Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Tin tức » Đánh giá kết quả cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015

Đánh giá kết quả cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015

Advertisements

Ngày 17/5/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 732/2011/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020. Triển khai thực hiện Chiến lược của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 8/9/2011 về Kế hoạch cải cách hệ thống Thuế (KHCCHTT) giai đoạn 2011-2015 và các đề án triển khai thực hiện Chiến lược cái cách hệ thống Thuế (CLCCHTT) giai đoạn 2011-2020. Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế tổ chức triển khai thực hiện CLCCHTT giai đoạn 2011-2020 cho cơ quan Thuế địa phương. CLCCHTT được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn như: ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Tài chính – Tiền tệ và suy thoái kinh tế thế giới; hệ quả của chính sách nới lỏng Tài khoá – Tiền tệ trong nước dẫn đến sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế, nợ xấu cao, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn… Do vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu NSNN cũng như kết quả cải cách hệ thống Thuế. Qua 5 năm, việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cũng như nội dung đã đề ra trong KHCCHTT giai đoạn 2011 – 2015 có ý nghĩa rất quan trọng. Trên cơ sở đó, thấy được những thành tựu đạt được cũng như tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để xây dựng KHCCHTT giai đoạn 2016-2020.

he-thong-thue-nam-2015

Trên cơ sở mục tiêu CLCCHTT giai đoạn 2011-2020 được cụ thể hoá trong 9 đề án triển khai thực hiện Chiến lược và ứng dụng Hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế được ban hành theo Quyết định số 688/QĐ-TCT ngày 22/04/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Kết quả đánh giá tổng quát thực hiện KHCCHTT giai đoạn 2011-2015 gồm: Đánh giá tổng quan bối cảnh thực hiện KHCCHTT giai đoạn 2011-2015. Đánh giá kết quả thực hiện 6 mục tiêu cụ thể đã đề ra trong KHCCHTT giai đoạn 2011-2015 trên các khía cạnh các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân như: Kết quả sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách thuế; Kết quả đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế (TTHCT); Kết quả áp dụng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) phù hợp với từng nhóm NNT theo phương pháp quản lý rủi ro; kết quả triển khai đa dạng các dịch vụ hỗ trợ NNT thực hiện TTHCT; Kết quả xây dựng và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong tất các khâu thanh tra, kiểm tra, quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, giám sát tuân thủ NNT; Kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu NNT và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động quản lý thuế; Kết quả xây dựng tiêu chí và áp dụng phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của ngành.

Đánh giá về cải cách hệ thống chính sách thuế gồm: Tỷ lệ huy động từ thuế, phí và lệ phí trên GDP, tốc độ tăng trưởng số thu thuế, phí và lệ phí bình quân hàng năm so với mục tiêu Chiến lược đề ra; tác động của tỷ lệ này đến sự phát triển sản xuất, khả năng cạnh tranh của hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, đến đầu tư cũng như quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và đảm bảo nhu cầu chi tiêu của NSNN; Tính phù hợp của hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí với định hướng phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; Tính minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện của hệ thống Thuế và từng sắc thuế; Kết quả xây dựng hệ thống chính sách thuế so với lộ trình đã đề ra trong KHCCHTT giai đoạn 2011-2015 và Đề án cải cách thể chế thuế giai đoạn 2011-2020.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách quản lý thuế gồm: Kết quả xây dựng thể chế quản lý thuế so với lộ trình và mục tiêu đã đề ra trong KHCCHTT giai đoạn 2011-2015 và Đề án cải cách thể chế thuế giai đoạn 2011-2020; Kết quả công tác đơn giản hoá TTHCT theo Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 2/6/2010 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ; Kết quả chuẩn hoá các quy trình quản lý thuế được chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam; Đánh giá về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; Về công tác thanh tra, kiểm tra NNT; Về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế; Về công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; Về phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật; Về hiện đại hoá cơ sở vật chất ngành thuế; Về phát triển Trường nghiệp vụ thuế.

Sau khi đánh giá kết quả thực hiện từ các mục tiêu trên đây sẽ giúp cho ngành Thuế có cơ sở đề ra các mục tiêu tiếp theo trong việc thực hiện CLCCHTT giai đoạn 2016 – 2020 một cách có hiệu quả. Hy vọng rằng, từ sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành Thuế, đặc biệt công cuộc cải cách TTHCT mạnh mẽ thời gian qua sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu thu NSNN mà Nhà nước giao cho./.

Advertisements

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: Số 19, Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641
– Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ

bảng kê hóa đơn chi cục thuế chu ky so chính sách thuế chứng thư số chứng thực chữ ký số chữ ký số chữ ký số fpt cuc thue quang nam cài đặt java các bước nạp thuế điện tử cơ chế một cửa cơ chế một cửa quốc gia cơ quan thuế Cục Thuế Cục Thuế Hà Nội Cục thuế Thành phố Hà Nội Cục Thuế TP. Hà Nội cục thuế tphcm Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp nợ thuế dịch vụ chứng thực chữ ký số dịch vụ làm thủ tục về thuế dịch vụ nộp thuế điện tử dịch vụ thuế điện tử gia hạn nộp thuế giao dich dien tu hoàn thuế GTGT Hoàn thuế TNCN hoàn thuế điện tử huong dan nop thue dien tu huong dan su dung chu ky so hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hải quan hải quan điện tử hệ thống tms hồ sơ hoàn thuế iHTKK ke khai thue khai nộp thuế khai nộp thuế điện tử khai thuế khai thuế qua mạng khai thuế điện tử kê khai thuế qua mạng Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi mã số thuế mẫu 06/GTGT Nghị quyết 19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP Người nộp thuế nộp thuế nộp thuế GTGT nộp thuế điện tử nợ thuế quyết toán thuế quyết toán thuế 2015 quyết toán thuế TNCN quản lý thuế thue tai nguyen thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT thuế TNCN thông tư 119 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC thủ tục về thuế triển khai nộp thuế điện tử tổng cục hải quan tổng cục thuế đăng ký nộp thuế điện tử đăng ký thuế đại lý thuế
%d bloggers like this: