Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Hướng dẫn » Hướng dẫn giao dịch BHXH điện tử trên cổng thông tin điện tử

Hướng dẫn giao dịch BHXH điện tử trên cổng thông tin điện tử

Advertisements

I/ Đăng nhập vào cổng thông tin BHXH điện tử.

Đơn vị dùng tên đăng nhập và mật khẩu được cấp bởi hệ thống giao dịch BHXH điện tử để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử: kekhai.baohiemxahoi.gov.vndang-ky-bhxh-1

Lưu ý: Trường hợp đơn vị trước đó đã hủy đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử thì khi đăng ký lại sẽ tiếp tục sử dụng tài khoản đã được cấp trước đó để sử dụng. Hệ thống không cấp tài khoản mới.

II/ Đăng ký giao dịch BHXH điện tử

1/ Đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử:

Trên giao diện công thông tin điện tử, chọn chức năng “Đăng ký” => nhập các thông tin đăng ký, đồng thời cắm chữ ký số vào máy tính => chọn “Đăng ký” => chọn chữ ký số và nhập mã pin CKS. Khi đó hệ thống sẽ cấp tài khoản qua email đã đăng ký.
dang-ky-bhxh-2

Kiểm tra email để xem thông tin tài khoản.
dang-ky-bhxh-3

Lưu ý: Trường hợp đơn vị trước đó đã hủy đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử thì khi đăng ký lại sẽ tiếp tục sử dụng tài khoản đã được cấp trước đó để sử dụng. Hệ thông không cấp tài khoản mới.

2/ Đăng ký hồ sợ BHXH giao dịch qua Cổng thông tin điện tử.

Sau khi đăng nhập, chọn “Tài khoản” => chọn “Đăng ký thêm hồ sơ” => ở cột Đăng ký thêm chọn các hồ sơ cần đăng ký và gắn thiết bị chữ ký số => chọn “Thêm hồ sơ” => chọn chữ ký số và nhập mã pin chữ ký số để hoàn tất.
dang-ky-bhxh-4

3/ Đăng ký ngừng nộp hồ sơ BHXH qua Cổng thông tin điện tử

Để đăng ký ngừng nộp hồ sơ BHXH qua Cổng thông tin điện tử, sau khi đăng nhập => chọn “Tài khoản” => chọn “Đăng ký ngừng hồ sơ” => ở cột Đăng ký ngừng chọn hồ sơ cần đăng ký và gắn thiết bị chữ ký số => chọn “Ngừng hồ sơ” => chọn chữ ký số và nhập mã pin chữ ký số để hoàn tất.
dang-ky-bhxh-5

4/ Hủy đăng ký sử dụng dịch vụ BHXH điện tử

Để đăng ký ngưng giao dịch điện tử, chọn menu “Tài khoản” => “Ngưng dịch vụ” => chọn lý do ngưng dịch vụ, đồng thời gắn thiết bị chữ ký số => chọn “Xác nhận” và nhập mã pin chữ ký số.
dang-ky-bhxh-6

III/ Thay đổi thông tin đã đăng ký

1/ Sửa, xóa thông tin đăng ký giao dịch

Để sửa, xóa thông tin đăng ký giao dịch, sau khi đăng nhập => chọn “Tài khoản” => chọn “Thay đổi thông tin” => nhập lại các thông tin cần thay đổi và gắn thiết bị chữ ký số => chọn “Thay đổi” => chọn chữ ký số của đơn vị và nhập mã pin chữ ký số để xác nhận.
dang-ky-bhxh-7

2/ Thay đổi chứng thư số của đơn vị tham gia BHXH điện tử.

Để thay đổi thông tin chứng thư số của đơn vị tham gia BHXH điện tử, sau khi đăng nhập chọn “Tài khoản” => chọn “Thay đổi thông tin” => gắn thiết bị chữ ký số mới => chọn “Thay đổi” => chọn chữ ký số mới và nhập mã pin chữ ký số để xác nhận.
dang-ky-bhxh-8

IV/ Lập và Gửi hồ sơ điện tử.

1/ Lập hồ sơ điện tử

Sau khi lập hồ sơ từ chương trình iBHXH => lấy số hồ sơ và chọn “Ghi” để lưu lại => sau đó chọn kết xuất báo cáo => chọn loại hồ sơ cần kết xuất báo cáo => chọn “Xuất file BHXH-VAN
dang-ky-bhxh-9

Chọn vị trí lưu file BHXH-VAN
dang-ky-bhxh-10

2/ Ký hồ sơ điện tử
Mở chương trình iBHXH-Signing => chọn “Chọn file để ký” => chọn file cần ký => chọn “Open
dang-ky-bhxh-11

Tiếp theo, gắn thiết bị chữ ký số => chọn “” và nhập mã pin chữ ký số => chọn “Mở folder” để xem vị trí lưu file đã ký
dang-ky-bhxh-12

Lưu ý: Sau khi ký, chương trình sẽ xóa đi file chưa ký

3/ Gửi hồ sơ BHXH điện tử qua cổng thông tin điện tử

Sau khi đăng nhập, chọn “Nộp hồ sơ” => chọn “Duyệt” => chọn file đã ký cần nộp => chọn “Open” => chọn “Kiểm tra hồ sơ
dang-ky-bhxh-13

Sau khi chương trình kiểm tra hồ sơ hợp lệ => chọn “Nộp hồ sơ
dang-ky-bhxh-14

Sau khi nộp hồ sơ thành công chương trình sẽ có thông báo
dang-ky-bhxh-15

V/ Xem lịch sử giao dịch, kết quả xử lý hồ sơ và nhận thông báo từ Cơ quan BHXH

1/ Xem lịch sử giao dịch

Để tra cứu lại hồ sơ đã gửi, chọn Menu “Tra cứu” => chọn “Tra cứu hồ sơ” => chọn các tùy chọn tra cứu => chọn “Hiển thị kết quả” => chương trình sẽ hiển thị các hồ sơ đã gửi và tình trạng hồ sơ Cơ quan BHXH đã xử lý (nếu có).
dang-ky-bhxh-16

2/ Nhận thông báo

Để nhận thông báo từ cơ quan BHXH, sau khi đăng nhập => chọn menu “Tra cứu” => chọn “Nhận thông báo” => chọn kỳ cần xem thông báo => chọn “Hiển thị kết quả“.
dang-ky-bhxh-17

Để xem nội dung thông báo, nhấp chuột vào các thông báo vừa hiển thị.
dang-ky-bhxh-18

VI/ Các danh mục

1/ Danh mục Cơ quan BHXH đã nhận hồ sơ điện tử

Để tra cứu danh mục Cơ quan BHXH đã nhận hồ sơ điện tử, sau khi đăng nhập => chọn menu “Tra cứu” => chọn “Danh mục cơ quan BHXH“.
dang-ky-bhxh-19

2/ Danh mục các hồ sơ được nộp qua mạng

Để tra cứu danh mục các hồ sơ được nộp qua mạng, sau khi đăng nhập => chọn menu “Tra cứu” => chọn “Danh mục hồ sơ
dang-ky-bhxh-20

3/ Danh mục lỗi

Để tra cứu danh mục lỗi, sau khi đăng nhập => chọn menu “Tra cứu” => chọn “Danh mục mã lỗi“. dang-ky-bhxh-21

Tải file hướng dẫn: tại đây

Advertisements

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: Số 19, Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641
– Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ

%d bloggers like this: