Chữ Ký Số FPT – Hotline: 0932 780 176

Home » Tin tức » Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ

Advertisements

Để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong hai năm 2015 – 2016, ngày 12/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP. Riêng về công tác cải các thủ tục hành chính thuế, trong hai năm 2015 – 2016, Chính phủ yêu cầu:

Năm 2015, phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của nước ta đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6, cụ thể: Giảm 45,5 giờ nộp thuế để đạt 171 giờ/năm (thuế còn 121,5 giờ và BHXH còn 49,5 giờ); Thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; Xây dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định; Đảm bảo yêu cầu khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng quy định và ít nhất 90% đúng thời gian theo quy định của pháp luật.

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ

Năm 2016, phấn đấu chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam tối thiểu đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu chủ yếu theo thông lệ quốc tế, cụ thể là: Đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính thuế đối với 03 nhóm chỉ tiêu mới là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Để quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 6/4/2015, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn hệ thống thuế để quán triệt và triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Ngay khi chính phủ ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra 19 nhóm giải pháp trọng tâm về cải cách TTHC thuế, trong đó có một số nhóm giải pháp quan trọng, có gắn với các chỉ tiêu cụ thể như: Thực hiện rà soát giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hóa tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế theo hướng giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế. Sửa đổi, bổ sung 100% quy trình liên quan đến kê khai, nộp thuế của người nộp thuế theo nội dung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT; Phấn đấu trước 30/9/2015 đảm bảo số doanh nghiệp nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%; Thực hiện ứng dụng CNTT ở cấp độ 4 (tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế qua mạng và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử qua mạng) tối thiểu đạt 60% số tờ khai và số tiền hoàn thuế trước 30/9/2015 và đạt 95% vào trước 30/9/2016; Ban hành Thông tư quy định về chế độ quản lý rủi ro đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra về thuế và ban hành quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp; Thực hiện công khai thông tin về thủ tục hành chính thuế và quy trình giải quyết TTHC thuế theo cơ chế một cửa tại cơ quan thuế và trên Trang thông tin điện tử cơ quan thuế; xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế…

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ

Các nhóm giải pháp đề ra để triển khai thực hiện Nghị quyết đều được các đại biểu tại 63 điểm cầu đồng tình và quyết tâm thực hiện. Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính – Đinh Tiến Dũng đánh giá cao kết quả công việc mà ngành thuế đã triển khai trong năm 2014 và đầu năm 2015 để thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014. Bộ trưởng đề nghị ngành thuế phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015. Bộ trưởng nhấn mạnh10 nhiệm vụ mà tập thể cán bộ công chức ngành thuế cần thực hiện ngoài việc thực hiện các nhóm giải pháp mà ngành thuế đã đề ra như:

(1) Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp phải tổ chức quán triệt ngay đến toàn thể cán bộ công chức ý nghĩa và tàm quan trọng của công cuộc cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính thuế.

(2) Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện sửa đổi, bổ sung chính sách, quy trình, quy chế để đơn giản hoá các thủ tục, rút ngắn các bước công việc thực hiện.

(3) Rà soát các văn bản pháp quy (Luật, Nghị định, Thông tư) và các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực thuế để cắt giảm những nội dung, thủ tục không còn liên quan đến người nộp thuế.

(4) Rà soát tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế, đơn giản hoá tối thiểu 20% số thủ tục hành chính thuế.

(5) Tổng cục Thuế thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Cục Thuế, Chi cục Thuế về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo số doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 95%, nộp thuế điện tử tối thiểu đạt 90%.

(6) Nghiên cứu, triển khai thực hiện thí điểm kê khai điện tử, nộp thuế điện tử (tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai,..) đối với: Lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô, xe máy, nhà đất…; đối với hoạt động cho thuê nhà; thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản.

(7) Bố trí, sắp xếp cán bộ hợp lý, quyết đưa ra khỏi hệ thống những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu công việc.

(8) Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo mục tiêu nhưng vẫn đảm bảo thuận lợi cho người nộp thuế.

(9) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đối với công tác cải cách thủ tục hành chính thuế. Biểu dương kịp thời những địa phương, cơ quan thực hiện tốt công tác này.

(10) Tổng cục Thuế phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng đề án kết hợp thu thuế với thu bản hiểm xã hội theo hướng giao hoặc uỷ quyền cho cơ quan thuế thu bảo hiểm xã hội.

Thay mặt tập thể ban lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng như đại diện cho toàn thể công chức, viên chức cơ quan thuế các cấp, Tổng cục trưởng TCT Bùi Văn Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, quán triệt của Bộ trưởng Bộ Tài chính về những nhiệm vụ trong tâm cần quán triệt thực hiện để triển khai tốt Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ. Tổng cục trưởng TCT khẳng định: “Ngay sau Hội nghị này, cơ quan Tổng cục Thuế, 63 Cục Thuế và các Chi cục Thuế sẽ thực hiện quán triệt, phổ biến cụ thể đến từng cán bộ thuế tinh thần cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu, nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính đã giao cho cơ quan thuế trong năm 2015 và 2016. Toàn thể cán bộ, công chức ngành thuế sẽ ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao”

Advertisements

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

0915 412 332 - 0932 780 176

TỔNG ĐÀI: (08) 62 650 641 - HOTLINE: 0915 412 332 - 0932 780 176

Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG

Liên Hệ: Số 19, Đường C18, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
Tổng đài : (08)62 560 641
– Hotline: 0915 412 332 – 0932 780 176

Thẻ

bảng kê hóa đơn chi cục thuế chu ky so chính sách thuế chứng thư số chứng thực chữ ký số chữ ký số chữ ký số fpt cuc thue quang nam cài đặt java các bước nạp thuế điện tử cơ chế một cửa cơ chế một cửa quốc gia cơ quan thuế Cục Thuế Cục Thuế Hà Nội Cục thuế Thành phố Hà Nội Cục Thuế TP. Hà Nội cục thuế tphcm Cục trưởng Cục Thuế doanh nghiệp nợ thuế dịch vụ chứng thực chữ ký số dịch vụ làm thủ tục về thuế dịch vụ nộp thuế điện tử dịch vụ thuế điện tử gia hạn nộp thuế giao dich dien tu hoàn thuế GTGT Hoàn thuế TNCN hoàn thuế điện tử huong dan nop thue dien tu huong dan su dung chu ky so hóa đơn điện tử hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế hải quan hải quan điện tử hệ thống tms hồ sơ hoàn thuế iHTKK ke khai thue khai nộp thuế khai nộp thuế điện tử khai thuế khai thuế qua mạng khai thuế điện tử kê khai thuế qua mạng Luật số 71/2014/QH13 Luật sửa đổi mã số thuế mẫu 06/GTGT Nghị quyết 19/NQ-CP Nghị quyết số 19/NQ-CP Người nộp thuế nộp thuế nộp thuế GTGT nộp thuế điện tử nợ thuế quyết toán thuế quyết toán thuế 2015 quyết toán thuế TNCN quản lý thuế thue tai nguyen thuế giá trị gia tăng Thuế GTGT thuế TNCN thông tư 119 Thông tư số 26/2015/TT-BTC Thông tư số 119/2014/TT-BTC thủ tục về thuế triển khai nộp thuế điện tử tổng cục hải quan tổng cục thuế đăng ký nộp thuế điện tử đăng ký thuế đại lý thuế
%d bloggers like this: