Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Tin tức » Đánh giá Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015

Đánh giá Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015

Advertisements

Thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 732/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-BTC ngày 8/9/2011. Để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cũng như nội dung đã đề ra trong Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, ngày 15/4/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-BTC phê duyệt Đề án “Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015” ban hành kèm theo Quyết định 2162/QĐ-BTC ngày 08/09/2011.

ab4bc4f61cef4f337998cf98257c7f92

Kết quả của Đề án “Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015” sẽ tập trung đánh giá: Về mức độ thực tế đạt được của các mục tiêu của Chiến lược trên cấp độ vận hành và hoạt động của cơ quan thuế, tác động đến tính tuân thủ tự nguyện và mức độ hài lòng của người nộp thuế; Về những chuyển biến so với thời điểm bắt đầu thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, sự tiến bộ của ngành thuế và những cản trở, hạn chế so với mục tiêu; Phân tích kết quả các mục tiêu đạt được, chưa đạt được, nguyên nhân, kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, làm bài học cho việc đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, thực hiện khảo sát, tìm hiểu những mong muốn cải cách của cán bộ thuế, người nộp thuế đối với ngành thuế trong thời gian tới.

Việc đánh giá công tác cải cách hệ thống thuế dựa trên cơ sở kết quả triển khai và thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 phải nêu bật được những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, những tồn tại, khó khăn, ảnh hưởng, tác động từ cả các nguyên nhân khách quan đến nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, kết quả đánh giá cần cung cấp một cái nhìn tổng quan về thực trạng quản lý thuế của từng Cục Thuế. Cụ thể đề án thực hiện đánh giá các nội dung như:

Về cải cách hệ thống chính sách thuế: Đánh giá tính phù hợp của hệ thống chính sách thuế, phí và lệ phí đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; Tính minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện của hệ thống thuế và từng sắc thuế…

Về thể chế quản lý thuế: Đánh giá kết quả xây dựng thể chế quản lý thuế so với lộ trình và mục tiêu đã đề ra; Kết quả công tác đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế; Kết quả chuẩn hoá các quy trình quản lý thuế được chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo thống nhất, có tính liên kết cao.

Về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực: Đánh giá kết quả công tác nghiên cứu xây dựng và tổ chức bộ máy quản lý thuế theo mô hình quản lý thuế kết hợp giữa quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng; Kết quả đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn công chức tuyển dụng.

Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT: đánh giá kết quả nghiên cứu phương thức phân loại người nộp thuế để áp dụng các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với từng nhóm NNT; Kết quả xây dựng, triển khai các phương pháp, hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Về công tác thanh tra, kiểm tra NNT: Đánh giá kết quả xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra toàn ngành Thuế trên cơ sở áp dụng phương pháp quản lý rủi ro; Kết quả xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp với các ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế; Kết quả đổi mới hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế theo hướng thống nhất, hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế: Đánh giá chính sách và các quy định liên quan đến công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế; Kết quả đơn giản hoá thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế; Kết quả việc thực hiện chế độ kế toán thuế nội địa.

Về công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế: Đánh giá Kết quả nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách và các quy định liên quan đến công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; Kết quả phát triển hệ thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật tiên tiến phục vụ công tác quản lý nợ thuế.

Về phát triển hệ thống công nghệ thông tin và hiện đại hoá hạ tầng kỹ thuật: Đánh giá kết quả xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin; Kết quả xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu quản lý thuế mang tính liên kết, tự động hoá cao, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế và áp dụng thuế điện tử; Kết quả xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nội bộ ngành Thuế.

Về hiện đại hoá cơ sở vật chất ngành thuế: Đánh giá kết quả quy hoạch hệ thống công sở toàn ngành đối với cấp Cục Thuế và Chi cục Thuế so với yêu cầu về điều kiện làm việc thuận lợi, lâu dài cho cán bộ công chức ngành thuế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn cả nước; Kết quả xây dựng, triển khai hiệu quả việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính, biên chế gắn với nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và lộ trình thực hiện các giải pháp chiến lược cải cách hệ thống thuế.
Về phát triển Trường nghiệp vụ thuế: Đánh giá kết quả xây dựng và áp dụng các chương trình, giáo trình vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuế toàn ngành; kết quả xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính theo yêu cầu mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng.

Việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu cũng như nội dung đã đề ra trong Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015 là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là cơ hội để ngành Tài chính nói chung và cơ quan thuế nói riêng nhìn nhận các kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm tiền đề xây dựng Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020./.

Advertisements

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: Số 19, Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641
– Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ

bảng kê hóa đơn chi cục thuế chu ky so chính sách thuế chứng thư số chứng thực chữ ký số chữ ký số chữ ký số fpt cuc thue quang nam cài đặt java các bước nạp thuế điện tử cơ chế một cửa cơ chế một cửa quốc gia cơ quan thuế Cục Thuế Cục Thuế Hà Nội Cục thuế Thành phố Hà Nội Cục Thuế TP. Hà Nội cục thuế tphcm Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp nợ thuế dịch vụ chứng thực chữ ký số dịch vụ làm thủ tục về thuế dịch vụ nộp thuế điện tử dịch vụ thuế điện tử gia hạn nộp thuế giao dich dien tu hoàn thuế GTGT Hoàn thuế TNCN hoàn thuế điện tử huong dan nop thue dien tu huong dan su dung chu ky so hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hải quan hải quan điện tử hệ thống tms hồ sơ hoàn thuế iHTKK ke khai thue khai nộp thuế khai nộp thuế điện tử khai thuế khai thuế qua mạng khai thuế điện tử kê khai thuế qua mạng Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi mã số thuế mẫu 06/GTGT Nghị quyết 19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP Người nộp thuế nộp thuế nộp thuế GTGT nộp thuế điện tử nợ thuế quyết toán thuế quyết toán thuế 2015 quyết toán thuế TNCN quản lý thuế thue tai nguyen thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT thuế TNCN thông tư 119 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC thủ tục về thuế triển khai nộp thuế điện tử tổng cục hải quan tổng cục thuế đăng ký nộp thuế điện tử đăng ký thuế đại lý thuế
%d bloggers like this: