhà nhận tờ khai trung gian nào đó. Giờ đây chúng ta hãy tìm hiểu từn lỗi một để các bạn bị lỗi nào các bạn có thể tự xử lý được mà không cần sự trợ giúp nào cả.

1/ Nộp tờ khai thuế qua mạng bị lỗi: Không chọn được file nộp tờ khai.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-2

Hiện tượng này là khi vào trang http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau khi các bạn đăng nhập bằng tài khoản của công ty tiếp theo bạn chọn phần Nộp tờ khai thuế trong phập này có phần tờ khai thuế, khi bạn chọn tệp tờ khai thì không thể chọn được, phần này nó bị mờ đi, lúc này bạn dù có làm các kiểu thì vẫn không thể chọn được.

Khắc phục nộp tờ khai thuế qua mạng bị lỗi khi không chọn được file nộp tờ khai:

Nguyên nhân chính đó là máy của bạn chưa được cài Java, để đảm bảo các bạn hãy kiểm tra xem máy mình đã được cài Java chưa, bởi phần mềm Java này sẽ giúp cho bạn có thể chọn được tờ khai từ máy tính của mình.

Đầu tiên bạn chọn nút Star trên máy tính của bạn, giống như hình.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-3
Khi bạn vào được ControlPanel giống như hình sau.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-4

Thường thì trên mạng có rất nhiều bạn Java khác nhau để hỗ trợ nộp tờ khai qua mạng, xong mình thấy trong quá trình sử dụng các bản Java này thì thấy bản Java(TM) 6 Update 21 là chuẩn nhất, chạy ổn định và mượt ít khi bị phát sinh lỗi không tương thích với các phần mềm của thuế, Nếu các bạn đang cài các bản khác hãy gỡ bỏ và download bản này tại

Link 1: http://123.30.179.220/download/jre.rar

Link backup: http://www.mediafire.com/download/0kyj5fjbydouo2a/jre.rar

Khi bạn đã có file này rồi, hãy giải nén nó ra giống như thế này.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-5

Lúc này ta được file Java, giờ hãy click chuột đúp vào đó để cài đặt nó ra.

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt Java, các bạn hãy khởi động lại máy để đảm bảo windows xác lập lại các phần mềm đã cài đặt, sau khi khởi động xong, các bạn vào httk://kekhaithue.gdt.gov.vn bằng IE hoặc FireFox đều được hết, các bạn xem lại xem đã hiện phần chọn tờ khai chưa.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-6

Nếu nó như hình trên điều đó các bạn đã khắc phục đúng bệnh khi nộp tờ khai thuế qua mạng bị lỗi rồi.

2/ Nộp tờ khai thuế qua mạng bị lỗi: Lỗi bị treo khi truy cập vào http://nhantokhai.gdt.gov.vn

Nếu các bạn truy cập với trình duyệt IE của những máy tính được cài hệ điều hành cao, như win8, hoặc win8.1, hoặc các bạn vô tình cài IE lên bản cao mới nhất, ví dụ như bản 11.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-7

Sau khi bấm vào About Internet Explorer.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-8

Nếu các bạn thấy các phiên bản IE lớn hơn phiên bản IE8, thì hiện tượng các bạn vào website http://kekhaithue.gdt.gov.vn bị treo là đúng rồi, để hết hiện tượng này các bạn làm theo như sau.

Các bạn mở trình duyệt IE lên sau đó các bạn click vào hình như sau:
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-9

Sau đó chọn đúng phiên bản IE 7 hoặc IE8 và sẽ khai báo được. Lưu ý sau khi chọn xong không tắt bảng bên dưới mà cứ để vậy đến khi nộp tờ khai thành công.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-10

Vậy là hiện tượng khi đăng nhập bị treo đơ này giúp các bạn hoàn thành đúng hạn nộp thuế cho cơ quan thuế.

3./ Khi nhấn chuột vào nút chọn tệp tờ khai, không thấy xuất hiện cửa sổ nộp tờ khai.
Nhiều khi các bạn dùng trình duyệt IE, khi chúng ta bấm vào “chọn tệp tờ khai” nhưng lại không thấy cửa số hiện ra, để chúng ta trọn tờ khai để nộp, điều này làm chúng ta lo lắng, không hiểu lý do gì, mặc dù các bạn đã cài đặt java rồi. Tuy vậy nếu các bạn để ý một chút ta thấy có một lỗi nhỏ ở góc dưới màn hình đó là Error on page, điều đó chứng tỏ nó đang bị lỗi.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-11

Khắc phục khi nhấn chuột vào nút chọn tệp tờ khai, không thấy xuất hiện cửa sổ nộp tờ khai.

Đầu tiên bạn cứ truy cập vào http://kekhaithue.gdt.gov.vn bằng trình duyệt IE bình thường, trên trình duyệt Internet Explore, chọn Tool
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-12

Sau đó vào Manage Adds on. Tìm và disable Java-Plugin, Sun Java Console. Tắt tất cả các trang web sử cụng trình duyệt Internet Explorer. Sau đó mở lại Internet Explorer, vào lại phần Manage Adds-On và enable Java-Plugin, Sun Java Console.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-13

Sau đó hãy chọn OK, tiếp theo khởi động lại máy, đăng nhập trở lại vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn, để nộp lại, nếu chưa được các bạn hãy gõ bỏ phần mềm Java và tải phần mềm Java khác từ 1 trong 2 địa chỉ sau.

Link 1: http://123.30.179.220/download/jre.rar

Link backup: http://www.mediafire.com/download/0kyj5fjbydouo2a/jre.rar

Sau đó các bạn cài đặt lại phần mềm Java mà các bạn vừa tải về. là hết lỗi như vậy nữa.

4./Lỗi nộp tờ khai thì nhận được thông báo”Tờ khai không đúng định dạng XSD cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘date’.“

Lỗi này thường do ngày, tháng không có hoặc không đúng. Trong nội dung tờ khai, các thông tin có chứa ngày, tháng bao gồm:

– Thông tin kê khai: Kỳ kê khai, ngày lập tờ khai, ngày ký tờ khai

– Ngày phát hành hóa đơn: Lỗi thường gặp nhất là bị lộn ngày sang tháng nên không nộp được => Chỉnh cho đúng

Ví dụ đối với tờ khai quý 3/2014, chúng ta mở tờ khai XML bằng Notepad, sau đó tìm thông tin sau
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-14

Làm tương tự như trên đối với tờ khai tháng, sau đó nộp lại chúng ta sẽ không nhận được cảnh báo đó nữa.

5./Lỗi nộp tờ khai thì nhận được thông báo” Tờ khai không đúng định dạng XSD:cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’

Lỗi này thường xảy ra do:

– NNT để thừa dòng trống, không có dữ liệu trên bảng kê bán ra, NNT chỉ việc xóa dòng trống đó đi là đc

– ở phần tổng doanh thu, tổng số thuế phải nộp số liệu không có hoặc bị sai.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-15

Như chúng ta thấy ở ví dụ trên, ở cột Sai có chỉ tiêu tổng doanh thu bán ra không có số liệu, chỉ tiêu tổng thuế bán ra bị sai (số thuế chỉ bằng 10% so với doanh thu)
vì thế chúng ta sửa lại cho đúng. Ví dụ trên chỉ mang tính minh họa trong trường hợp NNT chỉ xuất hóa đơn VAT 10%.

6./Lỗi nộp tờ khai thì nhận được thông báo”Tờ khai không đúng định dạng XSD:cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’ ”

Lỗi này xảy ra do NNT kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, hoặc bảng kê lúc nhập vào hay kết xuất từ chương trình kế toán khác mà có MST đơn vị trực thuộc 13 số không có dấu gạch ngang ‘-‘ ở 3 số cuối (ví dụ: 1900100100-001)

Khắc phục: Vào HTKK phiên bản đang dùng vào các phụ lục tìm đến những MST có 13 số thêm dấu ‘-‘ ở 3 số cuối.

7./Lỗi nộp tờ khai thì nhận được thông báo” Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.”

Lỗi này do NNT khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”. Vì vậy NNT vui lòng xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp bình thường.

8./Lỗi nộp tờ khai thì nhận được thông báo “Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ‘31-10-2014‘is not facet-valid with respect to pattern ‘((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?’ for type ‘DateType’.

Click chuột phải vào tờ khai XML đã được kết xuất trước đó từ phần mềm HTKK 3.2.5 => Chọn Edit
(Hoặc chọn Open with => Choose Program => Chọn Notepad để mở file XML)

– Tìm tham số 31-10-2014 => Sửa thành 31/10/2014 rồi lưu lại (chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác, cứ thử nộp lại nếu lỗi lại sửa tiếp), cái này do lỗi định dạng ngày tháng năm, hãy tìm dòng thông báo lỗi mầu đỏ để sửa tương ứng với ví dụ trên.

9./Lỗi nộp tờ khai thì nhận được thông báo”Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ” is not facet-valid with respect to pattern ‘1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057’ for type ‘tieuMucHT_empty’.“

Cách sửa: Mở tờ khai XML bằng Notepad, tìm dòng “tieuMucHachToan” và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên NNT lưu ý khi điền:

+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 1761
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-16

10./Lỗi nộp tờ khai thì nhận được thông báo “Tờ khai không đúng định dạng với XSD.

– Dữ liệu sai tại dòng: 121.

– Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer” hoặc “Tờ khai không đúng định dạng với XSD.

– Dữ liệu sai tại dòng: 156.

– Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’” hoặc Tờ khai không đúng định dạng với XSD.

– Dữ liệu sai tại dòng: 167.

– Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: ” is not a valid value for ‘integer’

Tất các các lỗi trên bạn có thể – Nguyên nhân chính gây ra lỗi trên là ở phụ lục bán ra của tờ khai 01/GTGT, NNT để thừa dòng trống không có dữ liệu. NNT vui lòng click vào những dòng đó và ấn F6 để xóa dòng. Sau đó kết xuất lại tờ khai XML và nộp lại là được.

11./ Lỗi nộp tờ khai qua mạng khi nhận được thông báo cảnh báo “Hồ sơ chưa đăng ký qua mạng”
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-17

Để khắc phục vấn đề này các bạn cần vào menu tài khoản\đăng ký tờ khai chọn loại tờ khai còn thiếu đăng ký., sau đó thì làm bình thường để nộp kê khai thuế qua mạng.

12./ Khi nộp tờ khai, không hiển thị hộp ký điện tử để nhập mã Pin.

Nguyên nhân do lỗi phần mêm Java, các bạn cần tải phần mềm java từ link sau:

Link 1: http://123.30.179.220/download/jre.rar

Link backup: http://www.mediafire.com/download/0kyj5fjbydouo2a/jre.rar

Sau đó cài đặt lại phần mềm Java là hết lỗi này.

13./ Khi nộp tờ khai qua mạng, sau khi ký điện tử (hệ thống báo đã ký thành công) nhưng khi nộp tờ khai thì lại báo là “Tệp tờ khai chưa được ký điện tử”

Cách 1 Nộp Online: Đầu tiên hãy đăng nhập vào trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau đó nhập tài khoản và mã pin của doanh nghiệp cần nộp tờ khai sau đó click vào NỘP TỜ KHAI => Trình ký => Chọn tệp tờ khai => Click vào nút Trình ký.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-18

Sau đó NNT click vào nút Ký và nộp tờ khai => Nhập mã pin => Chấp nhận
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-19

Cách 2: Nộp Offline.

Để nộp Tờ kê khai thuế trên mạng, các bạn có thể dùng phần mềm nộp Offline nếu trong quá trình Online phát sinh lỗi. Để nộp Offline các bạn cần download phần mềm nộp kê khai thuế qua mạng Offline. theo link sau:

Link 1 : http://123.30.179.220

Link backup: Mediafire

Sau đó mở file vừa download, sau đó click đúp vào file setup.msi
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-20

Click Next để bắt đầu cài đặt:
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-21

Next => Next
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-22

Sau khi cài đặt xong, các bạn mở phần mềm SignOffline (có biểu tượng trên Desktop)
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-23

Sau khi click vào nút Ký file, các bạn click Yes để chọn thư mục chứa file đã ký, nên lưu vào ổ D, E trên máy tính.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-24
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-25
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-26

Sau khi đã ký tờ khai thành công như hướng dẫn trên, NNT đăng nhập vào hệ thống nộp tờ khai, sau đó vào NỘP TỜ KHAI => Chọn tệp tờ khai cần nộp rồi click Nộp tờ khai luôn (Không cần ký điện tử).

14./ Nộp tờ khai thuế qua mạng, đã nhập đúng mã Pin nhưng vẫn báo“Số PIN không đúng”:
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-27

Khắc phục: Khi đổi số PIN của thiết bị người dùng để số PIN nhiều hơn 12 ký tự. Hãy đổi lại số PIN với độ dài từ 8 đến 12 ký tự (đối với 1 số loại token có quy định chiều dài số PIN).

15./Sau khi thực hiện ký điện tử thành công, nhấn nút “Xác nhận” không thấy chuyển sang bước tiếp theo.

Hiện tượng này thường sẩy ra vào những ngày cuối cùng khi chúng ta nộp tờ khai thuế qua mạng, thường là ngày 20 hàng tháng hoặc ngày hạn cuối của quý hoặc năm phải nộp báo cáo cho tổng cục thuế.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-28

Khắc phục: Khi nhấn nút “Xác nhận” tệp tờ khai sẽ được upload lên hệ thống iHTKK. Thời gian upload có thể chậm do có quá nhiều phiên truy cập và có thể là do tệp tờ khai có dung lượng lớn. Hãy đợi cho tệp tờ khai được upload xong hoặc tắt đi thao tác lại.

16./Sau khi cài đặt thiết bị chứng thư số thành công. Khi thực hiện ký điện tử sau đó thì xuất hiện thông báo “Thiết bị chứng thư số chưa được cài đặt”

Hiện tượng này sảy ra khi máy tính có nhiều tài khoản khác nhau, với mỗi tài khoản có quyền truy cập khác nhau, nếu bạn đang truy cập tài khoản giới hạn thì sẽ gây ra hiện tượng này.
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-29

Khắc phục: Máy tính không được đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập thiết bị chứng thư số. Hãy đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy cập thiết bị (ví dụ như tài khoản Administrator). Lỗi này thường xảy ra với Công ty, DN dùng hệ thống máy chủ, máy trạm.

17./ Khi nộp kê khai thuế qua mạng, đăng nhập xong nhận thông báo: continue to this website (not remember).
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-30

Do Tổng cục Thuế đăng ký SSL của VDC nhưng hiện tại các trình duyệt chưa cập nhật thông tin về Certificate này, để xử lý nó các bạn bấm vào continue to this website (not remember) là OK.

18./ Khi bạn nộp tờ khai thuế qua mạng gặp thông báo lỗi : “The application’s digital signature cannot be verified”
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-31

Để khắc phục hiện tượng này các bạn cần tích chọn “Always trust content from this publisher” rồi nhấn “Run” nếu không sẽ gặp lỗi khi ký điện tử và upload file..

19./ Khi đang nhập vào trang kekhaithue.gdt.gov.vn, báo sai mật khẩu.

Nguyên nhân: Khi sử dụng thay đổi mật khẩu có bật bộ gõ tiếng việt.

Khắc phục: Khuyến cáo người sử dụng không bật bộ gõ tiếng Việt khi đổi mật khẩu.

Doanh nghiệp liên hệ với Cơ Quan Thuế để được bộ phận cấp tài khoản kiểm tra và hỗ trợ. Hoặc cắm trực tiếp usb token vào lúc đăng nhập nhấp chọn Lấy lại mật khẩu hệ thống sẽ cho phép thay đổi mật khẩu mới.

20./ Khi vào kekhaithue.gdt.gov.vn, bấm đăng nhập: bị lỗi the page can not be display:

Khắc phục: Vào tool => Internet option => advanced, Check chọn như hình bên dưới:
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-32

21./ Khi thực hiện kê khai trực tuyến, sau khi kê khai xong ký điện tử, hệ thống thông báo đang ký điện tử, nhưng đợi mãi mà không thấy ký thành công.

Khắc phục: Khi thực hiện ký điện tử với chức năng kê khai trực tuyến, hệ thống sẽ đưa ra 1 pop-up. Cần allow cho pop-up chạy, khi đó sẽ ký điện tử thành công.

Dung lượng của file cần gửi lớn -> thời gian ký và thời gian Upload sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Một số trường hợp ký điện tử không được do:

Nhập sai mã Pin hoặc chọn sai đường dẫn file cần ký điện tử

Phần mềm chứng thư số chưa được cài đặt; cài đặt không thành công

Người sử dụng chưa đủ quyền administrator trên máy tính

1 số phần mềm diệt virus ngăn không cho cài đặt (VD: Bkav Pro). Cần gỡ bỏ tạm thời.

Cổng USB của máy tính lỗi hoặc driver không phù hợp nên không đọc được USB token.

Window lỗi (do lỗi hệ điều hành, máy nhiễm nhiều virus,…)

22./Khi đăng nhập trang kekhaithue, hay bị các cảnh báo Yes/no phía dưới thanh địa chỉ:

Khắc phục: Chọn Yes để tiếp tục. Muốn không hiển thị thông báo này nữa thì chọn Tool => Internet option => tab security => chọn enable tất cả các mục=> ok, đăng nhập lại sẽ hết.

23./Khi nhấn “xác nhận” xuất hiện thông báo “Chưa đến kỳ tính thuế cần gửi”

Nguyên nhân: do khi NNT đăng ký tờ khai nộp qua mạng chọn kỳ bắt đầu là kỳ thực hiện đăng ký và thực hiện gửi tờ khai của tháng trước đó thì sẽ bị thông báo lỗi như trên.

Khắc phục: Đối với trường hợp lỗi này thì cán bộ thuế phải hỗ trợ cho NNT trên web nội bộ TCT.VN, đăng ký lại kỳ nộp tờ khai. Nếu gặp lỗi trên NNT liên hệ với cán bộ thuế để được hỗ trợ.

24./ Một số trường hợp NNT liên hệ bộ phận Kê khai của cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hỗ trợ

– Khi xác nhận tờ khai bị lỗi chữ ký số chưa đăng ký với cơ quan thuế

– Sau khi đăng ký kỳ bắt đầu kê khai xong, NNT muốn thay đổi kỳ khác.

– Đã gõ đúng định danh và mật khẩu nhưng vẫn không đăng nhập được, liên hệ Phòng KK-KTT-TH của Cục thuế để được đổi lại mật khẩu, hoặc tự đổi như hướng dẫn ở trên.

– Nếu khi ký có lỗi “Chứng thư số chưa khai báo với cơ quan thuế”. DN liên hệ với Phòng KK-KTT-TH của Cục thuế để bộ phận cấp tài khoản kiểm tra, nhập lại số ****** number chính xác của USB token.

– Khi không nhận được mail thông báo: Nhờ CQT kiểm tra lại mail đã đăng ký hoặc xin đổi địa chỉ email khác, NNT kiểm tra lại trong mail spam.

25./ Lỗi thời gian ký điện tử không hợp lệ.

Kiểm tra lại xem ngày giờ hệ thống trên máy tính của doanh nghiệp có đúng với ngày giờ hiện tại không?

Vào Time Zone (ở chỗ đồng hồ hệ thống) chỉnh về (GMT + 07:00) Băng kok, Hà Nội, Jakartar.

Quét virut nếu không đổi được ngày giờ hệ thống.

Khi bạn vào trình duyệt Internet Explorer để vào trang thuế kê khai thì bị báo lỗi “ Java.Jang” hay “Error the listener retured the following Message: 500 Internal Server Error”

Đây là lỗi của trang thuế (có thể vì số lượng người truy cập vào quá nhiều vào những ngày kê khai cuối cùng). Trong trường hợp này, bạn hãy thoát ra sau đó đăng nhập lại.

26./Khi nộp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26 kết xuất ra từ HTKK 3.2.5 lúc nộp báo lỗi như hình.

xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-33

Khắc phục: Lỗi này chỉ xảy ra khi kết xuất ra file XML ở HTKK phiên bản 3.2.5

mở tờ khai BC26 lúc kết xuất ra xml lên bằng ứng dụng Node pad
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-34

27./Khi nộp tờ khai báo lỗi như hình:
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-35

Để khắc phục các bạn chọn đúng cơ quan thế mình quản lý để nộp
xu-ly-loi-khi-ke-khai-thue-qua-mang-36

Hướng dẫn tra cứu, tải kết quả về cấp mã số thuế cho người phụ thuộc


Để thực hiện Quyết toán thuế TNCN năm 2015, một số đơn vị chi trả đến nay vẫn chưa có đầy đủ mã số thuế người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đã đăng ký cấp mã số thuế trong thời gian qua để nhập thông tin vào quyết toán thuế. Cục thuế TP Đà Nẵng vừa thông tin hướng dẫn cụ thể người nộp thuế để chi trả có thể tra cứu, tải file mã số thuế về tại đơn vị phục vụ cho công tác lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2015.

cap-ma-so-thue-cho-nguoi-phu-thuoc

Tổ chức chi trả gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trên trang http://www.tncnonline.com.vn:

– Đăng nhập vào trang web http://tncnonline.com.vn, chọn mục Người phụ thuộc, tiếp tục chọn mục Tổ chức, cá nhân.

Nhập đầy đủ các thông tin : Mã số thuế , ngày cấp mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, nhập đúng các ký tự in đậm vào ô Xác nhận thông tin. Nhấn nút đăng nhập .

Ở màn hình kế tiếp nhấn chọn nút “Tra cứu file” sẽ xuất hiện thông tin về gửi file đăng ký mã số (Mẫu 16) và file kết quả cấp mã.

– Chọn file muốn tải về kết quả cấp mã người phụ thuộc (nếu đơn vị gửi nhiều file) và nhấn phím chuột trái tại cột “Kết quả cấp mã” để tải về Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đã gửi và đã được cấp mã.

Tổ chức chi trả gửi hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc trên trang http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn (đơn vị dùng chứng thư số, iHTKK):

– Đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu tại trang web: http://nhantokhai.gdt.gov.vn.

– Tại chức năng “Tra cứu ”, chọn nút “Tra cứu thông báo”

Tại dòng chọn “Loại thông báo ” nhấn nút mủi tên để tiếp tục chọn dòng “Cấp mã số thuế cho người phụ thuộc” như hình dưới.

– Nhấn chọn nút “Tra cứu”, trên màn hình xuất hiện thông tin gửi file và kết quả cấp mã

– Chọn và nhấn nút “Tải về” màu xanh nhạt để tải file Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đã chọn.

Với kết quả tải về như đã nêu ở 2 nội dung trên, tổ chức chi trả cập nhật mã số thuế vào phụ lục 05-3/BK-TNCN (hoặc 05-3/BK-QTT-TNCN) cho từng cá nhân đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế TNCN năm 2015.

Khi tải kết quả Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh sẽ có nhiều người phụ thuộc đăng ký cấp mã không thành công . Để xử lý các tình huống không cấp được mã số cho người phụ thuộc Cục Thuế sẽ tiếp tục có bài viết “HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP XỬ LÝ VƯỚNG MẮC KHI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ NGƯỜI PHỤ THUỘC” đăng trên trang web này. Kính đề nghị các tổ chức chi trả theo dõi để xử lý kịp thời.

Sửa lỗi phần mềm Bảo Hiểm Xã Hội khi kê khai (KBHXH)


sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-1
Các bài viết liên quan:

Lỗi 1: Lỗi Retrieving the COM class factory for component with CLSID {10ED9AE3-DA1A-461C-826A-CD9C850C58E2} failed due to the following error: 8007007e.

Sửa lỗi: Bạn cần đăng ký file TbarCode5.ocx + Truy nhập bằng quyền Administrator. + Vào cmd gõ >regsvr32
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-2

+ Tiếp theo, vào thư mục KBHXH > Config, dùng chuột kéo file TBarCode5.ocx
vào màn hình cmd (nhìn cả đường dẫn đến file đó) như sau
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-3+ Nhấn Enter để thực hiện đăng ký. Màn hình hiển thị thông báo như sau là đăng ký thành công
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-4

Lỗi 2: Lỗi nút ký hồ sơ bị disable hoặc bị ẩn.

Sửa lỗi:

Các bạn nhớ chọn sử dụng chữ ký số nhé. Hoặc điền đầy đủ thông tin.
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-5

Lỗi 3: lỗi “Could not load file or assembly ‘office, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c’ or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. The system cannot find the file specified.” hoặc lỗi “Không tạo được file để xem

Sửa lỗi:

  • Nếu Anh/Chị sử dụng phiên bản Office 2003 trở xuống, vui lòng gỡ bỏ và cài phần mềm hỗ trợ office 2007 hoặc cao hơn.
  • Nếu Anh/Chị đang sử dụng bản office 2007 nhưng vẫn gặp lỗi này thì Anh/Chị chỉ cần download phần mềm tại đây để cài đặt nhé !
  • Nếu Anh/Chị đang sử dụng bản office 2010 nhưng vẫn gặp lỗi này thì Anh/Chị chỉ cần download phần mềm tại đây để cài đặt nhé !

Lỗi 4: Lỗi Old format or invalid type library. (Exception from HRESULT: 0x80028018 (TYPE_E_INVDATAREAD))

Sửa lỗi: Các bạn vào Control panel > Region

Bạn sửa lại như hình nhé.
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-6

Click tab Administrative và sửa lại như hình.
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-7

Và update thời gian đúng giờ nhé.

Lỗi 5: Khi đăng ký không nhận chữ ký số:

Có 2 trường hợp:

  • Load chứng thư số rất lâu:
    sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-8
  • Báo không tìm thấy chữ ký số

Sửa lỗi:

Bạn nên cập nhật java mới nhất nhé. Tải về

Lỗi 6: Lỗi file D02-TS đang mở.

Sửa lỗi:

Bạn mở Task Manager ra nhé.

Tiếp tục bạn chọn processes

Tìm excel.exe và click Endprocess là xong nhé.
sua-loi-phan-mem-ke-khai-bao-hiem-xa-hoi-kbhxh-9

Hướng dẫn Update phần mềm KBHXH


Để Update chương trình KBHXH, Doanh nghiệp thực hiện theo 1 trong 2 cách.

(chú ý: phải sao lưu dữ liệu trước khi cập nhật)

Các bài viết liên quan:

Bước 1 : Hướng dẫn sao lưu dữ liệu:

Chạy phần mềm KBHXH, thực hiện sao lưu dữ liệu bằng cách kích chọn vào Menu Hệ thống > Sao lưu dữ liệu.
update-phan-mem-bhxh-kbhxh-1

– Màn hình hiển thị như sau:
update-phan-mem-bhxh-kbhxh-2

– Bạn kích chọn Sao Lưu để sao lưu dữ liệu.

– Sau khi sao lưu thành công đóng phần mềm tiến hành cập nhật phiên bản mới.

Bước 2 : Cập nhật phần mềm có 2 cách.

Cách 1: Truy cập vào phần mềm KBHXH vào menu Trợ giúp hoặc Hệ thống chọn cập nhật phiên bản mới rồi ấn thực hiện. Chờ đến lúc cập nhật xong.
update-phan-mem-bhxh-kbhxh-3

Cách 2:

1. Đơn vị truy câp đường link sau để down file cập nhật:

Link tại đây

2. Sau khi tải xong phần mềm nhấp chuột phải vào file tải và chọn “hiển thị thư mục”. Máy tính sẽ mở thư mục lưu file update vừa tải về. Đơn vị copy file đến thưc mục cài đặt KBHX( như hình vẽ).
update-phan-mem-bhxh-kbhxh-4

3. Copy file Update vừa download về thư mục KBHXH, kích đúp vào file update để thực hiện cập nhật phiên bản mới. (làm theo hình vẽ)
update-phan-mem-bhxh-kbhxh-5
update-phan-mem-bhxh-kbhxh-6

4. Sau khi chạy xong bản update chương trình sẽ tự động chạy ra phiên bản mới.( Ngày này có thể thay đổi do trung tâm sẽ đưa ra các những phiên bản mới update để fix chương trình hoặc cập nhật công văn, thông tư mới của bảo hiểm quy định.)
update-phan-mem-bhxh-kbhxh-7

Việc Update đã hoàn tất. Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn sửa lỗi phần mềm TNCN 2.3, 2.5, 2.7, HTKK, nộp thuế, đọc file XML


Hôm nay Chữ Ký Số FPT hướng dẫn các bạn sửa lỗi phần mềm TNCN phiên bản 2.3, 2.5, 2.7 mới nhất nhưng khi bạn cài đặt thì sẽ hiển thị thông báo lỗi FM20.dll như hình bên dưới:
FM20.DLL-error

Lỗi này là do bạn cài phiên bản Window không phù hợp, như Win 7 64bit, Win 8 64bit hoặc Win 10 64bit. Dưới đây là cách Chữ ký số FPT khắc phục đơn giản (không virus và không cần cài đặt thêm bất cứ phần mềm hỗ trợ nào khác).

Cách khắc phục lỗi TNCN 2.3, 2.5, 2.7 FM20.dll trên Windows

1. Tải file setuppad.exe từ download.microsoft.com hoặc bạn tải tại đây

2. Click chuột phải file settuppad.exe > chọn tab Compatibility > chọn Windows XP (Service pack 2) ở phần Compatibility mode
compatibility-windows-7-xp

Xong! Với cách này bạn đã khắc phục được lỗi dll của phiên bản Win. Nhưng một số Win bạn làm nhưng vẫn còn bị lỗi. Đây là cách 2 Chữ Ký Số FPT sẽ hướng dẫn khắc phục luôn.

Bạn tải file DLL từ link: tại đây

Sau khi tải xong bạn giải nén file Sua loi Thue TNCN 2.3 đối với phiên bản TNCN 2.3 bạn được 2 file FM20.DLL và FM20ENU.DLL, bạn chép 2 file ấy vào trong ổ đĩa C:\Windows\System32. Như thế là bạn đã hoàn thành xong.

Lưu ý:

Nếu Win 32 bit thì các bạn copy theo đường dẫn này:
C:\Windows\System (Windows 95/98/Me)
C:\WINNT\System32 (Windows NT/2000)
C:\Windows\System32 (Windows XP, Vista, 7, win 8)
Nếu là Win 10 64 bit thì các bạn tải file tại đây và  copy file FM20.dll theo đường dẫn này nhé:  C:\Windows\SysWOW64\
khi copy xong các bạn nhớ reset máy lại nhé.

Nếu bạn bị lỗi font chữ khi gõ trong TNCN hãy tải tại đây

 

Cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2015


Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2015, thủ tục hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cư trú và không cư trú, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.

Chú ý: Đây là tài liệu Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015 của Cục Thuế An Giang (Khi nào có tài liệu của Tổng cục thuế Chữ Ký Số FPT sẽ up lên để các bạn tham khảo nhé).

QUYET-TOAN-THUE-2015

I. Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN:

1. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN.

(Theo khoản 1, điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày15/06/2015)

2. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau:

– Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.

(Theo hướng dẫn tại khoản 3, điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015)

II. THỦ TỤC, HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN:

A. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

1 Hồ sơ gồm:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

– Bảng kê mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Bảng kê mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Bảng kê mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

2 Nơi nộp hồ sơ

– Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan Trung ương; cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

– Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

3 Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (Tức là 30/3/2016)

4 Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế. (Tức là 30/3/2016)

B. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Hồ sơ

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

2 Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng. Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

– Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

3 Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

4 Thời hạn nộp thuế
Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Lưu ý:

– DN được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán thuế.

– Nếu thừa thì có thể làm thủ tục hoàn thuế.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm KBHXH


1. Đơn vị lên trang web http://www.gddt.baohiemxahoi.gov.vn để down phần mềm KBHXH và làm theo hương dẫn.

Chú ý: Máy tính phải có phần mềm Winrar công cụ giải nén file. Nếu chưa có thì click vào link sau: http://www.win-rar.com/start.html?&L=0 để tải về và cài đặt.

Các bài viết liên quan:

2. Sau khi các bạn mở thư mục chứ phần mềm. Tiếp đến ấn chuột phải chọn “Extract File”

cai-dat-phan-mem-kbhxh-3

3. Chọn đường dẫn để lưu lại file sau khi giải nén. (Chú ý: không lưu lại ổ cài hệ điều hành vì khi cài lại dễ bị mất dữ liệu.)
cai-dat-phan-mem-kbhxh-4

4. Sau khi giải nén xong đơn vị mở thư mục KBHXH.
Để đưa biểu tượng ra ngoài màn hình Desktop tìm trong thư mục File tên “KBHXH.exe” nhấp chuột phải vào đó và chọn Send to => Destop (như hình vẽ)
cai-dat-phan-mem-kbhxh-5

5. Biểu tượng KBHXH sẽ ra màn hình Desktop
cai-dat-phan-mem-kbhxh-6

Việc cài đặt đã hoàn tất. Chúc các bạn thành công.

Hướng dẫn cài đặt và thiết lập Java cho BHXH


1. Vào trang bảo hiểm điện tử: http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/cai-dat-java-1

Các bài viết liên quan:

2. Sau đó click vào download trong “bộ thư viện Java plus-in“. Sẽ hiện cửa sổ nhấn vào “Save” và chọn đường dẫn để lưu lại file về.
cai-dat-java-2

3. Sau khi “Download Java” về click đúp vào cài đặt => Chọn “Install” như hình vẽ
cai-dat-java-3

4. Tiếp tục chọn “Next
cai-dat-java-4

5. Chờ cho file tiến hành cài đặt
cai-dat-java-5

6. Sau khi cài đặt xong có thông báo thành công nhấn “Close” để đóng.
cai-dat-java-6

Sau khi cài đặt xong Java Plug-in ta phải vào file Configure Java để thiết lập.

1. Vào Start (Góc cuối màn hình) => Control Panel.
cai-dat-java-7

2. Cửa sổ hiện ra ta chọn theo như hình hướng dẫn
cai-dat-java-8

3. Sẽ hiện thị bảng thiết lập thông tin java
cai-dat-java-9

4. Tiếp đến các bạn vào mục “Security” để thiết lập
cai-dat-java-10

5. Thiết lập như trong hình.
cai-dat-java-11
cai-dat-java-12

Add đường dẫn http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ sau đó nhấn OK sẽ hiện ra thông báo ta chỉ cần nhấn vào “Continue“.
cai-dat-java-13

6. Tiếp theo vào mục “Advanced” kéo xuống dưới thiết lập như trong hình rồi ấn “Apply
cai-dat-java-14

7. Sau khi thiết lập java xong đến thiết lập trình duyệt Internet Explorer (IE).
cai-dat-java-15

8. Tiếp tục hiện ra cửa sổ thiết lập chọn tab “Security” và làm theo hướng dẫn.
cai-dat-java-16

Sau đó nhấn và Apply OK là xong, giờ vào đăng ký tài khoản.

Hướng dẫn đăng ký trên trình duyệt Mozilla Firefox.

Mở trình duyệt Mozilla Firefox nhập địa chỉ: http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/ sau đó nhấn vào đăng ký.
cai-dat-java-17

Cửa sổ hiện ra có 2 lựa chọn 1 là:

Đăng ký giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử: Áp dụng với đơn vị dùng Chữ Ký Số để đăng.

Đăng ky giao dịch qua mạng: Đơn vị đăng ký không cần chữ ký số.
cai-dat-java-18

Đơn vị nhấn vào đăng ký giao dịch bảo hiểm điện tử cửa sổ hiện ra nếu là lần đầu sẽ có yêu cầu xác thực java chỉ cần nhấn vào Allow.
cai-dat-java-19

Tiếp theo hiện ra cửa sổ nhấn vào “Allow Remember” và chờ để chương trình đọc chữ ký số sau đó điền thông tin vào đăng ký là được.
cai-dat-java-20

Đã thiết lập xong. Chúc các bạn thành công.