Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Tin tức » Giảm thêm 50 giờ nộp thuế

Giảm thêm 50 giờ nộp thuế

Advertisements

Với các giải pháp về sửa đổi chính sách thuế và giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế đã triển khai từ đầu năm 2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ.
giam-them-50-gio-nop-thue

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, trong năm 2014, Tổng cục Thuế đã tham mưu báo cáo và trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội triển khai thực hiện một số giải pháp cải cách về thể chế chính sách, đơn giản thủ tục hành chính thuế qua đó giảm được 370 giờ nộp thuế (đưa số giờ nộp thuế từ 537 giờ/năm xuống còn 167 giờ/năm).

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2014, ngay từ đầu năm 2015, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để nhằm giảm TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp, như: Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế; ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều về thuế TNDN. Theo tính toán, việc sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục về hoá đơn, về kê khai, khấu trừ thuế GTGT, kê khai thuế TNDN của doanh nghiệp tại 02 Thông tư nêu trên đã giảm thêm được 40 giờ nộp thuế.

Cùng với việc sửa đổi cơ chế, chính sách, ngành thuế đẩy mạnh khuyến khích người nộp thuế sử dụng các dịch vụ điện tử do cơ quan thuế cung cấp, tính đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử đạt 98% và có trên 350 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với tổng số tiền thuế nộp qua dịch vụ Nộp thuế điện tử trên 33.000 nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015 số tiền thuế nộp qua dịch vụ Nộp thuế điện tử được hơn 24.000 nghìn tỷ đồng). Với việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp này sẽ giảm được trên 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

Với các giải pháp đã triển khai từ đầu năm 2015 đến nay, số giờ nộp thuế giảm tiếp được trên 50 giờ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, sau khi thực hiện các giải pháp về sửa đổi chính sách thuế và giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, dự kiến số giờ nộp thuế giảm được khoảng 420 giờ/năm, do đó sẽ đạt và vượt được mục tiêu mà Nghị quyết 19 của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với NNT xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015./.

Advertisements

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: Số 19, Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641
– Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ

bảng kê hóa đơn chi cục thuế chu ky so chính sách thuế chứng thư số chứng thực chữ ký số chữ ký số chữ ký số fpt cuc thue quang nam cài đặt java các bước nạp thuế điện tử cơ chế một cửa cơ chế một cửa quốc gia cơ quan thuế Cục Thuế Cục Thuế Hà Nội Cục thuế Thành phố Hà Nội Cục Thuế TP. Hà Nội cục thuế tphcm Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp nợ thuế dịch vụ chứng thực chữ ký số dịch vụ làm thủ tục về thuế dịch vụ nộp thuế điện tử dịch vụ thuế điện tử gia hạn nộp thuế giao dich dien tu hoàn thuế GTGT Hoàn thuế TNCN hoàn thuế điện tử huong dan nop thue dien tu huong dan su dung chu ky so hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hải quan hải quan điện tử hệ thống tms hồ sơ hoàn thuế iHTKK ke khai thue khai nộp thuế khai nộp thuế điện tử khai thuế khai thuế qua mạng khai thuế điện tử kê khai thuế qua mạng Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi mã số thuế mẫu 06/GTGT Nghị quyết 19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP Người nộp thuế nộp thuế nộp thuế GTGT nộp thuế điện tử nợ thuế quyết toán thuế quyết toán thuế 2015 quyết toán thuế TNCN quản lý thuế thue tai nguyen thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT thuế TNCN thông tư 119 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC thủ tục về thuế triển khai nộp thuế điện tử tổng cục hải quan tổng cục thuế đăng ký nộp thuế điện tử đăng ký thuế đại lý thuế
%d bloggers like this: